NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

ICD-10: N94

Definition

Smärta vid samlag, smärttillstånd i vagina och vulva.

Orsaker

Vanliga orsaker är eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och senil atrofi.

Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, traumata, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; ibland tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd. I vissa regioner finns särskilda s.k. ”Vulvamottagningar”. På lång sikt når man bättring för flertalet. Smärtbehandling av den typ som provas vid andra kroniska smärtsyndrom med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik. Lokalt kan Xylocaingel provas och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner vara framgångsrika.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_93

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Klomipramin: T Anafranil.

Xylocain: Gel Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer