Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Beroendetillstånd / Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).
Annons:

Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).


Är ett organiskt lösningsmedel med CNS- deprimerande sedativa och hypnotiska egenskaper. Narkotikaklassat; förbjudet att såväl inneha som konsumera sedan år 2000. Effekt ungefär som alkohol men dosintervallet är betydligt snävare med stor risk för överdos. Några cl för mycket medför djup medvetslöshet med risk för andningspåverkan, bradykardi och kramper. Livshotande tillstånd! Dricks kapsylvis, ibland blandat med juice. Snabb toleransökning med behov av allt större doser och risk för fysiskt beroende. Vattenliknande, lite ”simmig”, oljig lösning. Svår abstinens med risk för delirium. Ibland våldsam aggressivitet. Det krävs farmakologisk avgiftning under 2–4 veckor efter en tids regelbunden användning.

Verkar mest utbredd i Holland och Belgien. I Sverige nästan försvunnit. Enstaka förgiftningsfall. Brukas mest av män mellan 20–30 år, främst kring Göteborg.

GHB används som ett läkemedel mot narkolepsi (Xyrem) i dosering 4.5g per dag uppdelat på 2 doser. I vissa länder även mot alkoholabstinens.

Intas flytande, säljs som kristallin i kapslar. Vanligt att man använder även alkohol och sömnmedel för att förstärka effekten. Slangnamn: Gobbe, Liquid Ecstasy, Tvål.

Symtom:

I små doser – eufori, ökat välbefinnande, ökad självkänsla, sexuell stimulans, mm. Måttliga doser ger ett alkoholliknande rus (uppiggande och avslappnande initialt, sedan kraftig sömngivande). Känsla av avspänning, lugn, fridfullhet. Inget bakrus och låg organtoxicitet.

Stark beroende fysiskt och psykiskt inom 3–6 månader. Vid upprepat användning sömnsvårigheter, slöhet, yrsel, minnesförlust, ataxi, magsmärtor, choreoatetoser, mental avflackning, illamående, kräkningar, impotens, blodtrycksfall, huvudvärk. Betydande abstinensbesvär och toleransutveckling.

En kapsyl motsvarar 2 starköl och varar cirka en timme. Två kapsyler ger sömn inom 20–30 minuter. Tre till fyra orsakar koma i 3–5 timmar. Fem till sex kan leda till djupt koma, andningsdepression, långsam hjärtrytm, risk för kramper och plötsligt död.

Behandling:

Vid akut överdosering: Främst symtomatisk. Kol endast om mycket kort tid sedan intaget. Övervakning av medvetandegrad och andning. Kolla syrabasstatus, elektrolyter och korrigera hypokalemi. Specifik antidot saknas. Vid agitation och förvirring ges bensodiazepiner, eventuellt nedsövning med propofol. Ring Giftcentralen på 112 eller 010-456 67 19.. Vid uttalad bradykardi ges atropin 0.5 mg iv till vuxna, upprepas vid behov. Vid lågt blodtryck ges vätska iv. Ev inotropt stöd.

Beroende kan kräva behandling i flera månader. Vanligt med kraftiga sömnsvårigheter under 3–4 veckor, övergående. Depression som följd. Viktigt med uppföljning inom psykiatri och socialtjänsten.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/ghb/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: