Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Skadligt bruk/Beroende – GHB (gamma-hydroxybutyrat).

ICD-10: T43.8

Är ett organiskt lösningsmedel med CNS- deprimerande sedativa och hypnotiska egenskaper. Narkotikaklassat; förbjudet att såväl inneha som konsumera sedan år 2000. Effekt ungefär som alkohol men dosintervallet är betydligt snävare med stor risk för överdos. Några cl för mycket medför djup medvetslöshet med risk för andningspåverkan, bradykardi och kramper. Livshotande tillstånd! Dricks kapsylvis, ibland blandat med juice. Snabb toleransökning med behov av allt större doser och risk för fysiskt beroende. Vattenliknande, lite ”simmig”, oljig lösning. Svår abstinens med risk för delirium. Ibland våldsam aggressivitet. Det krävs farmakologisk avgiftning under 2–4 veckor efter en tids regelbunden användning.

Verkar mest utbredd i Holland och Belgien. I Sverige nästan försvunnit. Enstaka förgiftningsfall. Brukas mest av män mellan 20–30 år, främst kring Göteborg.

GHB används som ett läkemedel mot narkolepsi (Xyrem) i dosering 4.5g per dag uppdelat på 2 doser. I vissa länder även mot alkoholabstinens.

Intas flytande, säljs som kristallin i kapslar. Vanligt att man använder även alkohol och sömnmedel för att förstärka effekten. Slangnamn: Gobbe, Liquid Ecstasy, Tvål.

Symtom:

I små doser – eufori, ökat välbefinnande, ökad självkänsla, sexuell stimulans, mm. Måttliga doser ger ett alkoholliknande rus (uppiggande och avslappnande initialt, sedan kraftig sömngivande). Känsla av avspänning, lugn, fridfullhet. Inget bakrus och låg organtoxicitet.

Stark beroende fysiskt och psykiskt inom 3–6 månader. Vid upprepat användning sömnsvårigheter, slöhet, yrsel, minnesförlust, ataxi, magsmärtor, choreoatetoser, mental avflackning, illamående, kräkningar, impotens, blodtrycksfall, huvudvärk. Betydande abstinensbesvär och toleransutveckling.

En kapsyl motsvarar 2 starköl oh varar cirka en timme. Två kapsyler ger sömn inom 20–30 minuter. Tre till fyra orsakar koma i 3–5 timmar. Fem till sex kan leda till djupt koma, andningsdepression, långsam hjärtrytm, risk för kramper och plötsligt död.

Behandling:

Beroende kan kräva behandling i flera månader. Vanligt med kraftiga sömnsvårigheter under 3–4 veckor, övergående. Depression som följd. Viktigt med uppföljning inom psykiatri och socialtjänsten.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/ghb/

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Rapport 296/2019. Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten

https://www.sbu.se/contentassets/c969ef9cb6a643d28d8166710a955a83/missbruk-och-beroende-avalkohol-och-narkotika.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2019.

Internetmedicin https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/intoxikation-och-missbruk-ghb

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev