Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Hälta hos barn.

ICD-10: M25 (M00-M25)

Orsak

Infektioner (bakteriella och virala), Henoch-Schönleins purpura, juvenil idiopatisk artrit, kollagen sjkd, ortopediska sjukdomar (coxitis simplex, trauma, Perthes sjukdom, epifysiolys m.fl), överrörlighet, reaktiva tillstånd efter infektion och rubellavaccination, växtvärk och malignitet (akut lymfatisk leukemi, neuroblastom och hos äldre barn skelettumörer). Även psykologiska orsaker förekommer.

Symtom

Små barn kan oftast inte förklara att de har ont i leder eller muskler. Istället blir de kinkiga och irritabla och visar ofta smärtan genom hälta.

Coxitis simplex (”snuva i höften”): Vanlig orsak till plötslig hälta under några dagar hos barn 2-12 år. Vätskeansamling i höftleden, ofta efter ÖLI. Barnet haltar eller kan inte gå alls.

Utredning

Temp, CRP, Hb, LPK, diff, TPK. Ultraljud visar vätska i höftleden. Röntgen höftleder utesluter Mb Perthes, epifysiolys, tumör, skelettskada.

Behandling

Symtomatisk, vila. Besvärsfri inom 1 vecka, annars vidare utredning.

Henoch-Schönleins purpura: Se Henoch-Schönleins purpura i detta kapitel. 

Juvenil idiopatisk artrit: Autoimmun sjukdom. Inflammation i en eller flera leder, duration>6 veckor. Debut före 16 års ålder, okänd orsak (andra sjukdomar skall vara uteslutna). För ledgångsreumatism hos barn talar smärta i en stor led i nedre extremiteter, morgonstelhet, ledaktivitet med ledsvullnad, ev rodnad och värmeökning. Sällan feber. Aktivitet i leden leder till störd tillväxt ffa i knäleden med ökad tillväxt av benvävnaden.

Utredning

SR, CRP, Hb, LPK, diff, TPK, inflammationsparametrar (ANA, anti- CCP, RF- faktor), immunglobuliner, antikroppar/odlingar mot borrelia, yersinia, salmonella, campylobacter, parvovirus, streptokocker, urinsticka. Uteslut alltid septisk artrit, osteomyelit och malignitet liksom fraktur vid hälta.

Behandling

I allmänhet remissfall. Den hematologiska utredningen kan bli omfattande.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!