Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Toxoplasma, Toxoplasmos
Annons:

Toxoplasma, Toxoplasmos


Orsak

Protozoen Toxoplasma gondii. Den finns över hela världen men ffa i varm och fuktig miljö. Den kan endast föröka sig hos kattdjur vilka är den dominerande reservoaren, men finns även hos andra varmblodiga djur.

Smitta till människor kan ske via:

  1. Intag av kontaminerad föda (ffa lamm och gris som inte kokats över 65 grader eller t.ex. ostron, musslor, opastoriserad getmjölk).
  2. Via kontakt med kattavföring (städning av kattlådor, kattavföring i jord eller sand).
  3. Vertikal smitta mamma-barn (kvinna som blir primärinfekterad just före graviditet eller under). Annan smitta mellan människor förekommer inte.
  4. Vid organtransplantation, blodtransfusion eller vid laboratoriearbete (alla tre mycket ovanligt).

Hos människa (och andra varmblodiga djur) vandrar protozoen efter primärinfektionen ut i cirkulationen och bildar cystor i skelettmuskulatur, hjärta, hjärna och ögon där de kan ligga latent i många år.

Inkubationstid 2-3 veckor.

Symtom

Friska individer med ett bra immunförsvar märker ofta inte av infektionen. Möjligen kan man få en kort period av influensaliknade symtom med ömmande muskler och lymfkörtlar. Efter primärinfektion kvarstår parasiten i kroppen i en inaktiv form och kan reaktivera om individen blir immunsupprimerad.

Immunsupprimerade kan bli allvarligt sjuka vid primärinfektion (ffa personer med HIV och dåligt immunstatus). Sjukdomen kan också re-aktivera under immunsuppression. I dessa fall kan infektionen ge feber och encefalit.

Kongenital infektion (smitta från mamma till barn) kan leda till missfall, ett dödfött barn eller ett barn som föds med kongenital toxoplasmos (anormal huvudform). Barn kan också födas till synes opåverkade men utveckla synpåverkan och mental påverkan.

Synpåverkan av toxoplasma upptäcks ofta senare i livet, 20-80% i vuxen ålder. Symtom kan vara ögonsmärta och dimsynthet.

Differentialdiagnoser

Mononukleos, kattklössjuka (cat scrach disease) tuberkulom, lymfom (i hjärna).

Utredning

Sker med serologi (IgG och IgM). PCR för toxoplasma (på CSV) bör också tas vid misstanke om cerebral toxoplasmos. PCR kan också tas på fostervatten.

Behandling

För immunkompetenta individer behövs oftast ingen behandling.

Gravida behandlas med sulfadiazin (T Sulfadiazin-Heyl) + pyrimetamin (T Daraprim) och Folinsyra (T Calciumfolinat) mot samtida folsyrebrist. För cerebral toxoplasma ges samma preparat, alternativt trimetoprim + sulfa (T. Bactrim forte eller T Eusaprim forte) och folinsyra eller klindamycin + pyrimetamin (T Daraprim).

Profylax: För gravida finns ingen medicinsk profylax men det finns rekommendationer för gravida hur man undviker infektion (infpreg.se och livsmedelsverket.se). För immunsupprimerad med dåligt immunförsvar och känd infektion finns olika profylaxregimer.

Aktuella mediciner

Klindamycin: Kapsel Clindamycin, Dalacin /Oral susp Dalacin

Pyrimetamin: Tablette Daraprim (licenspreparat)

Sulfadiazin: Sulfadiazin-Heyl (licenspreparat)

Trimetoprim/ Sulfa: Tablett Bactrim forte, Eusaprim forte

Folinsyra: Tablett Calciumfolinat

Fördjupning

cdc.gov

infpreg.se

folkhalsomyndigheten.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: