Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Pseudokrupp, falsk krupp
Annons:

Pseudokrupp, falsk krupp


Definition

Slemhinnesvullnad med ödem i subglottis, just under stämbanden.

Orsak

Virusinfektion (ffa parainfluensa, men andra virus förekommer också).

Symtom

Ålder vanligen 6 månader till 3-4 år. Ofta debut någon timma efter sänggåendet med skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor, ansträngd andning, oro, snuva, halsont, lätt feber. Saturation är ofta opåverkad men bör kontrolleras. Besvären klingar vanligen av inom 3 dagar.

Differentialdiagnos

Epiglottit (vaccinerad?). Bakteriell trakeit. Främmande kropp. Tracheomalaci.

Behandling

Upprätt ställning. Lugn och ro. Kall luft. Näsdroppar kan ha avsvällande effekt vid nästäppa och underlätta andningen. Smärtlindring/febernedsättande. Vid måttliga besvär med inspiratorisk stridor i vila bör steroider per oralt ges i en enstaka dos. Vid svårare besvär med tydlig inspiratorisk stridor i vila och måttliga indragningar kan adrenalininhalation ges utöver steroider. Barnet bör då observeras minst två timmar efterföljande inhalation.

Vid kraftig andningspåverkan i vila och påverkat barn bör barnet remitteras akut till sjukhus med ambulanstransport. Syrgas vid behov.

Farmakologisk akutbehandling:

Steroid per oralt rekommenderas till barn med måttliga till svåra besvär:
Lösning Dexametason 0,4 mg/ml. 0,15-0,2 mg/kg, max 0,6 mg/kg.
Alternativ beroende på tillgänglighet är T Betapred 0,5 mg. Barn < 10 kg; 6 tabl. Barn >10 kg: 8 tabl.

Adrenalininhalation
Ailos: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). Barn < 2 år: 1 ml (1 mg). Barn > 2 år: 2 ml (2 mg).
Maxin: Adrenalin 1 mg/ml (späd med NaCl till volymen 2 ml). 2 ml under 1 min.

Fördjupning

Croup. Bjornson et al. Lancet. 2008

Glucocorticoids for croup. Russel et al. Cochrane Database Syst Rev. 2018

Nebulized epinephrine for croup in children. Bjornson et al. Cochrane Database Syst Rev. 2013

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: