Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Lungödem.

ICD-10: J81

Se avsnittet Cor inkomp/Hjärtsvikt i detta kapitel!

Definition

Vätskeutträde i lungornas alveoler.

Orsaker

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffsjukdom, arytmi. Övriga orsaker: Bl a förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning.

Symtom

Hosta (vitt eller rosafärgat fradgande sputum), dyspne, ångest, cyanos,

kallsvett, takykardi.

Utredning

Auskultatoriskt rikligt med lösa rassel.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt och förberedelse av ambulanstransport. Sätt iv infart. Patienten sittande eller halvsittande. Syrgas i näskateter, 2-3 l/minut. Om hjärtbetingad orsak ges kortverkande nitroglycerin sublingualt/buckalt (om systoliskt blodtryck> 100 mmHg). Furosemid 20-40 mg iv, kan upprepas efter 30-60 minuter. Vid uttalad smärta eller ångest 3 mg morfin iv (kan upprepas).

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!