Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Plötslig död hos idrottare. Idrottskardiologi. Hjärtproblem hos idrottare.

Se även avsnitten ”Idrottshjärtat” respektive ”Myokardit/Perikardit-idrottsaspekter”i detta kapitel.

Definition

”Plötslig död” inom idrotten avser plötsligt dödsfall under eller i samband med idrottsutövande. Traumatiska orsaker inkluderas inte.

Orsak

Plötslig död hos idrottare är mycket ovanligt, men varje fall får stor uppmärksamhet. Idrottare med vissa medfödda tillstånd enligt nedan löper större risk än normalbefolkningen med samma tillstånd. Cirka 0,3 % av elitidrottarna har hjärtproblem som innebär ökad risk för plötslig död vid fortsatt idrottande.

Hos idrottare <35 års ålder huvudsakligen medfödda/ärftliga kardiovaskulära tillstånd, där hypertrof kardiomyopati och arytmogen högerkammarkardiomyopati är vanligaste orsaker. Andra orsaker är anomalt mynnande koronarartärer, klaffsjukdomar (t ex aortastenos), aortaruptur och myokardit. Mer ovanliga orsaker är elektrofysiologiska tillstånd som LQTS (långt Q-T syndrom), Brugada syndromet, WPW (Wolf-Parkinson-White syndromet) m fl.

Hos idrottare> 35 års ålder nästan uteslutande tidigt debuterande kranskärlssjukdom. Det har framförts misstankar (overifierade) att NSAID-preparat (särskilt Cox-2-hämmare) kan ha bidragit till plötslig död hos idrottsmän under fysisk ansträngning. Preparaten har en känd biverkan i form av ökad hjärt-kärlsjuklighet vid längre tids användning och är kontraindicerade till hjärtkärlsjuka personer. NSAID bör alltid förskrivas på strikt indikation.

Utredning

Kardiovaskulär screening bestående av 1: Anamnes: hereditet, yrsel eller svimmat under ansträngning? – svimning efter avslutad aktivitet relativt vanligt på grund av vasovagala mekanismer, plötsliga hjärtklappningsattacker under pågående ansträngning? dyspné/bröstsmärta under aktivitet? 2: Fysisk undersökning. 3: Vilo-EKG. Om positivt utfall vid något av dessa, remiss till idrottskardiologiskt kunnig läkare för eventuell vidareutredning. I Sverige finns rekommendationer från Riksidrottsförbundet och Socialstyrelsen om screening av seniora elitidrottare. Internationellt finns rekommendationer om screening av bredare grupper av tävlingsidrottare. För aktuella svenska rekommendationer, se Riks-idrottsförbundets (www.rf.se) resp. Socialstyrelsens www.sos.se hemsidor.

Fördjupning

Böcker i Idrottskardiologi, t.ex. Thompson P. ”Exercise and sports Cardiology”Rekommendationer angående idrott vid olika hjärtrelaterade sjukdomar: ”Recommendations för competetive sports participation in athletes with cardiovascular disease”, Eur Heart J, 2005; 26: 1422–45.

Plötslig hjärtdöd hos idrottare beror oftast på odiagnostiserad hjärtsjukdom. Läkartidningen nr 8 2005.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis