Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

ICD-10: B17

Orsak

Hepatit C virus som överförs parenteralt via blod och blodprodukter, injektionsmissbruk, sällan via sexuell kontakt. Vanligaste hepatitformen i Sverige.

Förlopp

Inkubationstid 1–3 månader. Oftast asymtomatisk infektion. Utläkning i 30–50 % av fallen inom 3–4 månader. Cirrosutveckling i 20–30 % av fallen med ökad risk för utveckling av hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt.

Utredning

Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen kan då sättas tidigare med hjälp av HCV-RNA test. Provet skiljer ej emellan pågående eller genomgången infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

Specialistbehandling vid infektionsklinik. Ställningstagande till interferon. Behandlingen är långvarig med täta kontroller, dyrbar och med en hel del biverkningar. Vaccin eller immunoglobuliner saknas. Sprututbytesprogram för att minska risken för smitta.

För friskförklaring krävs normala transaminaser och negativa HCV-RNA test med sex månaders intervall (även efter 18 månader om det handlar om en kronisk hepatit C som behandlats och skall friskförklaras).

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer; Uppdaterad rekommendation för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn 2011.
www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hepatit. Virushepatit – Hepatit C. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer