NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

ICD-10: N94

Definition

Dyspareuni: Smärta vid samlag.

Vulvodyni/vestibulit: smärttillstånd i vulva.

Orsaker

Vanliga orsaker till ytlig dyspareuni: eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och atrofisk slemhinna. Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, trauma, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.
Orsaker till djup dyspareuni: endometrios, ovarialcysta, myom

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; företrädesvis tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd med spänning i bäckenbottenmuskulatur. God effekt av behandling hos specialintresserad fysioterapeut med bäckenbottenövningar, avslappning, tänjning. I vissa regioner finns särskilda Vulvamottagningar. På lång sikt når man bättring för flertalet. Smärtbehandling  med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik – låg dos och sakta upptrappning. Börja med 10 mg till natten i 5-7 dagar. Därefter ökas dosen med 10 mg var 5-7:e dag upp till 50–75 mg. Lokalt i vulva kan Xylocaingel provas 2-3 ggr/dag och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner vara framgångsrika som del i multimodal behandling.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_93

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Xylocain: Gel Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer