Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Hepatit C


Orsak

Hepatit C-virus (HCV). Smitta sker via blod och blodprodukter, injektionsmissbruk, mycket sällan via sexuell kontakt och vid graviditet.

Förlopp

Inkubationstid 1–4 månader. Omkring 75-85% utvecklar kronisk hepatit. Det är ovanligt med akut fulminant leversvikt. Ca 20–30 % av personer med kronisk hepatit C utvecklar cirros inom 20 år med en årlig risk på 3-4% för utveckling av hepatocellulär cancer. Prognos är sämre om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt.

Symtom

Akut HCV infektion

Ca 15% får en akut hepatit medan övriga är asymtomatiska. Vanliga symtom är ikterus, illamående, mörk urin, blek/vit feces, smärta under höger arcus, låggradig feber, klåda, muskelsmärta, artralgier, konfusion.

Kronisk HCV infektion

Vanligt med trötthet som enda symtom. Generellt asymtomatisk. Progredierar fortare efter 25-30 års sjukdom.

Utredning

Akut HCV-infektion

Anamnes, blodstatus, CRP, SR, hepatitserologi för A, B och C (anti-HCV, HCV-RNA). Uteslut autoimmun genes genom att ta AMA (mitokondrieantikroppar), SMA (glattmuskelantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar), leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin, pK, albumin). Tänk på att utesluta även andra hepatiter så som läkemedelsorsakad och alkoholhepatit.

Stegrade transaminaser som kan variera kraftigt inom kort tidsintervall. Stiger oftast i samband med utveckling av symtom och innan anti-HCV är positiv. Kan ha stegrat bilirubin.

Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen ställs då med HCV-RNA test. Anti-HCV skiljer ej mellan pågående och utläkt infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig, sminet.se

Kronisk HCV-infektion

Definieras som positivt HCV-RNA vid två provtagningar med 6 mån mellan. Se under akut HCV-infektion. ALAT är mer stabil lätt förhöjt över tid jämfört med akut HCV-infektion. Vid verifierad kronisk HCV-infektion skall alltid remiss till infektionsklinik skickas, i princip alla behandlas idag. Därefter tas HCV-RNA-kvantifiering, genotypning, leverelasticitetsmätning med fibroscan, kreatinin, graviditetstest för fertila kvinnor och eventuellt leverbiopsi.

Behandling

Akut HCV-infektion

Behandling av akut HCV-infektion rekommenderas för att minska risken för smittspridning, särskilt angeläget för de med riskbeteende för smittspridning. Specialistbehandling vid infektionsklinik och samma regim som vid kronisk HCV-infektion. I regel kombination av två direktverkande antivirala läkemedel (DAA). Kombinationsbehandling med interferon rekommenderas inte. Behandlingstid vanligen 8-12 veckor med DAA. Vaccin eller immunoglobuliner saknas. Sprututbytesprogram för att minska risken för smitta.

För friskförklaring krävs normaliserat ALAT och negativt HCV-RNA vid avslutad behandling och efter 12 veckor.

Kronisk HCV-infektion

Rekommenderas om positiv HCV-RNA, alla genotyper, alla fibrosstadier och avsaknad av kontraindikationer dvs. i princip alla med kroniska HCV-infektion erbjuds behandling så länge följsamhet också kan förväntas. Hepatiten klassas som utläkt vid negativt HCV-RNA 12 veckor efter avslutad behandling. Man har ingen kvarvarande immunitet efter behandling utan risk för re-infektion finns.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

sls.se referensgruppen för viral terapi

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella läkemedel

Direktverkande antivirala läkemedel (DAA):

sofosbuvir: T Sovaldi.

sofosbuvir/ledipasvir: T/granulat Harvoni.

sofosbuvir/velpatasvir:  T Epclusa.

elbasvir/grazoprevir: T Zepatier.

pibrentasvir/glekaprevir: T/granulat Maviret.

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir: T Vosevi.

 

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: