Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion
Annons:

Urinvägsinfektioner hos kvinnor: Pyelonefrit, övre urinvägsinfektion


Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E coli, enterokocker, proteus, klebsiella.

Symtom

Hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta >100), P-kreatinin, P-glukos.

Behandling

Följ alltid regionala STRAMA-rekommendationer!

Förstahandsalternativ är ciprofloxacin 500 mg 1 x 2 i 7-10 dagar. I andra hand eller efter resistensbestämning trimetoprim + sulfametoxazol 160 mg/800 mg 1 x 2 i tio dagar, eller cefadroxil 1 g x 2 x i tio dagar. Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut CT urinvägsöversikt, eller om kreatininvärdet tillåter akut CT njurar med kontrast, med frågeställning avstängd pyelit (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder där avflödesdiagnostik som regel bör ske akut). Inläggningsfall med intravenös antibiotikabehandling hos högfebril/allmänpåverkad patient, äldre, gravid eller om komplicerande faktorer i urinvägarna föreligger. Vid kräkningar skall patienten likaså ha parenteral behandling. Kontrollodling av urinen 2 veckor efter avslutad behandling.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Trimetoprim + sulfametoxazol: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Cefadroxil: T Cefamox. T Cefadroxil.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: