Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.

ICD-10: M77.9 (tendinit) M65.9 (tenosynovit)

Definition

Inflammation/tendinos/partiell ruptur/total ruptur av senan till m tibialis posterior. Är vanligaste orsaken till förvärvad plattfothet hos vuxna.

Orsak

Åldersrelaterad degeneration, plattfothet, fotledsvrickning, annat trauma, överansträngning av m tibialis posterior. Tillståndet vanligt vid reumatoid artrit.

Symtom

Belastningsrelaterad smärta under och bakom mediala malleolen. Svårt att gå i trappor. Obalans under gång. Tilltagande plattfothet.

Status

Ömhet och svullnad under och bakom mediala malleolen; över senan till m. tibialis posterior. Svårt/omöjligt att stå på tå. Abduktionsställning av framfoten (tydligast vid inspektion av pat bakifrån; affekterade sidan skådas då med fler synliga tår än kontralaterala sidan (”too-many-toes-sign”). Vid stående på tå devierar hälen utåt i valgus ställning (jämför med friska sidan där hälen inverteras/varus). När insufficiensen varat en längre tid kan uttalad plattfothet liksom artros i fotled ha utvecklats. Tibialis posterior – senan adducerar normalt framfoten vid fritt hängande fot.

Differentialdiagnos

Artros i fotled (kan också leda till valgusställning i fotleden).

Utredning

Klinisk diagnos. Patienten kan inte gå på tå. MR, ev. CT eller ultraljud.

Behandling

Vid akut bristning kontaktas ortoped för ställningtagande till operation. I kroniska och successivt utvecklade fall (vanligast) gäller sjukgymnastinitierad träning under minst 6 månader med uppträning av muskler som stabiliserar foten. Belastning till smärtgräns. Specialinlägg i skor så att anatomiska ställningen av foten i görligaste mån nås. NSAID vb. under några veckor.

I resistenta fall kan gipsning anläggas under 1–2 mån.

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK