Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Analfissurer. Anal fissur.

ICD-10: K60

Definition

Bristning av den anala slemhinnan, ibland även av underliggande vävnad.

Orsak

Förstoppning vanlig orsak liksom diarré. Förlossningstrauma, annat trauma analt, sekundärt till Mb Crohn eller anala tumörer. Ofta ingen påvisbar orsak.

Symtom

Smärtsamma defekationer, ofta med efterföljande sfinkterspasm och upp till timslång molvärk. Ibland röd/ljusröd droppande blödning. Förstoppning pga rädsla att tömma tarmen.

Status

Ytliga slemhinnebristningar till djupa defekter. 90 % av fissurerna sitter rakt bakåt i medellinjen (”klockan 6”, misstänk annars trauma eller Mb Crohn). Rektalpalpation mycket smärtsam och får inte forceras. Komplikationer: Analstriktur (behöver ofta åtgärdas kirurgiskt), hyperplasi av anal hud samt slemhinna vilket kan övergå till polypliknande bildning (s k portvaktstagg).

Differentialdiagnoser: Bör misstänkas om annan lokalisation än rakt bakåt i medellinjen. Mb Crohn (ofta multipla fissurer med djupa kratrar), ulcerös kolit, anorektal cancer (oftast djup och bred fissur), aidsrelaterade sjukdomar som Kaposis sarkom, syfilis (vallartade kanter på fissuren). Hemorrojder, analhematom, proktit, proctalgia fugax, traumatisk skada.

Utredning

Försiktig palpation (efter ytanestesi). Rekto-/proktoskopi bör utföras i fritt intervall – annars kan det kräva narkos. Fissurer som inte läker bör alltid remitteras för PAD, excision från fissurens kanter samt botten.

Behandling

Normalisering av tarmfunktionen (bulkmedel och motion). Smärtfrihet i samband med defekation (lidokain alt cinkokainsalva alt supp.) minskar kontraktionsbenägenheten av analmuskulaturen vilket ökar möjligheterna till läkning som tar 3-6 veckor.

Glycerylnitratsalva relaxerar analmuskulaturen och underlättar läkningen/minskar smärtan. Salvan appliceras just vid analöppningen var tolfte timma under 6-8 veckor. Biverkan på denna behandling kan vara huvudvärk på grund av nitroglycerinet, men även hypotoni.

Natriumoleat har en mjukgörande, adstringerande och klådstillande effekt.

Injektion av botulinumtoxin i externa analsfinktern; ger denervation av sfinktern under 3-4 mån varunder fissuren läker. De olika metoderna kan kombineras. Vid utebliven läkning eller recidiv ges ny behandlingsomgång med inj botulinumtoxin lokalt eller så görs ett operativt ingrepp i form av sfinkterotomi med eller utan fissurektomi. Uttänjning av muskulaturen i form av ”dilatation forcée” har frångåtts pga risken för sfinkterskada med risk för anal inkontinens.

Patientinformation: www.1177.se

Aktuella mediciner

Cinkokain + prednisolon: Salva/Supp Scheriproct.

Fibrer: Dospulver Inolaxol.

Glycerylnitrat: Salva Rectogestic.

Laktulos: Lösning Laktulos.

Lidokain: Salva Xylocain.

Lidokain + hydrokortison: Salva/Supp Xyloproct.

För dig som patient
Läs mer om Analfissurer. Anal fissur. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!