Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Amenorré.

ICD-10: N91

Definition

Primär amenorré betyder utebliven mens-start hos en 16-årig eller äldre flicka med normala sekundära könskaraktäristika eller hos en 14-årig eller äldre flicka utan normala könskaraktäristika.

Sekundär amenorré betyder utebliven mens under > 3 månader hos en kvinna i fertil ålder som tidigare menstruerat. Oligomenorré är menstruationer ≥ 6 veckors mellanrum. Orsakerna till sekundär amenorré och oligomenorré är desamma och tillstånden utreds på samma sätt (amenorré efter 6 månader).

Orsaker

Vid primär amenorré är vanligaste orsaken anläggningsrubbningar eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligen kraftig bantning med åtföljande undervikt, hård idrottsträning med undervikt, men även psykisk stress och miljöombyte. Mer sällan störningar i tyreoidea, binjurebark eller hypofys. Vid polycystiska ovarier (PCO) föreligger oregelbunden ovulation eller kronisk anovulation.

Symtom

Menstruationsrubbningar enligt ovan. Vid PCO oftast glesa, oregelbundna, menstruationer samt ibland obesitas, akne och hirsutism.

Utredning

Vid primär amenorré hos flickor med infantil kropps- och genitalutveckling tidig utredning vid 14 års ålder. Remiss till barnläkare alt gynekolog. Om normal längdtillväxt och utveckling av sekundära könskarakteristika kan utredningen starta vid 16 års ålder. Remiss till gynekolog. Vid sekundär amenorré, inte ovanligt efter att ha slutat med p-piller, avvakta initialt, uteslut graviditet. Kontrollera BMI, för tidigt klimakterium (S-FSH), tyreoidearubbning (S-TSH/T4) och kontrollera S-Prolaktin. Remittera efter 6 månader. Vid oligomenorré remiss för gynekologisk bedömning. Vanlig orsak till sekundär amenorré resp oligomenorré är polycystiskt ovarialsyndrom (PCOS), hypotalam amenorré eller hyperprolaktinemi. Vid hirsutism utredning kan ske med S-Testosteron, S-SHBG (könshormonbindande globuli) inkl kvot, S-DHEA (Dehydroepiandosteron).

Behandling

Remittering enligt ovan. Vid konstaterad oligo- eller amenorré utan specifik orsak ges, om det inte finns graviditetsönskan eller preventivmedelsbehov och om patienten har mycket glesa menstruationer, cyklisk gestagenbehandling t.ex. med medroxiprogesteronacetat 10 mg x 1 i 10 dagar var månad. Vid behov av preventivmedel väljs kombinerad p-pillerbehandling. Om hirsutism eller akne är ett symtomgivande problem för kvinnan kan man med fördel välja ett p-piller innehållande antiandrogen som cyproteron (ev. med tillägg av etinylestradiol) eller drosperinon, som kan ha god effekt mot dessa symtom. Vid all förskrivning av p-piller ska eventuella kontraindikationer alltid uteslutas.

Om det finns graviditetsönskan och ägglossningstest (LH-test) är negativ – dvs. om ingen ägglossning föreligger – specialistfall gynekolog, se om man kan starta ägglossning.

Fördjupning

Läkemedelsboken: https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Cyproteron: T Androcur.

Cyproteron + etinylestradiol: T Diane.

Drosperinon + etinylestradiol: T Yasmin/Yasmin 28.

Medroxiprogesteron: T Provera.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer