Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

ICD-10: B17

Orsak

Hepatit C virus som överförs parenteralt via blod och blodprodukter, men även via sexuell kontakt. Vanligaste hepatitformen i Sverige.

Förlopp: Inkubationstid 1-3 månader. Oftast asymtomatisk infektion. Utläkning i 30-50% av fallen inom 3-4 månader. Cirrosutveckling i 20-30% av fallen med ökad risk för utveckling av hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk.

Utredning

Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen kan då sättas tidigare med hjälp av HCV-RNA test. Provet skiljer ej emellan pågående eller genomgången infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig. www.sminet.se

Behandling

Specialistbehandling vid infektionsklinik. Ställningstagande till interferon. Behandlingen är långvarig med täta kontroller, dyrbar och med en hel del biverkningar. Vaccin eller immunoglobuliner saknas.

För friskförklaring krävs normala transaminaser och negativa HCV-RNA test med sex månaders intervall (även efter 18 månader om det handlar om en kronisk hepatit C som behandlats och skall friskförklaras).

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl patientinformation).

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer; Uppdaterad rekommendation för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna och barn 2011. www.lakemedelsverket.se

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hepatit. Virushepatit – Hepatit C. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ