NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Polyposis nasi. Näspolyper.

ICD-10: J33

Definition

Inflammation i övre luftvägarna, ofta med ursprung i maxillar- eller etmoidalsinus.

Orsak

Inte helt klarlagd. Sannolikt multifaktoriell . Ärftlig komponent. Vanlig vid kronisk perenn rinit. Vanligast hos män i ålder 20–50 år. Infektiös agens. Svamp liksom stafylokocker har diskuterats som orsak. Allergi. Ofta samband med astma/ASA-/NSAID-intolerans.

Symtom

Nästäppa. Ansiktsvärk, ventilfunktioner vid in- och utandning genom näsan. Recidiverande sinuiter. Anosmi. Rinnsnuva.

Status

Lättare att se cirka 15 minuter efter avsvällning med t.ex. Nezeril. Svullna slemhinnor, stjälkade polyper, gulgråröda till färgen, oftast blekare än nässlemhinnan, mjuka, eftergivliga.

Differentialdiagnoser

Främmande kropp, tumörer, stora näsmusslor.

Behandling

Kausal (ex.v. allergi, ASA/NSAID-intolerans, infektion).

Lindriga besvär: Nasal steroidspray i första hand.

Måttliga-kraftiga besvär: Peroral steroidkur 1–3 veckor tillsammans med nasal steroid som sedan ska användas under flera månader.

Remissindikationer: Ensidiga, ”köttiga” eller lättblödande polyper. Värk. Debut hos patient < 20 år och > 50 år. Terapisvikt vid medicinsk behandling. Då kan kirurgi bli aktuellt. Efter op. av polyper bör nasal steroid användas minst 6–12 månader.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Näspolyper.

Patientinformation. www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Steroider

Budesonid: Nässpray Desonix.

Mometason: Nässpray Nasonex. Nässpray Mometason.

Prednisolon: T Prednisolon.

För dig som patient
Läs mer om Polyposis nasi. Näspolyper. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer