NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Hjärntumör. Tumor cerebri. TC.

ICD-10: C71

Definition

Primära hjärntumörer av benign eller malign typ (båda lika vanliga – ca. 900 st/år Sverige). Sekundära tumörer – metastaser är oftast från maligna melanom, bröst-, lung -eller njurcancer.

Tumörerna klassificeras efter malignitetsgrad, celltyp och lokalisation. Hjärntumörerna förekommer i alla åldrar. Incidensen av de benigna meningiomen (övervikt kvinnor) ökar med åldern de högmaligna gliomen har sitt incidens-maximum kring 60–70 års ålder. Man har inte kunnat visa samband med alkohol, tobak, högspänningsledningar eller mobiltelefoner och hjärntumör. Ärftlighet kan innebära en ökad risk liksom strålning.

Symtom

Symtom beroende på tumörlokalisation och växthastighet och om tumören gett ett förhöjt intrakraniellt tryck – hjärnödem. Symtomen kan ha kommit under dagar-veckor eller i andra fall sakta smygande under längre tid. Fokala retnings- eller bortfallssymtom, beroende på lokalisationen, är i de flesta fall första symtomen.

Vanligaste symtomen är epileptiska kramper personlighetsförändring, huvudvärk. Andra symtom är neurologiska fokalsymtom; t.ex. synfältsstörningar, dubbelseende, dimsyn, hörselproblem, balansrubbningar. Även diffusa symtom som långvarigt illamående och kräkningar kan vara debutsymtom.

Tumör i hemisfär debuterar ofta med epilepsi, progredierande hemipares, synfältsbortfall. Frontala tumörer ger personlighetsförändringar, minnesstörningar. Infratentoriella tumörer ger koordinations- och balansstörningar. Hjärnstamsnära tumörer ger påverkan av flera kranialnerver.

Huvudvärk uppkommer hos 70 % av patienterna med TC. Huvudvärken åtföljs som regel av samtidigt neurologiskt bortfall (ev. epilepsi) och/eller personlighetsförändring. Detta tillsammans är larmsymtom liksom morgonhuvudvärk med illamående, kräkning eller huvudvärk som ökar vid hostning, nysning eller krystning. Huvudvärken uppkommer i regel p.g.a. det förhöjda trycket. Den intrakraniella progredierande tryckstegringen ger upphov till personlighetsförändring, huvudvärk, obskurationer (papillödem, abducenspares – finns också som mononeuropati vid diabetes). Senare ljusstel pupill, vakenhetssänkning, påverkan av andning och cirkulation.

Status

Beroende på lokalisation.

Utredning

Neurologstatus, synfält, ögonbotten. Anhöriganamnes. Nytillkomna neurologiska besvär med ev. misstanke om ökat intrakraniellt tryck utreds med CT eller MR. Vid tumörfynd direktkontakt neurokirurg/ neurolog. Handläggning enligt: Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se

Vid förhöjt tryck är lumbalpunktion kontraindicerad.

Behandling

Vid tecken på förhöjt intrakraniellt tryck ges hög dos kortison; betamexason 8 mg x 2. Specialist fall. I första hand operation då man också kan ställa exakt diagnos på tumören via biopsi. Beroende på detta svar kan det bli aktuellt med strålbehandling och/eller cytostatika. Prognosen beroende på tumörtyp och lokalisation. Även de histologiskt sett benigna meningiomen kan bli farliga vid lokalisation som inte kan opereras. Vid metastaser får operation bedömas från fall till fall. Operation i regel bara om det finns enstaka hjärnmetastas.

Fördjupning

Standardiserade vårdförlopp. www.cancercentrum.se
Patientinformation:
www.1177.se

För dig som patient
Läs mer om Hjärntumör. Tumor cerebri. TC. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer