Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Amenorré.

ICD-10: N91

Definition

Primär amenorré betyder utebliven mens-start hos en 16-årig flicka med normala sekundära könskaraktäristika eller hos en 14-årig flicka utan normala könskaraktäristika.
Sekundär amenorré betyder utebliven mens under längre tid än 3 månader hos en kvinna i fertil ålder som tidigare menstruerat. Oligomenorré är menstruationscykel längre än 35 dagar men kortare än 3 månader.

Orsaker

Vid primär amenorré är vanligaste orsaken hypofysär/hypotalamisk, till följd av ätstörning, kraftig bantning, stress eller intensivt idrottsutövande. Andra orsaker är anläggningsrubbningar av uterus/ovarier/vagina eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligast även här med hypofysär/hypotalam störning. Mer sällan störningar i tyreoidea eller binjurebark, prolaktinom i hypofysen eller prematur ovariell insufficiens (tidigare prematur menopaus). Vid polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) föreligger oregelbunden ovulation eller kronisk anovulation.

Symtom

Menstruationsrubbningar enligt ovan. Vid PCOS oftast glesa, oregelbundna, menstruationer samt ibland obesitas, akne och hirsutism.

Utredning

Vid primär amenorré hos flickor med infantil kropps- och genitalutveckling tidig utredning vid 14 års ålder. Remiss till barnläkare alt gynekolog. Om normal längdtillväxt och utveckling av sekundära könskarakteristika kan utredningen starta vid 16 års ålder. Remiss till gynekolog. Vid sekundär amenorré; uteslut graviditet. Kontrollera BMI, prematur ovariell insufficiens (S-FSH), tyreoidearubbning (S-TSH/T4) och kontrollera S-Prolaktin. Man kan vid normala prover avvakta, särskilt om kvinnan nyligen slutat med hormonella preventivmedel. Remittera till gynekolog efter 6 månaders amenorré. Vid oligomenorré remiss för gynekologisk bedömning/utredning. Vid hirsutism rek utredning  med S-Testosteron, S-SHBG (könshormonbindande globulin) inkl kvot, S-DHEA (Dehydroepiandosteron).

Behandling

Remittering enligt ovan. Vid konstaterad oligo- eller amenorré utan specifik orsak och med färre än 4 menstruationer per år  ges cyklisk gestagenbehandling t.ex. med medroxiprogesteronacetat 10 mg x 1 i 10 dagar var månad. Vid behov av preventivmedel väljs kombinerad p-pillerbehandling. Om hirsutism eller akne är ett symtomgivande problem för kvinnan kan man med fördel välja ett kombinerat p-piller innehållande etinylestradiol och ett antiandrogen som drosperinon eller dienogest. Vid utebliven effekt av dessa kan behandling med etinylestradiol + cyproteron övervägas under max ett år (har högre trombosrisk än andra preparat).Vid all förskrivning av p-piller ska eventuella kontraindikationer alltid uteslutas. Vid misstanke om amenorré på grund av ätstörning/överträning/svår stress bör p-pillerbehandling undvikas om inte kvinnan har preventivmedelsbehov. Behandla hellre bakomliggande problematik.

Om det finns graviditetsönskan vid amenorré eller oligomenorré – specialistfall gynekolog för eventuell ovulationsstimulering

Läs mer: Läkemedelsboken

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Drosperinon + etinylestradiol: T Dizmine/Dizmine 28, T Estrelen, T Dizminelle

Cyproteron + etinylestradiol: T Diane.

Medroxiprogesteron: T Provera.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis