Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Förmaksfladder.

ICD-10: I48

Definition

Snabb, (oftast) regelbunden förmaksaktivitet med frekvens på 200–350/minut.

Orsak

Misstänk alltid förmaksfladder vid ihållande ”sinustakykardi” dvs. med frekvens 140–150 slag/minut. Mekanismen bakom förmaksfladder kan vara en återkoppling av impulsen inom förmaken; en ”cirkulerande” förmaksimpuls. Liksom vid förmaksflimmer sker en blockering av impulsöverledningen i AV-noden. Denna kan variera från 2:1 upp till 4:1. Kammarfrekvensen är mindre oregelbunden än vid förmaksflimmer. Vid 2:1 blockering kan förmaksvågorna vara svåra att identifiera på EKG, varför karotistryck eller esofagusavledning kan underlätta diagnostiken.

Status

Förmaksvågorna har på EKG identiskt utseende, ett karakteristiskt ”sågtandsmönster” i de avledningar som bäst registrerar förmaksaktiviteten dvs. i III (ofta tydligast), aVR, II, V1 och V2.

Klinik av akut hjärtsvikt kan förekomma.

Utredning

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel.

Behandling

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel. Förmaksfladder är tillgängligt för kurativ behandling med RF-ablation. Elektiv remiss till kardiolog inkl kopior av aktuella EKG.

RF-ablation (Radio Frekvensablation) innebär elektrisk isolering av arytmogent fokus genom uppvärmning med intrakardiell kateter. Metoden visar goda behandlingsresultat.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK