Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Amenorré.

ICD-10: N91

Definition

Primär amenorré innebär att kvinnan aldrig har menstruerat. Sekundär amenorré är menstruationsuppehåll i sex månader hos kvinna som tidigare menstruerat. Oligomenorré innebär glesa menstruationer med >35 dagars mellanrum.

Orsaker

Vid primär amenorré är vanligaste orsaken anläggningsrubbningar eller kromosomavvikelser. Vid sekundär amenorré vanligen kraftig bantning med åtföljande undervikt, hård idrottsträning med undervikt, men även psykisk stress och miljöombyte. Mer sällan störningar i tyreoidea, binjurebark eller hypofys. Vid polycystiska ovarier (PCO) föreligger oregelbunden ovulation eller kronisk anovulation.

Symtom

Menstruationsrubbningar enligt ovan. Vid PCO oftast glesa, oregelbundna, menstruationer samt ibland obesitas, akne och hirsutism.

Utredning

Vid primär amenorré hos flickor med infantil kropps- och genitalutveckling tidig utredning vid 13-14 års ålder. Remiss till barnläkare alt gynekolog. Om normal längdtillväxt och utveckling av sekundära könskarakteristika kan utredningen starta vid 17 års ålder. Remiss till gynekolog. Vid sekundär amenorré uteslut graviditet, för tidigt klimakterium (S-FSH), tyreoidearubbning (S-TSH/T4) och kontrollera S- Prolaktin. Remittera efter 6 månader. Vid oligomenorré remiss för gynekologisk bedömning. Vid hirsutism utredning kan ske med S- Testosteron, S-SHBG (könshormonbindande globuli) inkl kvot, S- DHEA (Dehydroepiandosteron).

Behandling

Remittering enligt ovan. Vid konstaterad oligo- eller amenorré utan specifik orsak ges, om det inte finns graviditetsönskan eller preventivmedelsbehov och om pat har mycket glesa menstruationer, cyklisk gestagenbehandling t ex med medroxiprogesteronacetat 10 mg x 1 i 10 dagar var månad. Vid behov av preventivmedel väljs p-pillerbehandling. Om hirsutism eller akne är ett symtomgivande problem för kvinnan kan man med fördel välja ett p-piller innehållande antiandrogen som cyproteron (ev med tillägg av etinylestradiol) eller drosperinon, som kan ha god effekt mot dessa symtom. Vid all förskrivning av p-piller ska eventuella kontraindikationer alltid uteslutas.

Om det finns graviditetsönskan och ägglossningstest (LH-test) är negativ – dvs om ingen ägglossning föreligger – kan gynekolog förskriva T Klomifen i 5 dagar.

Aktuella mediciner

Cyproteron: T Androcur.

Cyproteron + etinylestradiol: T Diane.

Drosperinon + etinylestradiol: T Yasmin/Yasmin 28.

Medroxiprogesteron: T Provera.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ