Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm

ICD-10: I71

Orsak

Endotelskada oftast sekundärt till arteriosklerotiska förändringar. Riskfaktorer: ålder, hypertoni, rökning,KOL, hyperkolesterolemi, arteritsjukdomar, manligt kön. Aortaaneurysm föreligger definitionsmässig vid aortavidd över 30 mm. Utan akut dissektion eller rupturering uppstår inga smärtor. Aortaaneurysm > 5 cm skall bedömas av kärlkirurg. Aortaaneurysm >7 cm: akut kontakt.

Symtom

Larmsignaler är svår akut bröst- eller ryggsmärta med smärtvandring. Allmänpåverkan/blodtrycksfall.

Status:(vid dissektion) Smärtpåverkan enligt ovan, pulserande bukresistens, blodtrycksfall kan vara olika på höger respektive vänster arm, nedsatta pulsar i ben.

Differentialdiagnos

Hjärtinfarkt, perikardit, lungemboli, pneumothorax, perikardtamponad, pleurit, mediastinit (t.ex. esofagusruptur), muskuloskeletal smärta, divertikulit, stensmärtor.

Utredning

EKG, Puls, syresättning, blodtryckskontroller bilateralt (> 20mmHg skillnaden mellan höger och vänster arm), Hb, CRP, Troponin, CK-MB, D-dimer, CT buk.

Har patienten screenats för aortaaneurysm?

Behandling

Urakut patient som omedelbart skall till kirurg (Thoraxkirurgi eller Kärlkirurgi) för operation. Sätt syrgas, smärtstillning, sänkt huvudända, blodtryckssänkning och pulsreglering för att minska intensitet av blodflödet, 2 perifera nålar, Ringer-Acetat.

Hög mortalitet.

Aktuella Mediciner

Morfin: Inj Morfin.5–10 mg i.v

Blodtryckssänkande: Esmolol 250-500mcg/kg i.v eller Labetalol 20mg/kg; alternativ vid ej indikation för beta-blockerare: Verapamil eller Diltiazem.

 

 

 

 

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev