Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Urologi / Urinvägsinfektioner hos män: Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)
Annons:

Urinvägsinfektioner hos män: Cystit, nedre urinvägsinfektion (UVI)


Orsak

Ofta specifik orsak i distala urinvägarna. Speciellt sådana tillstånd som kan ge residualurin (prostataförstoring, andra obstruerande tillstånd, neurogena blåsrubbningar), men också andra förhållanden i blåsan som främjar bakterieväxt (kateter, blåssten, malignitet). Recidiv av samma bakteriestam vanliga. 80% orsakas av E coli.

Symtom

Sveda vid miktion, täta trängningar, suprapubiska smärtor. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Utredning

Nitrittest. Urinodling. Bladderscan. CRP för nivådiagnostik. P-glukos. Efter patientens andra infektion: CT njurar, residualurinbestämning, miktionslista och tidsmiktion. Cystoskopi. Rektalpalpation. Ev uppföljning med PSA 8-10 veckor efter att infektionen är framgångsrikt behandlad. PSA-värdet blir förhöjt under pågående UVI och sjunker sedan långsamt till utgångsvärdet.

Diagnos

Positivt nitrittest/positiv urinodling. Urinodling från kastat mittstråleprov tolkas som positiv vid förekomst av E Coli eller andra primärpatogener >10.000–100.000 cfu/ml. Vid samtidiga typiska symtom tolkas odlingen som positiv vid förekomst av gramnegativa bakterier 1000 cfu/ml.

Differentialdiagnoser

Klamydiainfektion, Gonorré. Prostatit. LUTS.

Behandling

UVI utan feber: Pivmecillinam 200mg x 3 x VII alt nitrofurantoin 50 mg x 3 x VII är förstahandsalternativ. I andra hand trimetoprim 160mg x 2 (alt. 300 mg x 1) x VII. UVI med feber behandlas med antibiotika i 14 dagar, i första hand ciprofloxacin 500 mg x 2, i andra hand trimetoprim 160 mg x 2.

Kontrollodling av urin 2 veckor efter avslutad behandling.

Frekvent recidiverande UVI kan ges profylax med en tabl pivmecillinam 200 mg alternativt  tabl nitrofurantoin 50 mg t n i 3 månader.

Kinoloner bör ej användas vid okomplicerad nedre UVI.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: