Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit.

ICD-10: N94

Definition

Smärta vid samlag, smärttillstånd i vagina och vulva.

Orsaker

Vanliga orsaker är eksem, candida, lichen sclerosus, lichen planus och senil atrofi.

Förutom dessa finns ett antal andra orsaker. Exempelvis kan nämnas: dålig sexualteknik, fruktan för smärta eller graviditet, sexuell otillfredsställelse, vaginism, traumata, anatomiska anomalier, allergier, ospecifika infektioner.

Behandling

Kausal utifrån fynd vid gynekologisk undersökning. Infektioner och åldersförändringar behandlas. I de fall där man inte kan påvisa någon somatisk orsak till kvinnans symptom kan det röra sig om så kallad vulvodyni/vestibulit. Dessa kvinnor bör få möjlighet till bedömning hos gynekolog. Vid djupare smärta – endometriosmisstanke. Vid avsaknad av somatisk orsak får man fokusera på kvinnans behov, personlighet och sexualitet; ibland tillsammans med kurator eller psykolog. Ofta finns ett bakomliggande stresstillstånd. I vissa regioner finns särskilda s.k. ”Vulvamottagningar”. På lång sikt når man bättring för flertalet. Smärtbehandling av den typ som provas vid andra kroniska smärtsyndrom med tricykliska antidepressiva i låg dos till natten kan ibland vara framgångsrik. Lokalt kan Xylocaingel provas och hos specialistmottagning kan botulinumtoxininjektioner vara framgångsrika.

Fördjupning

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html#i3_93

Svensk förening för obstetrik och gynekologi arbets- och referensgrupp för vulvasjukdomar. https://www.sfog.se/natupplaga/ARG_nr%2071_webae1437d4-8cc5-4457-9eac-f5c6550a614b.pdf

 

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Amitryptilin: T Saroten.

Klomipramin: T Anafranil.

Xylocain: Gel Xylocain.

För dig som patient
Läs mer om Dyspareuni. Vulvodyni. Vestibulit. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK