NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Tibialis posteriorseneinsufficiens. Tibialis posterior syndrom.

ICD-10: M77.9 (tendinit) M65.9 (tenosynovit)

Definition

Inflammation/tendinos/partiell ruptur/total ruptur av senan till m tibialis posterior. Är vanligaste orsaken till förvärvad plattfothet hos vuxna.

Orsak

Åldersrelaterad degeneration, plattfothet, fotledsvrickning, annat trauma, överansträngning av m tibialis posterior. Tillståndet vanligt vid reumatoid artrit.

Symtom

Belastningsrelaterad smärta under och bakom mediala malleolen. Svårt att gå i trappor. Obalans under gång. Tilltagande plattfothet.

Status

Ömhet och svullnad under och bakom mediala malleolen; över senan till m. tibialis posterior. Svårt/omöjligt att stå på tå. Abduktionsställning av framfoten (tydligast vid inspektion av pat bakifrån; affekterade sidan skådas då med fler synliga tår än kontralaterala sidan (”too-many-toes-sign”). Vid stående på tå devierar hälen utåt i valgus ställning (jämför med friska sidan där hälen inverteras/varus). När insufficiensen varat en längre tid kan uttalad plattfothet liksom artros i fotled ha utvecklats. Tibialis posterior – senan adducerar normalt framfoten vid fritt hängande fot.

Differentialdiagnos

Artros i fotled (kan också leda till valgusställning i fotleden).

Utredning

Klinisk diagnos. Patienten kan inte gå på tå. MR, ev. CT eller ultraljud.

Behandling

Vid akut bristning kontaktas ortoped för ställningtagande till operation. I kroniska och successivt utvecklade fall (vanligast) gäller sjukgymnastinitierad träning under minst 6 månader med uppträning av muskler som stabiliserar foten. Belastning till smärtgräns. Specialinlägg i skor så att anatomiska ställningen av foten i görligaste mån nås. NSAID vb. under några veckor.

I resistenta fall kan gipsning anläggas under 1–2 mån.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer