Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Spottsten.


Definition

Konkrement i spottkörtlarnas utförsgång. Vanligast i submandibularis (80 %).

Orsak

Oftast oklart. Ingen koppling till annan sjukdom eller specifik föda.

Symptom

Relativt plötsligt påkommen måltidsrelaterad svullnad och smärta. Stenen kan stänga utförsgången mer eller mindre. Körteln, ffa submandibularis, kan då svullna upp kraftigt. Patienten beskriver inte sällan som en ”pingisboll” i storlek.

Samtidig spänningskänsla/smärta. När saliven läcker ut förbi hindret kommer körteln att gå tillbaka tills nästa måltid eller tills efter intag av salivstimulerande föda (citron!).

Status

Körteln kan ibland palperas ganska fast, när svullnaden gått ner. Ibland kan ett stort konkrement palperas i körteln (bimanuell palpation) eller ses i utförsgången i munhålan. Konkrement i submandibularis sitter inte sällan centralt intill tungbandet. Stenen kan lysa ljus igenom slemhinnan.

Kan kompliceras av infektion.

Differentialdiagnos

Trång utförsgång, varig infektion (parotit), virusinfektion (påssjuka), tumör.

Utredning

Inspektion-palpation. Munbottenröntgen (20 % av stenarna i submandibularis och 50 % i parotis ses inte vid översikt). Ultraljud alt sialografi kan vara aktuellt. Remiss vidare till ÖNH bör övervägas.

Behandling

Små konkrement (<4 mm i diameter) kan avgå spontant vid kraftigt salivflöde efter stimulering med exempelvis citronsyra. Vid samtidig infektion kan antibiotika behövas. Via ÖNH-klinik uppklippning av utförsgången om stenen sitter perifert alternativ sialoskopisk korgextraktion. Annars vid uttalade besvär kan extirpation av körteln bli nödvändig.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Spottsten.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: