NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Kardiella blåsljud – Karotisstenos.

ICD-10: I70.9 P

Orsak

Aterioskleros i arteria carotis.

Symtom

Ofta symtomlös. Kan orsaka ischemiska slaganfall, TIA inom karotisterritoriet (amaurosis fugax eller retinal kärlocklusion).

Status

Strävt systoliskt blåsljud över karotider.

Utredning

Anamnes (rökning, hereditet). Vid symtom snar remiss för doppler-undersökning. Vid icke-symtomgivande blåsljud: BT, S-Kol. LDL, S-Triglycerider, P-Glu, Hb, EVF, TPK.

Behandling

Vid höggradig symtomgivande stenos (> 70 % lumenreduktion eller högsta flödeshastighet 2,1–3,2 m/s) är målet operation inom 2 veckor. Ålder > 80 år är i sig ej kontraindikation.

Reglering av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. ASA-profylax 75 mg x 1.

Det är visat att operation av höggradig symtomatisk karotisstenos är överlägsen medicinsk behandling som primärpreventiv åtgärd mot stroke. Op. av asymtomatisk karotisstenos är ifrågasatt.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer