NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Phimosis. Paraphimosis. Parafimosis hos vuxna.

ICD-10: N47

Se även avsnittet Phimosis i kap Barnens sjukdomar och avsnittet Balanit i detta kapitel.

Definition

Oförmåga att retrahera förhuden.

Orsak

Fysiologiskt tillstånd under de första levnadsåren. Hos vuxna i regel efter upprepade sprickbildningar efter erektion, coitus eller masturbation. Balanitis xerotica obliterans. Lichen sclerosus.

Symtom

Smärtor vid coitus (eller oförmåga att genomföra coitus). Ibland vattenkastningsproblem. Hos diabetiker ofta förenat med infektion. Som komplikation kan paraphimosis uppträda – det trånga förhudsavsnittet fastnar bakom glans som då hotas av ischemi.

Behandling

Sanera eventuell infektion, se avsnittet Balanit. Vid fortsatta besvär, remiss till kirurg för omskärelse. Vid paraphimosis måste patienten behandlas akut med manuell reponering eller, om det inte går, akut dorsalsnitt.

Vid lichen sclerosus remiss till hud. Ev starkt steroid, Dermovat.

Betr. barn expektans under de första levnadsåren – fram till pubertet, om inte balanitproblem.

Fördjupning

Balanitis xerotica obliterans. Urology news. https://www.urologynews.uk.com/features/synopsis/post/balanitis-xerotica-obliterans

Lichen sclerosus. https://www.medicaljournals.se/acta/content_files/files/pdf/94/5/4107.pdf

Aktuella mediciner:

Klobetasolpropionat: kräm Dermovat

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer