Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.

ICD-10: I40.0, I30.1

Se även avsnitten ”Idrottshjärtat” respektive ”Plötslig död hos idrottare” i detta kap.

Definition

Akut inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit).

Orsak

Oftast virus. Myokardit är fruktad komplikation till idrottande under infektion, ofta från t.ex. luftvägar eller mage.

Symtom

Bröstsmärta och trötthet vanligen orsak till att man söker sjukvård. Myokardit kan även debutera först med hjärtsviktsymtom som dyspné och bensvullnad. Anamnes med nyligen genomgången eller aktuell virusinfektion är typiskt. Arytmi kan ge svimningsdebut (myokardit).

Status

Hjärtauskultation kan påvisa gnidningsljud (perikardit) eller eventuellt ”tredjetonsgalopp” (myokardit).

Utredning

EKG visar vid perikardit en typisk förhöjd, uppåtsluttande ST-sträcka som ibland kan likna den vid akut infarkt, men typiskt är mycket mer utbredd och omfattar flertalet avledningar. Vid myokardit kan ses olika ospecifika förändringar som ST-T förändringar, arytmier m.m. Biokemiska markörer som troponin T/troponin I och CK-MB är förhöjda vid myokardit som tecken på engagemang av hjärtmuskeln. Ses ej vid ren perikardit. Ekokardiografi kan vid myokardit visa olika grader av hjärtmuskelpåverkan och även sviktande vänsterkammare. Vid perikardit kan perikardvätska ses (men inte alltid) vid UCG. Hjärtbiopsi kan ge diagnos men används sällan i praktiken. I svåra fall kan biopsin hjälpa till att säkerställa diagnosen.

Behandling

Symtomatisk. NSAID/Coxib ges vid perikardit. Enligt Europeiska Kardiologföreningen (ESC)’s rekommendationer (ref nedan) skall idrottaren vid myokardit avstå från idrott under 6 månader. Först efter normalisering av ekokardiografi, arbetsprov och långtids-EKG kan idrottsaktivitet återupptas. Vid perikardit gäller cirka 4 veckors frånvaro från idrott, ofta med arbetsprov och/eller ny ekokardiografisk undersökning innan återgång i full aktivitet (gäller framförallt elitidrottare).

Fördjupning

Ref.: Eur Heart J 2005; 26: 1422–45.

Aktuella Mediciner

NSAID: T. Naproxen.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Pneumokockvaccin

Lär dig mer om pneumokockvaccin

6 frågor som testar dina kunskaper om pneumokockvaccin. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Pneumokockvaccin
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Nyhetsbrev