NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kardiella blåsljud – Aortastenos.

ICD-10: I38.-P

Orsak

Degenerativ, sklerotisk klaff (ffa hos äldre). Bicuspidis klaff (medelålders). Reumatisk klaffsjukdom (ovanligt).

Symtom

Angina pectoris, synkope, dyspne.

Status

Strävt systoliskt, I 2 dx utstrålning till apex och karotider. Kan försvinna vid försämrad hjärtfunktion. Svag eller ohörbar andraton.

Utredning

Vid misstanke på icke-fysiologiskt blåsljud: EKG, ultraljud.

Behandling

Övriga: Kardiologbedömning. Exspektans hos asymtomatisk patient med normal VK-funktion. Operation kan övervägas även efter 80 års ålder om pat är aktiv och inte har någon betydande komorbiditet.

Pat. med uttalade symtom av sin aortaklaffstenos och som p.g.a. hög ålder och/eller comorbiditet inte kan accepteras för hjärtkirurgi kan efter bedömning vid toraxkirurgiskt center erbjudas klaffbyte via kateter (TAVI).

För dig som patient
Läs mer om Kardiella blåsljud – Aortastenos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer