Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Pediatrik / Kikhosta, Pertussis
Annons:

Kikhosta, Pertussis


Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom och det är viktigt med smittspårning för information och förebyggande åtgärder.

Orsak

Bordetella pertussis. Inkubationstid: 7–14(-21) dagar.

Symtom

Initialt förkylning med rethosta. Hostan utvecklas och kommer efter ett par veckor i kraftigare attacker. Barn kan få kikningar i samband med hostattackerna, och kan då tappa andan och bli cyanotiska i ansiktet. Spädbarn kan få andningsuppehåll. Attackerna slutar ibland med kräkning. Den svåra rethostan kan hålla i sig i 2–6 veckor, värst nattetid. Hög feber antyder komplikationer.

Differentialdiagnoser

Annan övre luftvägsinfektion (RS, Mykoplasma mfl), astma

Smittsamhet: Mycket smittsamt. Droppsmitta. Högst smittsamhet under förkylningsstadiet de första veckorna men även under hostattackerna upp till 6 veckor. Smittsamheten minskad efter 2 dygn av erytromycinkur.

Komplikationer: Pneumoni, otit. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för barn < 1 år och barn med annan kronisk sjukdom. Dödsfall förekommer. Även ungdomar och vuxna drabbas av kikhosta.

Diagnos

Klinisk diagnos som bekräftas med PCR (Polymeras Chain Reaction) på nasofarynxsekret. Personer med karakteristiska symtom eller långdragen hosta samt personer som har hosta och varit i kontakt med någon med bekräftad kikhosta bör provtas.

Behandling

I de flesta fall ingen behandling. Högläge. Hostmedicin har dålig effekt. Erytromycin insatt under första veckan kan lindra symtomen och minskar smittsamheten från två dagar efter insatt behandling. Om kikningar redan uppträtt lindrar det inte symtomen men kan minska smittsamheten. Erytromycin bör ges förebyggande till barn <6 månader som utsatts för smitta. Barn 6–12 månader bör få behandling vid begynnande symtom, och även äldre barn samt vuxna med kikhosta som har kontakt med spädbarn bör behandlas. Erytromycin till barn ges i dosen 40-50 mg/kg/dag uppdelat i 2-4 doser /dag i 7-10 dagar.
För att minska risken för allvarlig sjukdom hos spädbarn är det viktigt att vaccination ges i tid och att symtom på kikhosta uppmärksammas. Vaccinet ingår i barnvaccinationsprogrammet (3, 5, 12 mån, 5 år, Åk 8-9). Vaccination ger immunitet ca 6-7 år och genomgången infektion ca 15 år.

Fördjupning

Sjukdomsinformation om kikhosta. Folkhälsomyndigheten.

Kikhosta. 1177 Vårdguiden.

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn. Folkhälsomyndigheten.

Patientinformation: www.doktorn.com

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: