Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Gynekologi och obstetrik / Dyspareuni, vulvodyni, vestibulit
Annons:

Dyspareuni, vulvodyni, vestibulit


Definition

Dyspareuni: Smärta vid samlag. Indelas i djup eller ytlig.

Vulvodyni (vestibulit): smärttillstånd i vulva. Indelas i lokaliserad provocerad vulvodyni (vanligast hos yngre) resp generaliserad oprovocerad vulvodyni (mindre vanlig, drabbar äldre)

Orsaker

Vanliga orsaker till ytlig dyspareuni: eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och atrofisk slemhinna. Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, trauma, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.

Orsaker till djup dyspareuni: endometrios, ovarialcysta, myom

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni (tidigare kallat vestibulit). Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog.

Vid djupare smärta – endometriosmisstanke.

Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; företrädesvis tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd med spänning i bäckenbottenmuskulatur. God effekt av behandling hos specialintresserad fysioterapeut med bäckenbottenövningar, avslappning, tänjning. I vissa regioner finns särskilda Vulvamottagningar. På lång sikt når man bättring för flertalet.

Smärtbehandling med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik – låg dos och sakta upptrappning. Börja med 10 mg till natten i 5–7 dagar. Därefter ökas dosen med 10 mg var 5-7:e dag upp till 50–75 mg. Lokalt i vulva kan Xylocaingel provas 2–3 ggr/dag och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner vara framgångsrika som del i multimodal behandling.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_93

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Xylocain: Gel Xylocain.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: