NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Lymfangit.

ICD-10: L 03I89.1

Definition

Inflammation i lymfkärl.

Orsak

Streptocock- eller stafylokockinfektion i sår, abscess i hud eller mjukdelar. Interdigital candidainfektion.

Symtom

Röda streck på huden, ofta proximalt om ett sår eller en abscess. Ev. tempstegring. Röda strecken på huden utgör vidgade blodkärl sekundärt till dilaterade lymfkärl och är ej tecken på infektion i blodkärl/sepsis. Initialt diskreta/inga besvär förutom strecken på huden. Så småningom temperaturstegring och regionala adetiter. Risk för sepsis.

Diagnos

Kliniken.

Differentialdiagnos

Tromboflebit (här kan en distinkt ömmande ”sträng” i ytlig ven palperas).

Utredning

Palp av regionala körtlar. Ev. CRP.

Behandling

PcV 1g x 3 x X. Vid djup sårinfektion Flukloxacillin 1g x 3 x X. Abscesser incideras, och immobilisering av drabbad kroppsdel.

Aktuella Mediciner

Erytromycin: K/Oral susp. Ery-Max.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Oral susp./T Heracillin.

Pc-V: Oral susp./T Kåvepenin.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer