Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

ICD-10: N94

Definition

Smärta vid samlag, smärttillstånd i vagina och vulva.

Orsaker

Vanliga orsaker är eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och senil atrofi.

Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, traumata, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; ibland tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd. I vissa regioner finns särskilda s k ”Vulvamottagningar”. På lång sikt når man bättring för flertalet. Smärtbehandling av den typ som provas vid andra kroniska smärtsyndrom med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik. Lokalt kan Xylocaingel provas och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner (Botox) vara framgångsrika.

Aktuella mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Klomipramin: T Anafranil.

Xylocain: Gel Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!