Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

ICD-10: B17

Orsak

Hepatit C virus som överförs parenteralt via blod och blodprodukter, injektionsmissbruk, sällan via sexuell kontakt. Finns bara hos människor. Vanligaste hepatitformen i Sverige.

Förlopp

Inkubationstid 1–4 månader. Utläkning i 30–50 % av fallen inom 3–4 månader. Omring 75% utvecklar kronisk hepatit. Ovanligt med akut fulminant leversvikt. Cirrosutveckling i 20–30 % av fallen inom 20 år med med en årlig  risk på 3-4% för utveckling av hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt.

Symtom

Akut HCV infektion

Oftast asymtomatisk infektion. Endast 15% utvecklar klinik. Vanliga symtom är ikterus, illamående, mörk urin, blek/vit feces, smärta under höger arcus, låggradig feber, klåda, muskelsmärta, artralgier, konfusion.

Kronisk HCV infektion
Vanligt med trötthet som enda symtom. Generellt asymtomatisk. Progredierar fortare efter 25 – 30 års sjudom.

Utredning

Akut HCV infektion: Anamnes, Blodstatus, CRP, SR, hepatitserologi för A, B och C (anti-HCV, HCV-RNA). Uteslut autoimmun genes genom att ta AMA (mitokondrieantikroppar), SMA (glattmuskelantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar), leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin). Tänk på att utesluta även andra hepatiter så som läkemedelsorsakad och alkoholhepatit.

Stegrade transaminaser som kan variera kraftigt inom kort tidsintervall, stiger oftast i samband med utveckling av symtom och innan anti-HCV är positiv. Kan ha stegrat bilirubin.
Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen ställs då med HCV-RNA test. Anti-HCVskiljer ej emellan pågående eller genomgången infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig. www.sminet.se

Kronisk HCV infektion:Se under akut HCV infektion. ALAT är mer stabil över tid jmf vid akut HCV infektion. Uteslut kontraindikationer för behandling av kronisk HCV, sker av specialistläkare inom infektion eller hepatologi. Därefter sker HCV-RNA kvantifiering, genotypning, leverelasticitetsmätning med Fibroscan, kreatinin, graviditetstest för fertila kvinnor, eventuellt leverbiopsi. Alla patienter har positiv HCV-RNA och sjukdomsduration minst 6 månader .

Behandling

Akut HCV infektion:

Behandling av akut HCV infektion rekommenderas för att minska risken för smittspridning, särskilt angeläget för dem med riskbeteende för smittspridning. Specialistbehandling vid infektionsklinik och samma regim som vid kronisk HCV infektion I regel direktverkande antivirala läkemedel, DAA. Kombinationsbehandling med nterferon rekommenderas inte. Interferon ges endast i undantagsfall. Behandlingstid vanligen 8-12 veckor med DAA. Vaccin eller immunoglobuliner saknas. Sprututbytesprogram för att minska risken för smitta.

För friskförklaring krävs normaliserat ALAT  och negativt HCV-RNA vid avslutad behandling och efter 12 veckor. Enligt tidigare praxis analyseras dock HCV-RNA och ALAT vid ytterligare ett tillfälle för friskförklaring främst för att utesluta förväxling av prover eller annat fel i analysprocessen.

Kronisk HCV infektion: 

Rekommenderas om positiv HCV-RNA, alla genotyper, alla fibrosstadier och avsaknad av kontraindikationer dvs. i princip alla med kroniska HCV infektion erbjuds behandling så länge följsamhet också kan förväntas.

 

 

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV); Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 (uppdaterad maj 2020) – Behandlingsrekommendation

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hepatit. Virushepatit – Hepatit C. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta