NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Premenstruell spänning. PMS. PMDS. Premenstruellt dysforiskt syndrom.


ICD-10: N94

Orsak

Okänd. Förändringar i serotoninsystemet antas spela roll.

Symtom

(de vanligaste först): Psykiska symtom: Irritabilitet, ilska, uttalade humörsvängningar, gråtmildhet, trötthet, koncentrationssvårigheter, brist på energi, aptitförändringar, tröstätande, sötsug, insomnia, nedstämdhet, oro. Somatiska symtom: Svullnadskänsla och viktökning under tiden efter ägglossningen, ömhet i brösten och bröstspänning, huvudvärk, ledvärk, mensvärkliknande krampsmärtor.

Symptomen brukar accentueras veckan före menstruation för att sedan upphöra inom någon dag efter att menstruationen startat. Ca 20 % av alla kvinnor uppfyller kriterierna för PMS och omkring 5 % av kvinnor i fertil ålder anses lida av svår PMS; PMDS (premenstruellt dysforiskt syndrom). Dessa kvinnor upplever så svåra besvär att det påtagligt påverkar deras vardag med svårigheter som att sköta arbete eller att inte kunna ha en normal relation till familj och vänner. Denna åkomma innebär regelbundet återkommande besvär som påtagligt försämrar livskvaliteten.

Differentialdiagnos

Depression, bipolär sjukdom, hypotyreos. Biverkan av p-piller.

Behandling

SSRI-preparat har god effekt vid cyklisk behandling. Tas från ägglossning till mens, dvs. 10–14 dagar. Börja förslagsvis med T Premalex, escitalopram, som har godkänd indikation. (T Premalex). Citalopram kan tas i dos 10–20 mg x 1. Om kvinnan behöver medicinering mer än 14 dagar innan mens och en tid efter kan kontinuerlig behandling övervägas.

Kombinerade p-piller hjälper en del men försämrar besvären hos andra.

Vid påtaglig svullnad, viktökning och/eller bröstömhet kan spironolakton provas – även viss effekt mot irritabilitet, nedstämdhet och ångest.

Se även föregående avsnitt; Mensförskjutning.

Regelbunden motion har dokumenterad effekt.

Fördjupning

Janusinfo. Riktlinjer vid premenstruell dysforisk störning (PMDS).

Läkemedelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/gynekologi/allman_gynekologi.html?search=klimakterie&id=i3_47#i3_47

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

SSRI: T Citalopram. T Fluoxetin. T Paroxetin. T Premalex. T Sertraline.

Spironolakton: T Spironolakton.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer