Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dysfoni. Heshet.

ICD-10: R49

Definition

Förändring och störning av personliga röstklangen. Ökat eller minskat luftläckage mellan stämbanden.

Orsaker

Endokrina: Hypotyreos.

Funktionella: Fonasteni, habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.

Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (pga rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotrakeobronkit.

Inhalationssteroid: Heshet kan vara en biverkan av inhalationssteroider. Färre dostillfällen, helst 1 gång/dygn minskar risken.

Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrande slemhinna, kontaktgranulom, tumörer, Reinckeödem (rökare), intrathorakal struma, cystor, myxödem.

Neurologiska: Recurrenspares (postoperativt, borrelia, idiopatisk, malignitet, trauma, kardiovaskulär orsak).

Reumatisk sjukdom.

Symtom

Heshet, röststörning. Smärta/tryck över larynx.

Status

Laryngit skådas med röda, lätt sladdriga stämband med eller utan beläggningar. Ofta förtjockade och med slutningsdefekt. Vid pares rör sig ena stämbandet sämre eller kan vara helt stillastående.

Utredning

Hur används rösten? Rökning? Inhalationssteroider? Refluxsymtom? Tecken på hypotyreos? ÖNH- status; tecken på infektion?

Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen skall alltid stämbanden inspekteras, remiss ÖNH ev laryngoskopi. Vid pares – ÖNH-remiss-man tar ställning till vidare utredning – malignitet?

Behandling

Akut laryngit – röstvila! Ingen antibiotika. Inte viska. Inte harkla. Svälj saliven. Undvik torrsväljning. Svälj torr föda med liten mängd vatten. Rökförbud. Vid misstanke om sekundärinfektion: Antibiotikaterapi, PcV. Rökare ges amoxicillin eller tetracyklin (tar även Moraxella catharralis). Plötslig heshet hos vuxen utan ÖLI-symtom kräver snar utredning. Barn i 6-7-årsåldern kan vara viljestarka och högljudda. Kan utveckla stämbandsknottror, som följd av högljuddhet och skrikande. Spontan läkning. Ev remiss till logoped. Omeprazol vid reflux. Heshet pga åldrande slemhinna i stämbanden hanteras genom vätskeintag samt uppvärmning före röstansträngning.

Vid återkommande episoder av heshet eller långdragna besvär med fonasteni (pratkrävande yrken, oskolade sångare) är remiss till öronläkare/foniater/logoped angeläget.

Egenvård: Röstvila enligt ovan. Varm dryck kan lindra besvären. Undvik rökiga miljöer. Om rethosta kan Noskapintabletter användas.

Aktuella mediciner

Avsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Hosthämmande 

T Nipaxon.

Steroider 

Betametason: T Betapred.

Antibiotika 

Amoxicillin: Oral susp/T Amimox. Oral susp/T Amoxicillin.

PcV: Oral susp/T Kåvepenin.

Tetracykliner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Egen erfarenhet: De patienter som måste använda rösten akut (artister, skådespelare m fl) – ge 10 tabl. Betapred lösta i vatten samt sprayning direkt på stämbanden med Otrivin. (Dr Kingstam, Trollhättan.)

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!