Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Hälta hos barn, coxitis simplex, ”höftsnuva”
Annons:

Hälta hos barn, coxitis simplex, ”höftsnuva”


Differentialdiagnoser

Infektioner (artrit, osteomyelit, diskit), reumatologiska och immunologiska tillstånd (juvenil idiopatisk artrit, juvenil SLE, reaktiv artrit, Henoch Schönleins purpura), ortopediska sjukdomar (coxitis simplex, skelettskada/ trauma, Perthes, epifysiolys), växtvärk, malignitet (leukemi, neuroblastom, skelettumörer). Även psykologiska orsaker förekommer.

Symtom

Små barn kan oftast inte förklara att de har ont i leder eller muskler. Istället blir de kinkiga och irritabla och visar ofta smärtan genom hälta.

Coxitis simplexVanligaste orsaken till plötslig hälta hos förskolebarn. Vätskeansamling i höftleden, ofta efter ÖLI. Barnet haltar eller kan inte gå alls.

Utredning

Anamnes: Debut, symtomduration. Nattlig smärta. Morgonstelhet. Subfebrilitet. Utslag. Genomgången eller aktuell infektion. Utlandsresa. Fästingbett. Trauma. Hereditet.

Status: Temp, allmäntillstånd. Observera barnet i väntrummet. Belastning i stående, hälta. Undersök skelett och leder bilateralt i hela nedre extremitet. Palpationsömhet, smärta vid rörelse i led, rörelseinskränkning. Inspektera och palpera rygg. Observera hud, utslag, blåmärken, svullnad, rodnad, värmeökning.

Provtagning beroende på anamnes och status. CRP. Blodstatus med diff. Vid misstanke om skelettinfektion, malignitet, systemsjukdom remiss för vidare utredning. Ev även SR, ytterligare immunologiska parametrar, odlingar, urinsticka. Röntgen vid påtaglig palpationsömhet, rörelseinskränkning, smärta nattetid. Frikostigt med slätröntgen höftleder vid hälta för att utesluta Mb Perthes, epifysiolys, tumör, skelettskada. Ytterligare bilddiagnostik kan bli nödvändig tex vid misstanke om osteomyelit, diskit.

Behandling

Coxitis simplex: I regel går besvären över på cirka en vecka, vid längre tids besvär behövs vidare utredning. Behandlingen är symtomatisk, vila. Försiktigt med smärtlindring för att inte maskera symtom och för att låta smärtan styra till avlastning.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: