NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Brännskador.

Orsak

I:a gradens brännskada kan orsakas av sol, II:a graden av skållning med varmvatten och III:e graden kan bl.a. orsakas av elektricitet/eld. Liknande vävnadsskador uppstår p.g.a. kemiska substanser, kyla och strålning.

Status

I:a graden: Huden röd, öm och svullen. Brännande sveda. II:a graden: Ödem och blåsbildning. III:e graden: Nekros med skador i alla hudlagren, huden vit eller i svåraste fall förkolnad.

Behandling

Omedelbara åtgärder på olycksplatsen vid mindre brännskador: Ta snabbt bort det som skadar. Spola det brända hudområdet med svalt vatten i 5–10 minuter vilket lindrar smärtan och reducerar ödemutveckling. Bedöm skadans djup och omfattning: Handflata 1 %. Huvud/arm 9 %. Bålens framsida 18 %. Ben 18 %. Genitalia 1 %. Brännskador med utbredning över 20 % är alltid inläggningsfall. Vid brännskada hand/fot/anogenitalt/ansikte/barn remissfall. Vid svåra brännskador handläggning i samråd med plastikkirurgisk klinik/barnkirurgisk klinik. Vid mer omfattande brännskador remitteras pat. till speciella brand-skadeenheter i Linköping, Malmö, Stockholm eller Uppsala.

* I:a gradens brännskada: Kräver vanligen ingen behandling förutom ev lokal applikation med steroid under några dagar, smärtstillande vid behov. Läker inom 1 vecka utan ärrbildning.

* II:a gradens brännskada: Kräver ofta smärtstillande samt lokalbehandling syftande till att förhindra att sårytan torkar eller blir infekterad. Brännblåsan är i sig ett bra skydd för underliggande vävnad varför intakta blåsor kan lämnas utan åtgärd medan icke-viabel hud försiktigt kan klippas bort. Som skyddsförband kan användas salvkompresser närmast såret t.ex. Jelonet och utanpå sätts sterila, torra kompresser som fixeras med elastisk linda. Förbandet kan sitta 4–5 dygn. Därefter räcker det oftast med byte av ytterförband. Vid sekundär infektion insätt peroralt antibiotikum t.ex. flukloxacillin 1gx3. Odla vid behov. Överväg tetanusprofylax. Skadan bör läka på 2–3 veckor. Skadan kan läka utan ärr, men ibland ses pigmentstörning och ärrbildning.

* III:e gradens brännskada: Remissfall. Stor risk för sekundärinfektion. Snarast operation. Under transport till sjukhuset kan såret täckas med ren handduk. Brännskador i anslutning till näsa/mun samt könsorgan och analöppning kompliceras lätt av infektioner. Brännskador på fötter/i närheten av leder kan ge rörelseinskränkningar. Skadan ofta smärtfri då smärtreceptorerna i huden förstörts.

Viktigt med fuktig och ren miljö för bästa läkning. Ofta kraftig vätskning initialt förband som inte häftar vid i såret utan förbättrar sårläkningen och gör den mindre smärtsam. Ej antibiotika profylaktiskt. Sårodling innan antibiotikainsättande. Nyläkta skador känsliga även för mindre trauman under lång tid – smörj med fuktbevarande kräm.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Flukloxacillin: T Flucloxacillin Oral susp/T Heracillin.

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Tramadol: K/T Tiparol. K Tramadol. Depottabl Tramadol Retard.

Steroider

Grupp III: Kräm Betnovat. Kräm Elocon.

Aktuella förband

Salvkompress Jelonet, t.ex. 10 x 10 cm.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer