Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Allergisk alveolit. Inhalationsfeber. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”

Allergisk alveolit. Inhalationsfeber. ”Farmers lung”. ”Tröskdammslunga”

ICD-10: J67

Definition

Interstitiell lungsjukdom. Allergiskt orsakad inflammation i lungorna orsakad av luftburna antigen (ej Ig-E medierad).

Orsak

Exponering för kraftig antigendos under lång tid. Luftburna organiska antigenpartiklar från såväl växt- som djurriket. Små partiklar (1-5 my) som deponeras långt perifert i bronkträdet, i alveolerna. Oftast sporbildande mikrober och mögelsvampar. Riskmiljöer är hantering av möglig säd, hantering av möglig träflis (förbränningsstationer, såg- och justerverk), arbete vid biologiska reningsverk inkl rengöring av filter för bubbelpooler. Även vid exponering av fågeldamm inkl protein från fåglars avföring (duvuppfödare, undulatkontakt). Även yrkesmässig exponering för mjöl, malt, champinjoner, korkdamm, metallrök (ex v zink). Krävs ingen atopisk predisponering för utvecklande av sjukdom. Trädamm orsakar i sig inte sjukdomen, men kan via irritation öka symtomen. Inhalationsfeber – toxisk reaktion i lungorna akut efter inandning av främmande ämnen (enligt ovan) i hög dos. Upprepade exponeringar kan leda till en allergisk alveolit.

Differentialdiagnos: Allergisk astma (låg exponeringsdos, specifik sensibilisering, kräver atopisk predisponering). Pneumoni. KOL. Malignitet. Icke-allergisk astma.

Symtom

Akut påkommen feber, muskelvärk, trötthet, dyspne, hosta. I de allra flesta fall inga kvarstående besvär men vid upprepade attacker kan allergisk alveolit ge bestående lungfibros och nedsatt lungfunktion.

Utredning

Anamnes (yrke, fritid), auskultera lungor, spirometri, röntgen pulm. Prover gällande precipiterande antikroppar, (ffa hos yrkesmedicin), (antigenspecifika IgG och ospecifik immunstimulering med höjda nivåer av IgG och IgA). Hb, Leukocyter, CRP, SR kan vara stegrade.

Allergilaboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har utvecklat en panel om 11 st agens där de flesta fall av Allergisk alveolit kan fångas in.

Behandling

Miljösanering – undvik utlösande agens. Symtomatisk behandling. Observera att höjda laboratorieparametrar i sig inte är synonymt med sjukdom utan endast visar att patient varit utsatt för exponering och att immunsystemet reagerat adekvat. Typisk klinik krävs också för diagnos.

Samarbete med yrkesmedicinare med ställningstagande till fortsatt utredning vid arbetsplatsen med kvantifiering och identifiering av agens (sedimentplatta, luftprov tagna på filter m fl metoder). Ofta svårgenomförbart; dålig kunskap om normalvärden och risknivåer liksom att få laboratorier har utrustningen och kompetensen. Genomgång av skyddsutrustning. Används den?

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ