Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Rinitis medikamentosa.

ICD-10: J 31

Definition

Inflammation i näsans slemhinnor orsakad av för flitigt användande av avsvällande nässprayer med α-adrenerg agonisteffekt.

Orsak

Överförbrukning av avsvällande näsdroppar som leder till hyperreaktivitet och svullnad. Vasomotorisk rinit respektive graviditet är riskfaktorer.

Symtom

Kronisk nästäppa, försämrat luktsinne.

Differentialdiagnos: Septumdeviation, polyper, allergisk och icke-allergisk rinit.

Behandling

Mekanismen förklaras för pat och vasokonstriktorn sätts ut. Utan behandling försvinner symtomen efter 3-4 veckor. Vid uttalade besvär prövas i första hand intensivbehandling (dubbla dosen enligt FASS) med kortisonpreparat intranasalt under 4-6 veckor. I andra hand tillägg av kortisonkur per oralt t ex prednisolon 20-30 mg/dag under 5-10 dagar. Någon gång behövs slemhinnereducerande kirurgi.

Aktuella mediciner

Steroid Nasal Steroid 

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray MometasonNässpray Nasonex.

Peroral Steroid

Prednisolon: T Prednisolon.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!