Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Amenorré.


Definition

Primär amenorré betyder utebliven mens-start hos en 16-årig flicka med normala sekundära könskaraktäristika eller hos en 14-årig flicka utan normala könskaraktäristika.
Sekundär amenorré betyder utebliven mens under längre tid än 3 månader hos en kvinna i fertil ålder som tidigare menstruerat. Oligomenorré är menstruationscykel längre än 35 dagar men kortare än 3 månader.

Orsaker

Vid primär amenorré är vanligaste orsaken hypofysär/hypotalamisk, till följd av ätstörning, kraftig bantning, stress eller intensivt idrottsutövande. Andra orsaker är anläggningsrubbningar av uterus/ovarier/vagina eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligast även här med hypofysär/hypotalam störning. Mer sällan störningar i tyreoidea eller binjurebark, prolaktinom i hypofysen eller prematur ovariell insufficiens (tidigare prematur menopaus). Vid polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) föreligger oregelbunden ovulation eller kronisk anovulation.

Symtom

Menstruationsrubbningar enligt ovan. Vid PCOS oftast glesa, oregelbundna, menstruationer samt ibland obesitas, akne och hirsutism.

Utredning

Vid primär amenorré hos flickor med infantil kropps- och genitalutveckling startas utredning vid 14 års ålder. Remiss till barnläkare alt gynekolog. Om normal längdtillväxt och utveckling av sekundära könskarakteristika kan utredningen starta vid 16 års ålder. Remiss till gynekolog. Vid sekundär amenorré; uteslut graviditet. Kontrollera BMI, prematur ovariell insufficiens (S-FSH), tyreoidearubbning (S-TSH/T4) och kontrollera S-Prolaktin. Man kan vid normala prover avvakta, särskilt om kvinnan nyligen slutat med hormonella preventivmedel. Remittera till gynekolog efter 6 månaders amenorré. Vid oligomenorré remiss för gynekologisk bedömning/utredning. Vid hirsutism rek utredning med S-Testosteron, S-SHBG (könshormonbindande globulin) inkl kvot, S-DHEA (Dehydroepiandosteron), 17-OH-progesteron.

Behandling

Remittering enligt ovan. Vid konstaterad oligo- eller amenorré utan specifik orsak och med färre än 4 menstruationer per år ges cyklisk gestagenbehandling t.ex. med medroxiprogesteronacetat 10 mg x 1 i 10 dagar varje månad. Vid behov av preventivmedel väljs kombinerad p-pillerbehandling. Om hirsutism eller akne är ett symtomgivande problem för kvinnan kan man med fördel välja ett kombinerat p-piller innehållande etinylestradiol och ett antiandrogen som drosperinon eller dienogest. Vid utebliven effekt av dessa kan behandling med etinylestradiol + cyproteron övervägas under max ett år (har högre trombosrisk än andra preparat). Vid all förskrivning av p-piller ska eventuella kontraindikationer alltid uteslutas. Vid misstanke om amenorré på grund av ätstörning/överträning/svår stress bör p-pillerbehandling undvikas om inte kvinnan har preventivmedelsbehov. Behandla hellre bakomliggande problematik.

Graviditetsönskan vid amenorré eller oligomenorré är specialistfall – remiss till gynekolog för eventuell ovulationsstimulering.

Fördjupning

Läkemedelsboken

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Drosperinon + etinylestradiol: T Dizmine/Dizmine 28, T Estrelen, T Dizminelle

Cyproteron + etinylestradiol: T Diane.

Medroxiprogesteron: T Provera.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: