Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Dysfoni, heshet
Annons:

Dysfoni, heshet


Definition

Förändring och störning av personliga röstklangen. Ökat eller minskat luftläckage mellan stämbanden.

Orsaker

Endokrina: Hypotyreos.

Funktionella: Fonasteni (rösttrötthet), habituell dysfoni, psykogen afoni, målbrottsstörningar.

Inflammatoriska: Akut laryngit (virus vanligast), kronisk laryngit (p.g.a. rökning, reflux – ”spill over”). Akut laryngotrakeobronkit.

Inhalationssteroid: Heshet kan vara en biverkan av inhalationssteroider. Färre dostillfällen, helst 1 gång/dygn minskar risken.

Strukturella: Polyper, stämbandsknottror, åldrande slemhinna, kontaktgranulom, tumörer- struphuvudcancer, Reinckeödem (rökare), intrathorakal struma, cystor, myxödem.

Neurologiska: Recurrenspares laryngeal-vagusnerver (iatrogen-postoperativt, borrelia, idiopatisk, malignitet, trauma, kardiovaskulär orsak).

Reumatisk sjukdom: Rheumatoid artrit, sarkoidos, amyloidos, systemisk lupus erythematosus.

Symtom

Heshet, röststörning, rösttrötthet. Smärta/tryck över larynx, förändrad tonhöjd, vocal tremor.

Status

Laryngit skådas med röda, lätt sladdriga stämband med eller utan beläggningar. Ofta förtjockade och med slutningsdefekt. Vid pares rör sig ena stämbandet sämre eller kan vara helt stillastående.

Utredning

Hur används rösten? Rökning? Inhalationssteroider? Refluxsymtom? Tecken på hypotyreos? ÖNH-status; tecken på infektion?

Kombination med feber, stridor, sväljsvårigheter – till ÖNH för bedömning

Vid heshet mer än 3 veckor hos vuxen remiss till ÖNH för stämbandsinspektion och utredning för ev larynxcancer enligt www.cancercentrum.se

Behandling

Akut laryngit – röstvila! Ingen antibiotika. Inte viska. Inte harkla. Svälj saliven. Prova salivstimulerande sugtabletter. Undvik torrsväljning. Svälj torr föda med liten mängd vatten. Rökförbud. Akut laryngit hos sångare till ÖNH för ev kortisonbehandling.

Akut laryngit motiverar inte antibiotikabehandling.

Plötslig heshet hos vuxen utan ÖLI-symtom kräver snart utredning. Stämbandsknottror ev. remiss till logoped. Omeprazol vid reflux. Heshet p.g.a. åldrande slemhinna i stämbanden hanteras genom vätskeintag samt uppvärmning före röstansträngning.

Vid återkommande episoder av heshet eller långdragna besvär med fonasteni (talkrävande yrken, oskolade sångare) är remiss till öronläkare/foniater/logoped angeläget.

Tal- och sväljterapi kan vara till hjälp vid recurrenspares.

Egenvård: Röstvila enligt ovan. Varm dryck kan lindra besvären. Undvik rökiga miljöer. Om rethosta kan Noskapintabletter användas.

Fördjupning

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken. Laryngit.

Cancercentrum. Standardiserat vårdprogram vid huvud- halscancer.

Aktuella Mediciner

Avsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Hosthämmande 

T Nipaxon*.

Steroider 

Betametason: T Betapred.

* = Receptfri.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: