Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Brännskador.

Orsak

I:a gradens brännskada kan orsakas av sol, II:a graden av skållning med varmvatten och III:e graden kan bl a orsakas av elektricitet/eld. Liknande vävnadsskador uppstår pga kemiska substanser, kyla och strålning.

Status

I:a graden: Huden röd, öm och svullen. Brännande sveda. II:a graden: Ödem och blåsbildning. III:e graden: Nekros med skador i alla hudlagren, huden vit eller i svåraste fall förkolnad.

Behandling

Omedelbara åtgärder på olycksplatsen vid mindre brännskador: Ta snabbt bort det som skadar. Spola det brända hudområdet med svalt vatten i 5-10 minuter vilket lindrar smärtan och reducerar ödemutveckling. Bedöm skadans djup och omfattning: Handflata 1%. Huvud/arm 9%. Bålens framsida 18%. Ben 18%. Genitalia 1 %. Brännskador med utbredning över 20% är alltid inläggningsfall. Vid brännskada hand/fot/anogenitalt/ansikte/barn remissfall. Vid svåra brännskador handläggning i samråd med plastikkirurgisk klinik/barnkirurgisk klinik. Vid mer omfattande brännskador remitteras pat till speciella brand-skadeenheter i Linköping, Malmö, Stockholm eller Uppsala.

* I:a gradens brännskada: Kräver vanligen ingen behandling förutom ev lokal applikation med steroid under några dagar, smärtstillande vid behov. Läker inom 1 vecka utan ärrbildning.

* II:a gradens brännskada: Kräver ofta smärtstillande samt lokalbehandling syftande till att förhindra att sårytan torkar eller blir infekterad. Brännblåsan är i sig ett bra skydd för underliggande vävnad varför intakta blåsor kan lämnas utan åtgärd medan icke-viabel hud försiktigt kan klippas bort. Som skyddsförband kan användas salvkompresser närmast såret t ex Jelonet och utanpå sätts sterila, torra kompresser som fixeras med elastisk linda. Förbandet kan sitta 4-5 dygn. Därefter räcker det oftast med byte av ytterförband. Vid sekundär infektion insätt peroralt antibiotikum t ex flukloxacillin 1gx3. Odla vid behov. Överväg tetanusprofylax. Skadan bör läka på 2-3 veckor. Skadan kan läka utan ärr, men ibland ses pigmentstörning och ärrbildning.

* III:e gradens brännskada: Remissfall. Stor risk för sekundärinfektion. Snarast operation. Under transport till sjukhuset kan såret täckas med ren handduk. Brännskador i anslutning till näsa/mun samt könsorgan och analöppning kompliceras lätt av infektioner. Brännskador på fötter/i närheten av leder kan ge rörelseinskränkningar. Skadan ofta smärtfri då smärtreceptorerna i huden förstörts.

Viktigt med fuktig och ren miljö för bästa läkning. Ofta kraftig vätskning initialt förband som inte häftar vid i såret utan förbättrar sårläkningen och gör den mindre smärtsam. Ej antibiotika profylaktiskt. Sårodling innan antibiotikainsättande. Nyläkta skador känsliga även för mindre trauman under lång tid – smörj med fuktbevarande kräm.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Flukloxacillin: T Flucloxacillin Oral susp/T Heracillin.

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Tramadol: K/T Tiparol. K Tramadol. Depottabl Tramadol Retard.

Steroider

Grupp III: Kräm Betnovat. Kräm Elocon.

Aktuella förband

Salvkompress Jelonet, t ex 10 x 10 cm.

Fördjupning

”Brännskador”, Sjöberg/Östruup. Liber förlag.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!