Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Brösttumör. Tumor mammae.

ICD-10: Benign tumör D24, malign tumör C50

Orsak

Fibroadenos: Vanligaste orsak till knölar i bröstet hos kvinnor i fertil ålder. Oftast cykliskt med varierande smärta. Fibroadenom: Godartad tumörform som oftare förekommer hos unga kvinnor. Cysta: Vanlig orsak till knöl/förhårdnad i bröst. Sannolikt beroende på lokal östrogenkänslighet i bröstet. Cysta är sällan förknippad med cancer (benign vid ultraljudsmässigt normala förhållanden och normalt aspirat). Cancer: I stort sett okända orsaker. Hereditet (5–10 % av fallen) Riskfaktorer är längre tids östrogenmedicinering, tidig menstruation, sent klimakterium, påtaglig viktsuppgång hos den vuxna kvinnan. Folsyra minskar risken för bröstcancer. Folsyra finns i frukt, grönsaker och via kosttillskott. Motion.

Symtom

Kvinnor i åldern 40 – 74 år erbjuds i Sverige screening med mammografi var 18e – 24e månad i syfte att upptäcka bröstcancer.

Ensligt standardiserat vårdförlopp på www.cancercentrum.se:

”Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd vid klinisk undersökning eller i samtal mellan patienten och läkare eller sjuksköterska med specialkompetens:

– suspekt knöl i bröstet

– suspekt knöl i armhålan hos kvinnor

– ändrad kontur på bröstet

– nytillkommet indragen bröstvårta

– rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring

– blodig sekretion från enstaka mjölkgång

– ensidigt eksem på bröstvårtan

– sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna

– nytillkommen apelsinliknande hud

– återkallade för klinisk undersökning efter screening (som utfallit med kod 3, 4 eller 5)

– fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp.”

Utredning

Sker enligt: Standardiserade vårdförlopp. www. cancercentrum.se

S.k. ”trippeldiagnostik” dvs. klinisk undersökning, bilddiagnostik av bröst och armhåla: i första hand mammografi/ultraljud och morfologisk diagnostik av bröst och ev lymfkörtlar i armhåla med finnålsbiopsi, grovnål/mellannål om preoperativ behandling övervägs.

Om cancer påvisas sker därefter kompletterande vävnadsdiagnostik, ev metastasscreening innan man har en multidiciplinär konferens och har en behandlingsdiskussion med patienten.

Cancer måste alltid uteslutas! Viktigt med tidig upptäckt, då bröstcancertumörer < 15 mm utan spridning, har mycket god prognos. Vid alla fall av palpabel resistens skall finnålsbiopsi utföras och vid mammografiskt upptäckt tumör som icke är palpabel, skall finnålscytologi ske med stereotaktisk metodik. Ultraljud blir allt vanligare och är ett bra komplement framför allt vid utredning av cystiska förändringar och kan användas för att rikta cytologin. Lokala variationer vad gäller rutiner förekommer, men inremitterande läkare har ansvaret tills remisserna är behandlade på respektive klinik. OBS kontrollera att uppföljning är ordnad.

Vid verifierat fibroadenom kan man rekommendera självkontroller, om orolig patient kan kirurgisk excision utföras.  

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. cancercentrum.se   https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/

Socialstyrelsen. Bröstcancer, screening med mammografi. http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/brostcancer-screeningmedmammog

För dig som patient
Läs mer om Brösttumör. Tumor mammae. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer