Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Akutmedicin. Aortadissektion. Aortaaneurysm

ICD-10: I71

Orsak

Endotelskada oftast sekundärt till arteriosklerotiska förändringar. Riskfaktorer: ålder, hypertoni, rökning,KOL, hyperkolesterolemi, arteritsjukdomar, manligt kön. Aortaaneurysm föreligger definitionsmässig vid aortavidd över 30 mm. Utan akut dissektion eller rupturering uppstår inga smärtor. Aortaaneurysm > 5 cm skall bedömas av kärlkirurg. Aortaaneurysm >7 cm: akut kontakt.

Symtom

Larmsignaler är svår akut bröst- eller ryggsmärta med smärtvandring. Allmänpåverkan/blodtrycksfall.

Status:(vid dissektion) Smärtpåverkan enligt ovan, pulserande bukresistens, blodtrycksfall kan vara olika på hö resp vä arm, nedsatta pulsar i ben.

Differentialdiagnos

Hjärtinfarkt, perikardit, lungemboli, pleurit, muskuloskelettal smärta, divertikulit, stensmärtor.

Utredning

EKG, blodtryckskontroller bilateralt, CT buk. Har patienten screenats för aortaaneurysm?

Behandling

Urakut patient som omedelbart skall till kirurg för operation. Sätt syrgas, smärtstillning, sänkt huvudända, perifera nålar, Ringer-Acetat. Hög mortalitet.

 

Aktuella Mediciner

Morfin: Inj Morfin.

 

 

 

 

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer