Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Akut synnedsättning – Central artäremboli. Grenartärocklusion.

ICD-10: H34

Orsak

Kärlsjukdom. Bakomliggande orsaker som för andra kärlsjukdomar med risk för emboli: rökning, hypertoni, diabetes, höjda blodfetter, polycytemi, trombocytos, arytmi, hög ålder.

Symtom

Akut ensidig blindhet eller synfältsbortfall. Inga förkänningar andra än att Amarosis fugax kan ha förekommit tidigare.

Differentialdiagnos: Retinal migrän (gradvis symtomdebut), glaukom (förhöjt intraokulärt tryck), synobskurationer pga förhöjt intrakraniellt tryck (uteslut papillödem), optikusneurit (MS, centralt synfältsbortfall, ofta smärta vid ögonrörelse), temporalisarterit (SR-kontroll, palpation av tempotalisartärerna), grenartärocklusion (ger begränsad synfältsdefekt).

Utredning

I akut läge SR + palpera a. temporalis. Därefter utredning av bakomliggande riskfaktorer för emboli: BT, Hb, trombocyter, P-Glukos, Ekg, lipider. Rökare?

Behandling

Akutremiss till neurolog- eller medicinklinik. Handläggs som TIA/stroke. Behandling saknas, men eftersom det finns risk för långtidskomplikationer såsom kärlnybildningar i ögat, bör patienten följas upp av ögonläkare. Behandla riskfaktorerna för kärlsjukdom och rökstopp.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!