Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Svampinfektioner. Hudsvamp – Tinea capitis. Svamp i hårbotten.

ICD-10: B35

Orsak: 1. På senare år alltmer vanligt med importerade svampar ifrån främmande länder. Dessa smittar oftast från människa till människa (antropofila). Fr a. Trichophyton violaceum och Trichophyton tonsurans.

2. Djursmitta (katt, gnagare, hund, nötboskap). Hög smittsamhet.

Symtom

Smitta från människa: Ofta diskreta fjällande fläckar med erythem och senare fläckvis håravfall. Måttlig klåda. Hög smittsamhet! Viktigt att undersöka hela familjen. Djursmitta: Fjällande kala fläckar med uttunning av håret. Avbrutna hårstrån. Vanligen ringa subjektiva besvär men ibland en mer inflammatorisk bild med pustler och induration.

Diagnos: Positiv direktmikroskopi samt odling (skrap från hud + utryckta hårstrån).

Differentialdiagnoser: Alopecia areata. Psoriasis. Diskoid lupus erythematosus. Mjäll/seborré. Trichotillomani.

Behandling

Vuxna ges tabl terbinafin 250 mg x 1 tills läkning skett (1-3 månader). Kontrollodla när kliniskt läkt. Tillägg av ketokonazolschampo dagl. första veckan för att minska smittspridning, sedan 2 ggr /v. Barn kan ges terbinafin, dock ännu ej godkänd indikation per oralt men lokalt om >12 år. Vid behov av tablettbehandlig remiss hudläkare. Barn som fått behandling kan gå i skola. Vb lokalt steroidliniment vid klåda. Symtomfria familjemedlemmar ges ketokonazolschampo. Kasta kammar och borstar. Tvätta mössor och sängkläder. Överväg remiss till hudläkare bl a för epidemiologisk uppföljning (familjemedlemmar m fl) och vid terapiresistens.

Aktuella mediciner

Terbinafin: Gel/Kräm/Lösn/ T Lamisil. Kräm/T Terbinafin.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!