Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kardiella blåsljud – Karotisstenos.

ICD-10: I70.9 P

Orsak

Aterioskleros i arteria carotis.

Symtom

Ofta symtomlös. Kan orsaka ischemiska slaganfall, TIA inom karotisterritoriet (amaurosis fugax eller retinal kärlocklusion).

Status

Strävt systoliskt blåsljud över karotider.

Utredning

Anamnes (rökning, hereditet). Vid symtom snar remiss för doppler-undersökning. Vid icke- symtomgivande blåsljud: BT, S-Kol. LDL, S-Triglycerider, P-Glu, Hb, EVF, TPK.

Behandling

Vid höggradig symtomgivande stenos (> 70 % lumenreduktion eller högsta flödeshastighet 2,1 – 3,2 m/s) är målet operation inom 2 veckor. Ålder> 80 år är i sig ej kontraindikation.

Reglering av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. ASA-profylax 75 mg x 1.

Det är visat att operation av höggradig symtomatisk karotisstenos är överlägsen medicinsk behandling som primärpreventiv åtgärd mot stroke. Op av asymtomatisk karotisstenos är ifrågasatt.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!