Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Sinustakykardi


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Diagnos

Hjärtfrekvens >100/minut, utlöst från sinusknutan. Vid mycket hög frekvens ibland sekundära ST-/T- förändringar.

Orsaker

Krav på ökad minutvolym i samband med fysisk ansträngning.

Feber, hypertyreos, anemi, hjärtsvikt, lungembolism eller annan lungsjukdom (t ex KOL), hypovolemi, toxisk påverkan av alkohol, sympatikoton påverkan (stress, smärta), centralstimulerande medel (exempelvis koffein, amfetamin). Neuropati, t ex av diabetes.

Utredning

Initial och övergripande provtagning kan vara Hb, P-Glukos, SR, CRP, S-TSH, T4.

EKG + NT pro-BNP (utesluter hjärtsvikt). P-piller? Ev. D-dimer. Vid paroxysmala attacker tum-EKG.

Behandling

Kausal. Sinustakykardi i vila har oftast extrakardiell orsak och bör utredas. Symtomatiskt ges ß-blockerare. Karotismassage kan provas.

Aktuella Mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol. T. Bisoprolol

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: