Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Brännskador.


Orsak

Sol, skållning med varmvatten, elektricitet, eld osv. Liknande vävnadsskador uppstår p.g.a. kemiska substanser, kyla och strålning.

Status

Ytlig/epidermal: Huden röd, öm och svullen. Brännande sveda. Lämnar inte ärr. Vanligt vid solbränna. Ytlig dermal: Ödem och blåsbildning. Smärtsamt. Djup dermal: Nekros med skador i alla hudlagren, huden vit eller i svåraste fall förkolnad.

Ytlig/epidermal
Ytlig/dermal
Djup brännskada arm barn

Ytlig/epidermal

Bilderna är hämtade från Shutterstock

Behandling

Omedelbara åtgärder på olycksplatsen vid mindre brännskador: Ta snabbt bort det som skadar. Spola det brända hudområdet med svalt vatten i 5–10 minuter vilket lindrar smärtan och reducerar ödemutveckling. Bedöm skadans djup och omfattning: Handflata 1 %. Huvud/arm 9 %. Bålens framsida 18 %. Ben 18 %. Genitalia 1 %. Brännskador med utbredning över 20 % är alltid inläggningsfall. Vid brännskada hand/fot/anogenitalt/ansikte/barn remissfall. Vid svåra brännskador handläggning i samråd med plastikkirurgisk klinik/barnkirurgisk klinik. Vid mer omfattande brännskador remitteras pat. till speciella brand-skadeenheter i Linköping, Malmö, Stockholm eller Uppsala.

* Ytlig/epidermal: Kräver vanligen ingen behandling förutom ev lokal applikation med steroid under några dagar, smärtstillande vid behov. Läker inom 1 vecka utan ärrbildning.

* Ytlig dermal: Kräver ofta smärtstillande samt lokalbehandling syftande till att förhindra att sårytan torkar eller blir infekterad. Brännblåsan är i sig ett bra skydd för underliggande vävnad varför intakta blåsor kan lämnas utan åtgärd medan icke-viabel hud försiktigt kan klippas bort. Skyddsförband ska ha hög absorptionsförmåga och bör inte fastna i såret. Förbandet kan sitta 4–5 dygn. Därefter räcker det oftast med byte av ytterförband. Vid sekundär infektion insätt peroralt antibiotikum t.ex. flukloxacillin 1gx3. Odla vid behov. Överväg tetanusprofylax. Skadan bör läka på 2–3 veckor. Skadan kan läka utan ärr, men ibland ses pigmentstörning och ärrbildning.

* Djup dermal: Remissfall. Stor risk för sekundärinfektion. Snarast operation. Under transport till sjukhuset kan såret täckas med ren handduk. Brännskador i anslutning till näsa/mun samt könsorgan och analöppning kompliceras lätt av infektioner. Brännskador på fötter/i närheten av leder kan ge rörelseinskränkningar. Skadan ofta smärtfri då smärtreceptorerna i huden förstörts.

Viktigt med fuktig och ren miljö för bästa läkning. Ofta kraftig vätskning. Initialt förband som inte häftar vid i såret utan förbättrar sårläkningen och gör den mindre smärtsam. Ej antibiotika profylaktiskt. Sårodling innan antibiotikainsättande. Nyläkta skador känsliga även för mindre trauman under lång tid – smörj med fuktbevarande kräm.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Flukloxacillin: T Flucloxacillin Oral susp/T Heracillin.

Smärtstillande

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Lidokain: Salva/Gel Xylocian (ej stora områden på små barn pga toxisk effekt)

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: