Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Svimning hos äldre. Syncope hos äldre.

ICD-10: R55

Se även avsnitten Yrsel hos äldre i detta kapitel samt Hypotoni resp. hos äldre. Svimning resp Yrsel i kapitlet neurologiska sjukdomar samt Hypotoni i kapitlet Hjärt-kärlsjukdomar. Akutmedicin. Svimning. Syncope.

Definition

En övergående, självterminerande medvetandeförlust orsakad av övergående cerebral hypoperfusion/anoxi.

Orsak

Vasovagal reaktion, ortostatisk reaktion liksom Sinus caroticussyndromet allt vanligare i takt med stigande ålder. Ortostatisk hypotension p.g.a. långvarigt sängliggande, bensvullnad/varicer, hög yttertemperatur, postinfektiösa tillstånd, vätskedeficit, nitroglycerinpreparat, blodtryckssänkande preparat, autonoma störningar (Parkinson, diabetes m.fl.), tromboembolism. F.ö. klassiska orsaker som arytmier inkl AV-block, aortastenos, hjärtinfarkt TIA/stroke m.fl. Syncope ska betraktas som symtom på hjärtsjukdom tills motsatsen är bevisad.

Symtom

Ortostatisk svimning vid uppresande från liggande/sittande, vid långvarigt stående. Sinus caroticussyndrom vid huvudvridning, åtsittande skjortkrage. Vasovagal svimning efter rädsla, smärta, i samband med miktion, defekation, samt efter stora måltider. För kardiell syncope se dessa avsnitt.

Status

Ortostatism: Systolisk blodtryckssänkning vid uppåtresning > 20 mm Hg + yrsel/svimningstendens.

Utredning

BT och puls i liggande/stående, samt efter 1, 5 och 10 minuter i stående. Fullständigt hjärtstatus inkl karotider.

Hb, P-Glukos, EKG.

Om arytmi som orsak till synkope inte kan uteslutas bör patienten observeras på sjukhus med monitorering av hjärtrytm i 24 – 48 timmar.

Vid misstanke på annan hjärtsjukdom: remiss till kardiolog för vidare utredning alternativt utredning via primärvård med remiss för ultraljud, 24-timmars EKG, TILT-test mm.

Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Kausal terapi där utlösande orsak går att finna.

Ortostatisk/vasovagal reaktion: minska på blodtryckssänkande mediciner. Fysisk aktivitet inkl. balansträning, gärna via sjukgymnast. Stödstrumpor kan vara av värde. Sinus caroticussyndrom med kardioinhibitorisk reaktion: pacemaker.

Fördjupning

Läkartidningen. ABC om svimning. 2006.

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

För dig som patient
Läs mer om Svimning hos äldre. Syncope hos äldre. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis