Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Förmaksfladder.

ICD-10: I48

Definition

Snabb, (oftast) regelbunden förmaksaktivitet med frekvens på 200-350/ minut.

Orsak

Misstänk alltid förmaksfladder vid ihållande ”sinustakykardi” dvs med frekvens 140-150 slag/minut. Mekanismen bakom förmaksfladder kan vara en återkoppling av impulsen inom förmaken; en ”cirkulerande” förmaksimpuls. Liksom vid förmaksflimmer sker en blockering av impulsöverledningen i AV-noden. Denna kan variera från 2:1 upp till 4:1. Kammarfrekvensen är mindre oregelbunden än vid förmaksflimmer. Vid 2:1 blockering kan förmaksvågorna vara svåra att identifiera på EKG, varför karotistryck eller esofagusavledning kan underlätta diagnostiken.

Status

Förmaksvågorna har på EKG identiskt utseende, ett karakteristiskt ”sågtandsmönster” i de avledningar som bäst registrerar förmaksaktiviteten dvs i III (ofta tydligast), aVR, II, V1 och V2.

Klinik av akut hjärtsvikt kan förekomma.

Utredning

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel.

Behandling

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel. Förmaksfladder är tillgängligt för kurativ behandling med RF-ablation. Elektiv remiss till kardiolog inkl kopior av aktuella EKG.

RF-ablation (Radio Frekvensablation) innebär elektrisk isolering av arytmogent fokus genom uppvärmning med intrakardiell kateter. Metoden visar goda behandlingsresultat.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!