Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

ICD-10: B17

Orsak

Hepatit C-virus (HCV) som överförs parenteralt, via blod och blodprodukter, injektionsmissbruk, mycket sällan via sexuell kontakt. Finns bara hos människor.

Förlopp:

Inkubationstid 1–4 månader. Utläkning i 30–50 % i vissa grupper. Omkring 75-85% utvecklar kronisk hepatit. Ovanligt med akut fulminant leversvikt. Ca 20–30 % av personer med kronisk hep C utvecklar cirros inom 20 år med en årlig risk på 3-4% för utveckling av hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt.

Symtom

Akut HCV infektion

Oftast asymtomatisk infektion. Vanliga symtom är ikterus, illamående, mörk urin, blek/vit feces, smärta under höger arcus, låggradig feber, klåda, muskelsmärta, artralgier, konfusion.

Kronisk HCV infektion
Vanligt med trötthet som enda symtom. Generellt asymtomatisk. Progredierar fortare efter 25-30 års sjukdom.

Utredning

Akut HCV-infektion: Anamnes, blodstatus, CRP, SR, hepatitserologi för A, B och C (anti-HCV, HCV-RNA). Uteslut autoimmun genes genom att ta AMA (mitokondrieantikroppar), SMA (glattmuskelantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar), leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin, pK, albumin). Tänk på att utesluta även andra hepatiter så som läkemedelsorsakad och alkoholhepatit.

Stegrade transaminaser som kan variera kraftigt inom kort tidsintervall. Stiger oftast i samband med utveckling av symtom och innan anti-HCV är positiv. Kan ha stegrat bilirubin.

Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen ställs då med HCV-RNA test. Anti-HCV skiljer ej mellan pågående eller utläkt infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig. sminet.se

Kronisk HCV-infektion: Definieras som pos HCV-RNA vid två provtagningar med 6 mån mellan. Se under akut HCV-infektion. ALAT är mer stabil lätt förhöjt över tid jmf vid akut HCV infektion. Vid verifierad kronisk HCV-infektion skall alltid remiss till infektionsklinik skickas, i princip alla behandlas idag. Därefter tas HCV-RNA kvantifiering, genotypning, leverelasticitetsmätning med fibroscan, kreatinin, graviditetstest för fertila kvinnor och eventuellt leverbiopsi.

Behandling

Akut HCV-infektion:

Behandling av akut HCV-infektion rekommenderas för att minska risken för smittspridning, särskilt angeläget för de med riskbeteende för smittspridning. Specialistbehandling vid infektionsklinik och samma regim som vid kronisk HCV-infektion. I regel kombination av två direktverkande antivirala läkemedel (DAA). Kombinationsbehandling med interferon rekommenderas inte. Behandlingstid vanligen 8-12 veckor med DAA. Vaccin eller immunoglobuliner saknas. Sprututbytesprogram för att minska risken för smitta.

För friskförklaring krävs normaliserat ALAT och negativt HCV-RNA vid avslutad behandling och efter 12 veckor.

Kronisk HCV-infektion: 

Rekommenderas om positiv HCV-RNA, alla genotyper, alla fibrosstadier och avsaknad av kontraindikationer dvs. i princip alla med kroniska HCV-infektion erbjuds behandling så länge följsamhet också kan förväntas. Hepatiten klassas som utläkt vid negativt HCV-RNA 12 veckor efter avslutad behandling. Man har ingen kvarvarande immunitet efter behandling utan risk för re-infektion finns.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se referensgruppen för viral terapi

Patientinformation: www.1177.se

 

För dig som patient
Läs mer om Hepatit. Virushepatit – Hepatit C. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis