Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Geriatrik / Svimning hos äldre
Annons:

Svimning hos äldre


Författare

Se även avsnitten Yrsel hos äldre i detta kapitel samt Hypotoni resp. hos äldre. Svimning resp Yrsel i kapitlet Neurologi samt Hypotoni i kapitlet Kardiologi.

Definition

En övergående, självterminerande medvetandeförlust orsakad av övergående cerebral hypoperfusion/anoxi.

Orsak

Vasovagal reaktion, ortostatisk reaktion liksom Sinus caroticussyndromet allt vanligare i takt med stigande ålder. Ortostatisk hypotension p.g.a. långvarigt sängliggande, bensvullnad/varicer, hög yttertemperatur, postinfektiösa tillstånd, vätskedeficit, nitroglycerinpreparat, blodtryckssänkande preparat, autonoma störningar (Parkinson, diabetes m.fl.), tromboembolism. F.ö. klassiska orsaker som arytmier inkl AV-block, aortastenos, hjärtinfarkt TIA/stroke m.fl. Syncope ska betraktas som symtom på hjärtsjukdom tills motsatsen är bevisad.

Symtom

Ortostatisk svimning vid uppresande från liggande/sittande, vid långvarigt stående. Sinus caroticussyndrom vid huvudvridning, åtsittande skjortkrage. Vasovagal svimning efter rädsla, smärta, i samband med miktion, defekation, samt efter stora måltider. För kardiell syncope se dessa avsnitt.

Status

Ortostatism: Systolisk blodtryckssänkning vid uppåtresning > 20 mm Hg + yrsel/svimningstendens.

Utredning

BT och puls i liggande/stående, samt efter 1, 5 och 10 minuter i stående. Fullständigt hjärtstatus inkl karotider.

Hb, P-Glukos, EKG.

Om arytmi som orsak till synkope inte kan uteslutas bör patienten observeras på sjukhus med monitorering av hjärtrytm i 24 – 48 timmar.

Vid misstanke på annan hjärtsjukdom: remiss till kardiolog för vidare utredning alternativt utredning via primärvård som remitterar för ultraljud, 24-timmars EKG, TILT-test mm.

Läkemedelsgenomgång.

Behandling

Kausal terapi där utlösande orsak går att finna.

Ortostatisk/vasovagal reaktion: minska på blodtryckssänkande mediciner. Fysisk aktivitet inkl. balansträning, gärna via sjukgymnast. Stödstrumpor kan vara av värde. Sinus caroticussyndrom med kardioinhibitorisk reaktion: pacemaker.

Vårdnivå

Vid misstanke om kardiell syncope bör fortsatt handläggning/utredning ske via akutsjukhus.

Fördjupning

Läkartidningen. ABC om svimning. 2006.

Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS). www.fyss.se

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: