Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Idrottsmedicin / Myokardit och perikardit – idrottsmedicinska aspekter
Annons:

Myokardit och perikardit – idrottsmedicinska aspekter


Se även avsnitten ”Idrottshjärtat” respektive ”Plötslig död hos idrottare” i detta kap.

Definition

Akut inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit).

Orsak

Oftast virus. Myokardit är fruktad komplikation till idrottande under infektion, ofta från t.ex. virusinfektioner i luftvägar eller mage.

Symtom

Bröstsmärta och trötthet är vanligen orsak till att man söker sjukvård. Myokardit kan även debutera först med hjärtsviktsymtom som dyspné och bensvullnad. Anamnes med nyligen genomgången eller aktuell virusinfektion är typiskt. Arytmi kan ge svimningsdebut (myokardit).

Status

Hjärtauskultation kan ibland påvisa gnidningsljud (perikardit) eller eventuellt ”tredjetonsgalopp” (myokardit), men vanligtvis finns inga fysikaliska fynd.

Utredning

EKG visar vid perikardit en typisk förhöjd, uppåtsluttande ST-sträcka som ibland kan likna den vid akut infarkt, men typiskt är mycket mer utbredd och omfattar flertalet avledningar. Vid myokardit kan ses olika ospecifika förändringar som ST-T förändringar, arytmier m.m. Biokemiska markörer som troponin T/troponin I och CK-MB är förhöjda vid myokardit som tecken på engagemang av hjärtmuskeln. Ses ej vid ren perikardit. Ekokardiografi kan vid myokardit visa olika grader av hjärtmuskelpåverkan och även sviktande vänsterkammare. Vid perikardit kan perikardvätska ses (men inte alltid) vid UCG.

Föreligger misstanke på myokardit eller perikardit skall remittering till kardiolog ske.

Behandling

Symtomatisk. NSAID/Coxib ges vid perikardit. Enligt Europeiska Kardiologföreningen (ESC)’s rekommendationer (ref nedan) skall idrottaren vid myokardit avstå från idrott under 6 månader. Först efter normalisering av ekokardiografi, arbetsprov och långtids-EKG kan idrottsaktivitet återupptas. Vid perikardit gäller cirka 4 veckors frånvaro från idrott, ofta med arbetsprov och/eller ny ekokardiografisk undersökning innan återgång i full aktivitet (gäller framförallt elitidrottare).

Fördjupning

Ref.: Eur Heart J 2005; 26: 1422–45.

Aktuella Mediciner

NSAID: T. Naproxen.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: