Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion.

ICD-10: N30

Orsak

Ofta specifik orsak i distala urinvägarna. Speciellt sådana tillstånd som kan ge residualurin (prostataförstoring, andra obstruerande tillstånd, neurogena blåsrubbningar), men också andra förhållanden i blåsan som främjar bakterieväxt (kateter, blåssten, malignitet). Recidiv av samma bakteriestam vanliga. 80 % orsakas av E coli.

Symtom

Dysuri, pollakisuri, suprapubiska smärtor. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Utredning

Nitrittest. Urinodling. CRP för nivådiagnostik. Efter patientens andra infektion: datortomografi njurar, residualurinbestämning och tidsmiktion. Cystoskopi. Rektalpalpation. Ev PSA.

Diagnos: Positivt nitrittest/positiv urinodling. För E Coli i urinodling och kastat mittstråleprov >10.000–100,000 bakt/ml (beroende på bakterieart och klinik).

Differentialdiagnoser: Klamydiainfektion, Gc. Prostatit.

Behandling

UVI utan feber: Mecillinam 200mg x 3 x VII alt Nitrofurantoin 50 mg x 3 x VII är första hands alternativ. I andra hand Trimeoprim 160mg x 2 (alt 300mg x 1) xVII. I tredje hand Cefadroxil 1 g x 1 x VII.

UVI med feber ges antibiotika i 14 dagar. I första hand som Ciprofloxacin 500mg x 2 under 2 veckor. I andra hand trimetoprim 160 mg x 2.

Kontrollodling 2 veckor efter avslutad behandling.

Frekvent recidiverande UVI kan ges profylax via en tabl Mecillinam alt Furadantin tn.

Fördjupning

www.strama.se

Aktuella mediciner

Cefaladroxil: T Cefadroxil.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Mecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!