Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Idrottsmedicin > Idrottshjärtat.

Idrottshjärtat.

Se även avsnitten ”Plötslig död hos idrottare” respektive ”Myokardit/perikardit- idrottsaspekter” i detta kapitel.

Definition

Idrottshjärtat (athlete´s heart) definieras som den fysiologiska anpassningen hos hjärtmuskeln till långvarig (elit)träning.

Orsak

Regelbunden träning ger upphov till en fysiologisk anpassning av kroppens muskulatur, så även av hjärtmuskeln. Olika former av träning ger olika förändringar: Aerob träning ger förstoring ffa av hjärtats kammares diameter (volymbelastning). Vanligt vid intensiv, långvarig aerob träning som längdskidåkning, långlöpning etc på elitnivå. Ovanligare hos kvinnor. Ren styrketräning ger en förstoring ffa av kammarväggens tjocklek (tryckbelastning). Många idrotter medför dock en kombination av volyms- och tryckbelastning.

Status

Auskultatoriskt noteras bradykardi och ofta ett fysiologiskt blåsljud. EKG visar tecken på hjärtförstoring (vänsterkammarhypertrofi) som stor R- eller S-våg, men också bradykardi. Olika grader av AV-block I (möjligen också II), diffusa ST-förändringar med bl a tidig repolarisation. Ibland inkomplett höger grenblock. Röntgen cor-pulm kan visa ospecifik hjärtförstoring. Ekokardiografi kan visa dilatation av vänsterkammare (sällan > 60 mm) och/eller hypertrofi av vänsterkammarväggen (sällan > 12 mm). Under arbetsprov normaliseras ofta EKG-förändringarna.

Differentialdiagnoser: Viktigast är att skilja det friska idrottshjärtat från patologisk hjärtförstoring som vid hypertrof kardiomyopati. Ofta relativt enkelt, men ibland stor svårighet. Kan krävas en kombination av anamnes (elitträning?), ekokardiografiska tecken (ovan), kön (ovanligare med idrottshjärta hos kvinnor), hereditet (kardiomyopati ärftligt). I vissa fall får tillgripas träningsuppehåll som medför en regress av idrottshjärtat (men ej kardiomyopatin) inom 3-4 månader.

Behandling

Behövs ej då tillståndet är en fysiologiskt normal reaktion på intensiv träning.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ