Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Akutsjukvård / Aortadissektion och aortaaneurysm
Annons:

Aortadissektion och aortaaneurysm


Orsak

Endotelskada oftast sekundärt till arteriosklerotiska förändringar. Riskfaktorer: ålder, hypertoni, rökning, KOL, hyperkolesterolemi, arteritsjukdomar, manligt kön. Aortaaneurysm föreligger definitionsmässig vid aortavidd över 30 mm. Utan akut dissektion eller rupturering uppstår inga smärtor. Aortaaneurysm > 5 cm skall bedömas av kärlkirurg. Aortaaneurysm >7 cm: akut kontakt.

Symtom

Larmsignaler är svår akut bröst- eller ryggsmärta med smärtvandring. Allmänpåverkan/blodtrycksfall.

Status:(vid dissektion) Smärtpåverkan enligt ovan, pulserande bukresistens, blodtrycksfall kan vara olika på höger respektive vänster arm, nedsatta pulsar i ben.

Differentialdiagnos

Hjärtinfarkt, perikardit, lungemboli, pneumothorax, perikardtamponad, pleurit, mediastinit (t.ex. esofagusruptur), muskuloskeletal smärta, divertikulit, akut buk, akut pankreatit, stensmärtor.

Utredning

EKG, puls (pulsbortfall i extremiteter?), syresättning, blodtryckskontroller bilateralt (> 20mmHg skillnaden mellan höger och vänster arm), Hb, CRP, troponin, CK-MB, D-dimer, (kreatinin, leverstatus, amylas).

CT angiografi!

Har patienten screenats för aortaaneurysm?

Behandling

Urakut patient som omedelbart skall till kirurg (thoraxkirurgi eller kärlkirurgi) för operation. Sätt syrgas, smärtstillande, sänkt huvudända, blodtryckssänkning och pulsreglering för att minska intensitet av blodflödet, 2 perifera nålar, Ringer-Acetat.

Hög mortalitet.

Aktuella Mediciner

Morfin: Inj Morfin.5–10 mg i.v

Blodtryckssänkande: Esmolol 250-500mcg/kg i.v eller Labetalol 20mg/kg; alternativ vid ej indikation för beta-blockerare: Verapamil eller Diltiazem.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: