Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Lymfangit.

ICD-10: L 03I89.1

Definition:

Inflammation i lymfkärl.

Orsak:

Streptocock- eller stafylokockinfektion i sår, abscess i hud eller mjukdelar. Interdigital candidainfektion.

Symtom:

Röda streck på huden, ofta proximalt om ett sår eller en abscess. Ev. tempstegring. Röda strecken på huden utgör vidgade blodkärl sekundärt till dilaterade lymfkärl och är ej tecken på infektion i blodkärl/sepsis. Initialt diskreta/inga besvär förutom strecken på huden. Så småningom temperaturstegring och regionala adetiter. Risk för sepsis.

Diagnos

Kliniken.

Differentialdiagnos:

Tromboflebit (här kan en distinkt ömmande ”sträng” i ytlig ven palperas).

Utredning:

Palp av regionala körtlar. Ev. CRP.

Behandling:

PcV 1g x 3 x X. Vid djup sårinfektion Flukloxacillin 1g x 3 x X. Abscesser incideras, och immobilisering av drabbad kroppsdel.

Aktuella Mediciner

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp./T Heracillin.

Pc-V: Oral susp./T Kåvepenin.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer