Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Lathundar och kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM boken
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Neurologiska sjukdomar / Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.
Annons:

Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.


Definition

Primära hjärntumörer av benign eller malign typ (båda lika vanliga – ca 900 st/år Sverige). Sekundära tumörer – metastaser är oftast från maligna melanom, bröst-, lung- eller njurcancer.

Tumörerna klassificeras efter malignitetsgrad, celltyp och lokalisation. Hjärntumörerna förekommer i alla åldrar. Incidensen av de benigna meningiomen (övervikt kvinnor) ökar med åldern. De högmaligna gliomen har sitt incidens-maximum kring 60–70 års ålder. Man har inte kunnat visa samband med alkohol, tobak, högspänningsledningar eller mobiltelefoner och hjärntumör. Ärftlighet kan innebära en ökad risk liksom tidigare strålning.

Symtom

Symtom beroende på tumörlokalisation och växthastighet och om tumören gett ett förhöjt intrakraniellt tryck – hjärnödem. Symtomen kan ha kommit under dagar-veckor eller i andra fall sakta smygande under längre tid. Fokala retnings- eller bortfallssymtom, beroende på lokalisationen, är i de flesta fall första symtomen.

Vanligaste symtomen är epileptiska kramper, personlighetsförändring, huvudvärk. Andra symtom är neurologiska fokalsymtom; t.ex. synfältsstörningar, dubbelseende, dimsyn, hörselproblem, balansrubbningar. Även diffusa symtom som långvarigt illamående och kräkningar kan vara debutsymtom.

Tumör i hemisfär debuterar ofta med epilepsi, progredierande hemipares, synfältsbortfall. Frontala tumörer ger personlighetsförändringar, minnesstörningar. Infratentoriella tumörer ger koordinations- och balansstörningar. Hjärnstamsnära tumörer ger påverkan av flera kranialnerver.

Huvudvärk uppkommer hos 70 % av patienterna med TC. Huvudvärken åtföljs som regel av samtidigt neurologiskt bortfall (ev. epilepsi) och/eller personlighetsförändring. Detta tillsammans är larmsymtom liksom morgonhuvudvärk med illamående, kräkning eller huvudvärk som ökar vid hostning, nysning eller krystning. Huvudvärken uppkommer i regel p.g.a. det förhöjda trycket. Den intrakraniella progredierande tryckstegringen ger upphov till personlighetsförändring, huvudvärk, obskurationer (papillödem, abducenspares – finns också som mononeuropati vid diabetes). Senare ljusstel pupill, vakenhetssänkning, påverkan av andning och cirkulation.

Status

Beroende på lokalisation.

Utredning

Neurologstatus, synfält, ögonbotten. Anhöriganamnes. Nytillkomna neurologiska besvär med ev. misstanke om ökat intrakraniellt tryck utreds med CT eller MR. Vid tumörfynd direktkontakt neurokirurg/ neurolog. Handläggning enligt: Standardiserade vårdförlopp. länk

Vid förhöjt tryck är lumbalpunktion kontraindicerad.

Behandling

Vid tecken på förhöjt intrakraniellt tryck ges hög dos kortison; betamexason 8 mg x 2. Specialist fall. I första hand operation då man också kan ställa exakt diagnos på tumören via biopsi. Beroende på detta svar kan det bli aktuellt med strålbehandling och/eller cytostatika. Prognosen beroende på tumörtyp och lokalisation. Även de histologiskt sett benigna meningiomen kan bli farliga vid lokalisation som inte kan opereras. Vid metastaser får operation bedömas från fall till fall. Operation i regel bara om det finns enstaka hjärnmetastas.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. länk
Patientinformation:
www.1177.se


Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: