Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Rinitis medikamentosa.

ICD-10: J 31

ICD-10:J 31

Definition:

Ödem i näsans slemhinnor orsakad av för flitigt användande av avsvällande nässprayer med α-adrenerg agonisteffekt, ej klarlagd mekanism.

Orsak:

Överförbrukning av avsvällande näsdroppar som leder till hyperreaktivitet och svullnad. Vasomotorisk rinit respektive graviditet är riskfaktorer.

Symtom:

Kronisk nästäppa, försämrat luktsinne.

Differentialdiagnos:

Septumdeviation, polyper, allergisk och icke-allergisk rinit.

Behandling:

Mekanismen förklaras för pat. och vasokonstriktorn sätts ut. Utan behandling försvinner symtomen efter 3–4 veckor. Vid uttalade besvär prövas i första hand intensivbehandling (dubbla dosen enligt FASS) med kortisonpreparat intranasalt under 4–6 veckor. I andra hand tillägg av kortisonkur per oralt t.ex. prednisolon 20–30 mg/dag under 5–10 dagar. Någon gång behövs slemhinnereducerande kirurgi.

Aktuella Mediciner

Nasal Steroid 

Beklometason: Nässpray Becotide Nasal.

Budesonid: Nässpray Desonix. Nässpray Rhinocort Aqua.

Flutikason: Nässpray Avamys. Nässpray Flutide Nasal.

Mometason: Nässpray Mometason. Nässpray Nasonex.

Triamcinolon: Nässpray Nasacort.

Peroral steroid 

Prednisolon: T Prednisolon.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer