Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Hem / Behandlingsöversikter / Kardiologi / Förmaksfladder
Annons:

Förmaksfladder


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Definition

Snabb, (oftast) regelbunden förmaksaktivitet med frekvens på 200–350/minut.

Orsak

Misstänk alltid förmaksfladder vid ihållande ”sinustakykardi” dvs. med frekvens 140–150 slag/minut. Mekanismen bakom förmaksfladder är en återkoppling av impulsen inom förmaken; en ”cirkulerande” förmaksimpuls. Vid typisk förmaksfladder är återkopplingskretsen istmusberoende. Liksom vid förmaksflimmer sker en blockering av impulsöverledningen i AV-noden. Denna kan variera från 2:1 upp till 4:1. Kammarfrekvensen är oftast mer regelbunden jämfört med förmaksflimmer. Vid 2:1 blockering kan förmaksvågorna vara svåra att identifiera på EKG, varför karotistryck eller esofagus-EKG kan underlätta diagnostiken.

Status

Förmaksvågorna har på EKG identiskt utseende, ett karakteristiskt ”sågtandsmönster” i de avledningar som bäst registrerar förmaksaktiviteten dvs. i III (ofta tydligast), aVR, II, V1 och V2.

Klinik av akut hjärtsvikt kan förekomma.

Utredning

se avsnittet Förmaksflimmer i detta kapitel.

Behandling

Akut behandling

Vid hemodynamisk instabilitet -> prio 1 ambulans till sjukhus för synkroniserad elkonvertering. Risk för arteriell tromboembolisk händelse skall värderas av ansvarig läkare.

Vid hemodynamisk stabilitet och hög hjärtfrekvens t.ex. <110slg/min -> bedömning på akutmottagning -> frekvensreglering och ställningstagande elkonvertering.

Kronisk behandling

Vid symtom och återkommande förmaksfladderepisoder rekommenderas i första hand kurativ kateterablation (radiofrekvensablation av istmus) vilket har väldigt goda behandlingsresultat med lyckandefrekvens på ca 95%. Elektiv remiss till kardiolog inkl. kopior av aktuella EKG och ev. hjärt-eko-utlåtande.

I väntan på ablation ska patienten frekvensregleras optimalt (betablockerare och/eller kalciumblockerare) och försöka bibehålla sinusrytm beroende på symtombörda och hjärtpåverkan.

Ställningstagande antikoagulantia med DOAK (förstahandsval) eller warfarin med riskskattningsverktyget CHA2DS2-VASc då många med förmaksfladder visats utveckla eller även har förmaksflimmer.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: