Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Brösttumör. Tumor mammae.

ICD-10: D24

Se även avsnittet ”Brösttumör – fördjupat avsnitt” nedan.

Orsak

Fibroadenos: Vanligaste orsak till knölar i bröstet hos kvinnor i fertil ålder. Oftast cykliskt med varierande smärta. Fibroadenom: Godartad tumörform som oftare förekommer hos unga kvinnor. Cysta: Vanlig orsak till knöl/förhårdnad i bröst. Sannolikt beroende på lokal östrogenkänslighet i bröstet. Cysta är sällan förknippad med cancer (benign vid ultraljudsmässigt normala förhållanden och normalt aspirat). Cancer: I stort sett okända orsaker. Hereditet (5-10% av fallen) Riskfaktorer är längre tids östrogenmedicinering, tidig menstruation, sent klimakterium, påtaglig viktsuppgång hos den vuxna kvinnan. Folsyra minskar risken för bröstcancer. Folsyra finns i frukt, grönsaker och via kosttillskott. Motion.

Symtom

Knöl/förhårdnad i bröstet. Suspekt palpationsfynd räcker för utredning. Nytillkommen indragen bröstvårta eller indragning av andra partier av bröstet. Hudindragning, vilket beror på skrumpning av bindväven, förorsakad av tumören. Eksem på bröstvårtan eller ”apelsinskalsliknande” hud. Smärta förekommer vid fibroadenos och vid inflammatoriska tillstånd, dock ej typiskt för cancer. Sekretion från bröstvårtan skall betraktas som patologiskt och utredas. Spontana hematom i bröst.

Utredning

Sker enligt: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

S k ”trippeldiagnostik” dvs klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och finnålsbiopsi. Cancer måste alltid uteslutas! Viktigt med tidig upptäckt, då bröstcancertumörer <15 mm utan spridning, har mycket god prognos. Vid alla fall av palpabel resistens skall finnålsbiopsi utföras och vid mammografiskt upptäckt tumör som icke är palpabel, skall finnålscytologi ske med stereotaktisk metodik. Ultraljud blir allt vanligare och är ett bra komplement framför allt vid utredning av cystiska förändringar och kan användas för att rikta cytologin. Lokala variationer vad gäller rutiner förekommer, men inremitterande läkare har ansvaret tills remisserna är behandlade på respektive klinik. OBS! kontrollera att uppföljning är ordnad.

Vid verifierat fibroadenom kan man rekommendera självkontroller, om orolig patient kan kirurgisk excision utföras.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

För dig som patient
Läs mer om Brösttumör. Tumor mammae. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!