Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kardiella blåsljud – Aortastenos.

ICD-10: I38.-P

Orsak

Degenerativ, sklerotisk klaff (ffa hos äldre). Bicuspidis klaff (medelålders). Reumatisk klaffsjukdom (ovanligt).

Symtom

Angina pectoris, synkope, dyspne.

Status

Strävt systoliskt, I 2 dx utstrålning till apex och karotider. Kan försvinna vid försämrad hjärtfunktion. Svag eller ohörbar andraton.

Utredning

Vid misstanke på icke-fysiologiskt blåsljud: EKG, ultraljud.

Behandling

Övriga: Kardiologbedömning. Exspektans hos asymtomatisk patient med normal VK- funktion. Operation kan övervägas även efter 80 års ålder om pat är aktiv och inte har någon betydande komorbiditet.

Pat med uttalade symtom av sin aortaklaffstenos och som pga hög ålder och/eller comorbiditet inte kan accepteras för hjärtkirurgi kan efter bedömning vid toraxkirurgiskt center erbjudas klaffbyte via kateter (TAVI).

För dig som patient
Läs mer om Kardiella blåsljud – Aortastenos. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!