Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Kikhosta. Pertussis.

ICD-10: A37.0, A37.1

Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och det är viktigt med smittspårning för information och förebyggande åtgärder.

Orsak

Bordetella pertussis. Inkubationstid: 7–14(-21) dagar.

Symtom

Initialt förkylning med rethosta. Hostan utvecklas och kommer efter ett par veckor i kraftigare attacker. Barn kan få kikningar i samband med hostattackerna, och kan då tappa andan och bli cyanotiska i ansiktet. Spädbarn kan få andningsuppehåll. Attackerna slutar ibland med kräkning. Den svåra rethostan kan hålla i sig i 2–6 veckor, värst nattetid. Hög feber antyder komplikationer.

Differentialdiagnoser

Annan övre luftvägsinfektion (RS, Mykoplasma mfl), astma

Smittsamhet: Mycket smittsamt. Droppsmitta. Högst smittsamhet under förkylningsstadiet de första veckorna men även under hostattackerna upp till 6 veckor. Smittsamheten minskad efter 2 dygn av erytromycinkur.

Komplikationer: Pneumoni, otit. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för barn < 1 år och barn med annan kronisk sjukdom. Dödsfall förekommer. Även ungdomar och vuxna drabbas av kikhosta.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR (Polymeras Chain Reaction) på nasofarynxsekret. Personer med karakteristiska symtom eller långdragen hosta samt personer som har hosta och varit i kontakt med någon med bekräftad kikhosta bör provtas.

Behandling

I de flesta fall ingen behandling. Högläge. Hostmedicin har dålig effekt. Erytromycin insatt under första veckan kan lindra symtomen och minskar smittsamheten från två dagar efter insatt behandling. Om kikningar redan uppträtt lindrar det inte symtomen men kan minska smittsamheten. Erytromycin bör ges förebyggande till barn <6 månader som utsatts för smitta. Barn 6–12 månader bör få behandling vid begynnande symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas. Erytromycin till barn ges i dosen 40-50 mg/kg/dag uppdelat i 2-4 doser /dag i 7-10 dagar.
För att minska risken för allvarlig sjukdom hos spädbarn är det viktigt att vaccination ges i tid och att symtom på kikhosta uppmärksammas. Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet (3, 5, 12 mån, 5 år, Åk 8-9). Vaccination ger immunitet ca 6-7 år och genomgången infektion ca 15 år.

Referenser

Sjukdomsinformation om kikhosta. Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta. 1177 Vårdguiden.

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Folkhälsomyndigheten.
https://www.folkhalsomyndigheten.se

För dig som patient
Läs mer om Kikhosta. Pertussis. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis