Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.

Fekal inkontinens. Avföringsinkontinens. Anal inkontinens. Soiling.

ICD-10: R15.9

Definition

Oförmåga att hålla tillbaka gas, vätska och/eller fekalier tills dess man önskar göra sig av med dem. Soiling innebär nedsmutsning av underkläder eller skydd.

Orsak

Diarré (infektion, inflammation i tarm, celiaki, IBS, pankreasinsuff, gallsaltsmalabsorption mm), åldrande (med åtföljande slapp analsfinkter), defekt neurogen kontroll (diskbråck, polyneuropati, demens, diabetes, skada på N Pudendis efter förlossning m fl), tumör, fekalom fistlar, sfinkterskador/perianal bristning efter förlossning eller annat trauma, genomgången strålbehandling. neurologisk sjkd, ryggmärgsskador.

Fekal kontinens hänger på bl a korrekt neuromuskulär funktion av såväl yttre- som inre sfinkter som M Puborectalis.

Utredning

Anamnes (tidigare sjkd, aktuella besvär och handikapp, läkemedel). Inspektion (tättslutande anus? prolaps? fissur? fistel? st post ärrighet i perineum; anus/vagina?), palp PR (vilotonus? kniptonus? malignitet? fekalom?), prokto-/rektoskopi (tumör? fekalom? inflammation?). Lab: SR, CRP, Hb, P- Glu. Ev och alltefter klinik vidareutredning betr celiaki, laktosintolerans, IBS, pankreasinsuff, IBD, polyneuropati, diskbråck. Vb utredning via anorektalmottagning; manometri, defekografi mm.

Behandling

Diarréer behandlas i görligaste mån kausalt se detta avsnitt. Trängningar vid IBS kan minskas via antikolinergika eller spasmolytika vb. Perianal rodnad pga soiling ge Silonsalva.

Primärt konservativbehandling: Bäckenbottenträning. Inkontinenshjälpmedel. Gasbesvär hanteras genom undvikande av tuggummituggning, undvika gasbildande livsmedel som kolsyrade drycker, bönor, lök, oskalade äpplen. Proviva fungerar bra för många; 1 dl på morgonen- ev tillägg av 1 dl till kvällen. Utvärdera först efter några veckors användning. Dimetikon har effekt för en del. Avföringen görs fast: Loperamid, upptitreras vb från ½x1. Öka fiberintaget med Inolaxol 1×1-2 fungerar för vissa medan symtomen förvärras för andra.

Via Anorektalmottagning och tarmterapeut genomgång av toalettvanor (gå inte på toa profylaktiskt, stressa inte iväg toabesöket mm), bäckenbottenträning med bl a frekventa knipövningar liksom vattenlavemang för att öva knipförmågan, vb elstimulering av anorektala muskler för att aktivera och känna av dessa samt biofeedback för att ”hitta” egna musklerna. Analpropp kan prövas, kan bäras upp till 12 timmar. Vid behov utprovande av bindor.

Vb remiss kirurg vid anorektalmottagning. Åtgärder som kan bli aktuella är ”Bulking”; en substans sprutas in i flera kvaddlar som fyller ut sfinktern och mekaniskt täpper till. Minimalt ingrepp (som att sklerosera hemorrojder) med ofta god effekt. Andra åtgärder är sakralnervsstimulering, sfinkterplastik, op av mukosa- eller rektalprolaps och i sista hand stomiop

Aktuella mediciner

Antidiarroikum: K/Lösn/T Loperamid.

Antikolonergika: T Egazil.

Dimetikon: K Dimetikon.

Fibrer: Dosgranulat Inoloxol. 

Spasmolytika: T Papaverin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ