NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Psykos – Schizofreni.

Definition

Vanligaste psykosen med påtaglig inverkan på tankar, känslor, beteende. I ca 2/3 av fallen en kronisk sjukdom.

Orsak

I det stora hela okänd. I det individuella fallet kan man oftast inte förstå vad som orsakat insjuknandet. Obalans i hjärnans transmittorsubstanser, bl.a. dopamin. Tydlig hereditet. Stressande upplevelser, fysisk hjärnskada har viss betydelse. Debuterar ibland efter drogmissbruk.

Förändringar i hjärnans struktur är påvisade (bl.a. minskning av volymen i limbiska strukturer som hippocampus och amygdala). Man vet dock inte om detta är primära förändringar eller följden av sjukdomen. Miljöfaktorer som migration, storstadsmiljö och cannabisbruk (fr.a. syntetiska/högpotenta) kända.

Symtom

Övergripande symtom är undandragande från familj och vänner, man orkar inte arbeta eller studera, man känner inte igen sig själv, förändrad verklighetsuppfattning, grubblerier över livet på ett deprimerat och ångestfyllt sätt, oförklarliga känsloutbrott, sömnproblem. Inte ovanligt att första symtomet på en schizofreni är en depression. Prodromalsymtom till schizofreni är ofta en depression som bryter ut 1–2 år innan psykosen.

Minst två av följande kriterier under period av minst en månad (Enligt DSM – IV): Vanföreställningar (om bisarra räcker detta som enda kriterium). Hallucinationer (om kommenterande röster eller röster som samtalar med varandra räcker detta som enda kriterium). Desorganiserat tal (dvs. uppluckrade associationer, splittrat tal). Desorganiserat (ändamålslöst) eller katatont (orörligt, stelt, långsamt, ibland hyperaktivt) beteende och rörelsemönster. Negativa symtom (brist på känslor, viljelöshet, utarmat tankeliv, ”tom” mentalt). Individen skall ha drabbats socialt med bristande funktion i familj, arbete, skola etc. under minst sex månader.

Eller enligt ICD-10. Enligt ICD-10 (WHO 1993) ska det under minst en månad ha förekommit minst ett av följande:

-tankeeko, tankepåsättning, tankedetraktion eller tankeutsändning

-vanföreställningar om kontroll och påverkan eller passivitet

-rösthallucinationer av kommenterande eller diskuterande karaktär

-vanföreställningar av annan typ som är kulturellt opassande och totalt omöjliga.

Eller minst två av följande:

-hallucinationer för vilken sinnesmodalitet som helst, åtföljda av ickeaffektiva vanföreställningar eller övervärdiga idéer

-neologismer, stopp eller avbrott i tankekedjan

-katatont beteende

-negativa symtom.

Ca 1/3 av alla som insjuknar i schizofreni blir näst intill besvärsfria med medicinering, 1/3 kvarvarande symtom men klart förbättrade med kontinuerlig medicinering, 1/3 har kvar sina symtom. Patienterna har betydande överdödlighet pga somatisk samsjuklighet, missbruk och suicid.

Behandling

Se Psykos.

För dig som patient
Läs mer om Psykos – Schizofreni. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer