Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Annons:

Lungödem


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Definition

Vätskeutträde i lungornas alveoler.

Orsaker

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffsjukdom, arytmi. Övriga orsaker: bland annat förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning.

Symtom

Hosta (vitt eller rosafärgat fradgande sputum), dyspné, ångest, cyanos, kallsvett, takykardi.

Utredning

Auskultatoriskt rikligt med lösa rassel. Vid uttalat lungödem kan ibland endast nedsatta andningsljud höras. EKG.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt och förberedelse av ambulanstransport. Sätt iv infart. Patienten i hjärtläge. Syrgas om saturation ≤90%. Om hjärtbetingad orsak ges kortverkande nitroglycerin sublingualt/buckalt (om systoliskt blodtryck> 110 mmHg). Furosemid iv 20-40 mg, kan upprepas efter 30-60 minuter. Ev. CPAP. Vid uttalad smärta eller ångest ges 2-5mg morfin iv (kan upprepas). Inotrop behandling vid lågt blodtryck och nedsatt urinproduktion. Noradrenalin. Dopamin. Dobutamin. Behandla grundorsaken.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: