Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / KAD-associerad urinvägsinfektion
Annons:

KAD-associerad urinvägsinfektion


Orsak

Patienter med KAD har vanligen bakteriuri inom 2 veckor. Oftast invasion av E coli, Proteus mirabilis eller Klebsiella. Infektiösa komplikationer vid KAD är akut cystouretrit, akut bakteriell prostatit och akut epididymit. KAD-utlöst urosepsis inträffar främst i samband med kateterbyte.

Diagnos

Urinodling i samband med symtomgivande infektion.

Behandling

Vid infektion med feber ges behandling med ciprofloxacin, alternativt trimetoprim-sulfa. Behandla till symtomfrihet, vanligen i 1-2 veckor. Kroniska kateterbärare med benägenhet att få febril infektion i samband med kateterbyten kan behandlas med peroral antibiotikaprofylax med en tablett före och en tablett 12 timmar efter bytet. Lämpligt preparat är trimetoprim-sulfa eller preparat som väljs med utgångspunkt från bakterier som har påvisats vid tidigare urinodling med resistensbestämning (koloniserande bakterier).

Aktuella Mediciner

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin, T Ciproxin.

Trimetoprim-sulfa: T Eusaprim, T Bactrim.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: