Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.

ICD-10: C71

Definition

Primära hjärntumörer av benign eller malign typ (båda lika vanliga – ca. 900 st/år Sverige). Sekundära tumörer – metastaser är oftast från maligna melanom, bröst-, lung -eller njurcancer.

Tumörerna klassificeras efter malignitetsgrad, celltyp och lokalisation. Hjärntumörerna förekommer i alla åldrar. Incidensen av de benigna meningiomen (övervikt kvinnor) ökar med åldern de högmaligna gliomen har sitt incidens-maximum kring 60–70 års ålder. Man har inte kunnat visa samband med alkohol, tobak, högspänningsledningar eller mobiltelefoner och hjärntumör. Ärftlighet kan innebära en ökad risk liksom tidigare strålning.

Symtom

Symtom beroende på tumörlokalisation och växthastighet och om tumören gett ett förhöjt intrakraniellt tryck – hjärnödem. Symtomen kan ha kommit under dagar-veckor eller i andra fall sakta smygande under längre tid. Fokala retnings- eller bortfallssymtom, beroende på lokalisationen, är i de flesta fall första symtomen.

Vanligaste symtomen är epileptiska kramper personlighetsförändring, huvudvärk. Andra symtom är neurologiska fokalsymtom; t.ex. synfältsstörningar, dubbelseende, dimsyn, hörselproblem, balansrubbningar. Även diffusa symtom som långvarigt illamående och kräkningar kan vara debutsymtom.

Tumör i hemisfär debuterar ofta med epilepsi, progredierande hemipares, synfältsbortfall. Frontala tumörer ger personlighetsförändringar, minnesstörningar. Infratentoriella tumörer ger koordinations- och balansstörningar. Hjärnstamsnära tumörer ger påverkan av flera kranialnerver.

Huvudvärk uppkommer hos 70 % av patienterna med TC. Huvudvärken åtföljs som regel av samtidigt neurologiskt bortfall (ev. epilepsi) och/eller personlighetsförändring. Detta tillsammans är larmsymtom liksom morgonhuvudvärk med illamående, kräkning eller huvudvärk som ökar vid hostning, nysning eller krystning. Huvudvärken uppkommer i regel p.g.a. det förhöjda trycket. Den intrakraniella progredierande tryckstegringen ger upphov till personlighetsförändring, huvudvärk, obskurationer (papillödem, abducenspares – finns också som mononeuropati vid diabetes). Senare ljusstel pupill, vakenhetssänkning, påverkan av andning och cirkulation.

Status

Beroende på lokalisation.

Utredning

Neurologstatus, synfält, ögonbotten. Anhöriganamnes. Nytillkomna neurologiska besvär med ev. misstanke om ökat intrakraniellt tryck utreds med CT eller MR. Vid tumörfynd direktkontakt neurokirurg/ neurolog. Handläggning enligt: Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Vid förhöjt tryck är lumbalpunktion kontraindicerad.

Behandling

Vid tecken på förhöjt intrakraniellt tryck ges hög dos kortison; betamexason 8 mg x 2. Specialist fall. I första hand operation då man också kan ställa exakt diagnos på tumören via biopsi. Beroende på detta svar kan det bli aktuellt med strålbehandling och/eller cytostatika. Prognosen beroende på tumörtyp och lokalisation. Även de histologiskt sett benigna meningiomen kan bli farliga vid lokalisation som inte kan opereras. Vid metastaser får operation bedömas från fall till fall. Operation i regel bara om det finns enstaka hjärnmetastas.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se
Patientinformation:
www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hjärntumör. Tumor cerebri. TC. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis