Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Polyposis nasi, näspolyper
Annons:

Polyposis nasi, näspolyper


Definition

Kronisk inflammation i slemhinnan i övre luftvägarna, ofta med ursprung i maxillar- eller etmoidalsinus.

Orsak

Inte helt klarlagd. Sannolikt multifaktoriell. Ärftlig komponent. Vanlig vid kronisk perenn rinit. Vanligast hos män i ålder 20–50 år. Infektiös agens. Svamp liksom stafylokocker har diskuterats som orsak. Allergi eller överkänslighet. Ofta samband med astma/ASA-/NSAID-intolerans.

Symtom

Nästäppa. Rösten/talet får en annan mer ”metallisk” klang pga förändrad resonans i näsa-bihålor. Ansiktsvärk, ventilfunktioner vid in- och utandning genom näsan. Recidiverande sinuiter. Anosmi. Rinnsnuva. ”Baksnuva”. Hosta.

Status

Lättare att se cirka 15 minuter efter avsvällning med t.ex. Nezeril. Svullna slemhinnor, stjälkade polyper, gulgråröda till färgen, oftast blekare än nässlemhinnan, mjuka, oömma, eftergivliga.

Differentialdiagnoser

Främmande kropp, tumörer som ex inverterat papillom, stora näsmusslor.

Behandling

Kausal (ex.v. allergi, ASA/NSAID-intolerans, infektion). NaCl-nässköljningar dagligen och innan nässprayen appliceras. Underhåll luktsinnet med luktträning. Undersök alltid ev förekomst av samsjuklighet med astma.

Lindriga besvär: Nasal steroidspray i första hand. Ibland når lokala nasala steroider i lösning som engångspipetter bättre slemhinnan högt upp i näsan.

Måttliga-kraftiga besvär: Peroral steroidkur 1–3 veckor tillsammans med nasal steroid som sedan ska användas under flera månader och vid upprepade omgångar.

Remissindikationer: Ensidiga, ”köttiga” eller lättblödande polyper. Värk. Debut hos patient < 20 år och > 50 år. Terapisvikt vid medicinsk behandling. Då kan kirurgi, FESS, bli aktuellt. Efter op. av polyper bör nasal steroid fortsätta användas.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Näspolyper.

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Steroider

Budesonid: Nässpray Desonix.

Mometason: Nässpray Nasonex. Nässpray Mometason.

Flutikason: Flutide Nasal.

Prednisolon: T Prednisolon.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: