Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hepatit. Virushepatit – Hepatit C.

ICD-10: B17

Orsak

Hepatit C virus som överförs parenteralt via blod och blodprodukter, injektionsmissbruk, sällan via sexuell kontakt. Finns bara hos människor. Vanligaste hepatitformen i Sverige.

Förlopp

Inkubationstid 1–4 månader. Utläkning i 30–50 % av fallen inom 3–4 månader. Omring 75% utvecklar kronisk hepatit. Ovanligt med akut fulminant leversvikt. Cirrosutveckling i 20–30 % av fallen inom 20 år med med en årlig  risk på 3-4% för utveckling av hepatocellulär cancer. Sämre prognos om samtidig smitta med hepatit B, HIV, hög ålder, alkohol-, narkotikamissbruk, metabolt syndrom, övervikt.

Symtom

Akut HCV infektion

Oftast asymtomatisk infektion. Endast 15% utvecklar klinik. Vanliga symtom är ikterus, illamående, mörk urin, blek/vit feces, smärta under höger arcus, låggradig feber, klåda, muskelsmärta, artralgier, konfusion.

Kronisk HCV infektion
Vanligt med trötthet som enda symtom. Generellt asymtomatisk. Progredierar fortare efter 25 – 30 års sjudom.

Utredning

Akut HCV infektion: Anamnes, Blodstatus, CRP, SR, hepatitserologi för A, B och C (anti-HCV, HCV-RNA). Uteslut autoimmun genes genom att ta AMA (mitokondrieantikroppar), SMA (glattmuskelantikroppar), ANA (antinukleära antikroppar), leverstatus (ALAT, ASAT, ALP, bilirubin). Tänk på att utesluta även andra hepatiter så som läkemedelsorsakad och alkoholhepatit.

Stegrade transaminaser som kan variera kraftigt inom kort tidsintervall, stiger oftast i samband med utveckling av symtom och innan anti-HCV är positiv. Kan ha stegrat bilirubin.
Anti-HCV positiv inom 2 veckor efter insjuknandet. Hos immunosuprimerade patienter kan det ta upp till 1 år innan utslag. Diagnosen ställs då med HCV-RNA test. Anti-HCVskiljer ej emellan pågående eller genomgången infektion. Antikropparna kan försvinna vid tillfrisknande från hepatit C. Anmälningspliktig. www.sminet.se

Kronisk HCV infektion:Se under akut HCV infektion. ALAT är mer stabil över tid jmf vid akut HCV infektion. Uteslut kontraindikationer för behandling av kronisk HCV, sker av specialistläkare inom infektion eller hepatologi. Därefter sker HCV-RNA kvantifiering, genotypning, leverelasticitetsmätning med Fibroscan, kreatinin, graviditetstest för fertila kvinnor, eventuellt leverbiopsi. Alla patienter har positiv HCV-RNA och sjukdomsduration minst 6 månader .

Behandling

Akut HCV infektion:

Behandling av akut HCV infektion rekommenderas för att minska risken för smittspridning, särskilt angeläget för dem med riskbeteende för smittspridning. Specialistbehandling vid infektionsklinik och samma regim som vid kronisk HCV infektion I regel direktverkande antivirala läkemedel, DAA. Kombinationsbehandling med nterferon rekommenderas inte. Interferon ges endast i undantagsfall. Behandlingstid vanligen 8-12 veckor med DAA. Vaccin eller immunoglobuliner saknas. Sprututbytesprogram för att minska risken för smitta.

För friskförklaring krävs normaliserat ALAT  och negativt HCV-RNA vid avslutad behandling och efter 12 veckor. Enligt tidigare praxis analyseras dock HCV-RNA och ALAT vid ytterligare ett tillfälle för friskförklaring främst för att utesluta förväxling av prover eller annat fel i analysprocessen.

Kronisk HCV infektion: 

Rekommenderas om positiv HCV-RNA, alla genotyper, alla fibrosstadier och avsaknad av kontraindikationer dvs. i princip alla med kroniska HCV infektion erbjuds behandling så länge följsamhet också kan förväntas.

 

 

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se (inkl. patientinformation).

Referensgruppen för Antiviral Terapi (RAV); Läkemedelsbehandling av hepatit C-virusinfektion hos vuxna och barn 2017 (uppdaterad maj 2020) – Behandlingsrekommendation

Patientinformation: www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hepatit. Virushepatit – Hepatit C. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Kort enkät om PM medlemskap

Just nu utvecklar vi möjligheten till ett medlemskap på PraktiskMedicin.se.

Svara på 3 frågor om vilken typ av innehåll du är mest intresserad av – enkäten tar 1 min.

Till enkäten!

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis