Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Lathundar och kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM boken
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Annons:

Lungödem.


Se avsnittet Cor inkomp/Hjärtsvikt i detta kapitel!

Definition

Vätskeutträde i lungornas alveoler.

Orsaker

Hjärtsjukdom: Hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffsjukdom, arytmi. Övriga orsaker: bland annat förgiftning, svetsgaslunga, övervätskning.

Symtom

Hosta (vitt eller rosafärgat fradgande sputum), dyspné, ångest, cyanos, kallsvett, takykardi.

Utredning

Auskultatoriskt rikligt med lösa rassel. Vid uttalat lungödem kan ibland endast nedsatta andningsljud höras. EKG.

Behandling

Omedelbar sjukhuskontakt och förberedelse av ambulanstransport. Sätt iv infart. Patienten i hjärtläge. Syrgas om saturation ≤90%. Om hjärtbetingad orsak ges kortverkande nitroglycerin sublingualt/buckalt (om systoliskt blodtryck> 110 mmHg). Furosemid iv 20-40 mg, kan upprepas efter 30-60 minuter. Ev. CPAP. Vid uttalad smärta eller ångest ges 2-5mg morfin iv (kan upprepas). Inotrop behandling vid lågt blodtryck och nedsatt urinproduktion. Noradrenalin. Dopamin. Dobutamin. Behandla grundorsaken.


Shabab Hasan
Specialist i internmedicin
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: