Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Urinvägsinfektioner hos män – Cystit. Blåskatarr. Nedre urinvägsinfektion (UVI)

ICD-10: N30 , N39

Orsak

Ofta specifik orsak i distala urinvägarna. Speciellt sådana tillstånd som kan ge residualurin (prostataförstoring, andra obstruerande tillstånd, neurogena blåsrubbningar), men också andra förhållanden i blåsan som främjar bakterieväxt (kateter, blåssten, malignitet). Recidiv av samma bakteriestam vanliga. 80 % orsakas av E coli.

Symtom

Sveda vid miktion, täta trängningar, suprapubiska smärtor. Feber kan förekomma. Ibland också smärtor i ländryggen.

Utredning

Nitrittest. Urinodling. Bladderscan. CRP för nivådiagnostik. P-glukos. Efter patientens andra infektion: CT njurar, residualurinbestämning, miktionslista och tidsmiktion. Cystoskopi. Rektalpalpation. Ev uppföljning med PSA 8-10 veckor efter att infektionen är framgångsrikt behandlad. PSA-värdet blir förhöjt under pågående UVI och sjunker sedan långsamt till utgångsvärdet.

Diagnos

Positivt nitrittest/positiv urinodling. Urinodling från kastat mittstråleprov tolkas som positiv vid förekomst av E Coli eller andra primärpatogener >10.000–100.000 cfu/ml. Vid samtidiga typiska symtom tolkas odlingen som positiv vid förekomst av gramnegativa bakterier 1000 cfu/ml.

Differentialdiagnoser

Klamydiainfektion, Gonorré. Prostatit. LUTS.

Behandling

UVI utan feber: Pivmecillinam 200mg x 3 x VII alt nitrofurantoin 50 mg x 3 x VII är förstahandsalternativ. I andra hand trimetoprim 160mg x 2 (alt. 300 mg x 1) x VII. UVI med feber behandlas med antibiotika i 14 dagar, i första hand ciprofloxacin 500 mg x 2, i andra hand trimetoprim 160 mg x 2.

Kontrollodling av urin 2 veckor efter avslutad behandling.

Frekvent recidiverande UVI kan ges profylax med en tabl pivmecillinam 200 mg alternativt  tabl nitrofurantoin 50 mg t n i 3 månader.

Kinoloner bör ej användas vid okomplicerad nedre UVI.

Fördjupning

www.strama.se

Folkhälsomyndigheten. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. 2021.

Svenska infektionsläkareföreningen. Vårdprogram UVI hos vuxna. 2013.

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Pivmecillinam: T Penomax. T Selexid.

Nitrofurantoin: T Furadantin.

Trimetoprim: T Idotrim

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin. T Ciproxin.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis