Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).

ICD-10: I49

Diagnos: Hjärtfrekvens> 100/minut, utlöst från sinusknutan. Vid mycket hög frekvens ibland sekundära ST-/T- förändringar.

Orsaker

Krav på ökad minutvolym i samband med fysisk ansträngning.

Feber, hypertyreos, anemi, hjärtsvikt, lungembolism eller annan lungsjukdom (ex v KOL), hypovolemi, toxisk påverkan av alkohol, sympatikoton påverkan ex v stress, smärta, centralstimulerande medel (ex v koffein, amfetamin). Neuropati, ex v av diabetes.

Utredning

Initial och övergripande provtagning kan vara Hb, P- Glu, SR, CRP, S- T4.

EKG + NT pro- BNP (utesluter hjärtsvikt). P-piller? Ev D- dimer. Vid paroxysmala attacker tum- EKG.

Behandling

Kausal. Sinustakykardi i vila har oftast extrakardiell orsak och bör utredas. Symtomatiskt ges ß-blockerare. Karotismassage kan provas.

Aktuella mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!