NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Idrottshjärtat.

Se även avsnitten ”Plötslig död hos idrottare” respektive ”Myokardit/perikardit– idrottsaspekter” i detta kapitel.

Definition

Idrottshjärtat (athlete’s heart) definieras som den fysiologiska anpassningen hos hjärtmuskeln till långvarig (elit)träning.

Orsak

Regelbunden träning ger upphov till en fysiologisk anpassning av kroppens muskulatur, så även av hjärtmuskeln. Olika former av träning ger olika förändringar: Aerob träning ger förstoring ffa av hjärtats kammares diameter (volym-belastning). Vanligt vid intensiv, långvarig aerob träning som längdskidåkning, långlöpning etc. på elitnivå. Ovanligare hos kvinnor. Ren styrketräning ger en förstoring ffa av kammarväggens tjocklek (tryckbelastning). Många idrotter medför dock en kombination av volyms- och tryckbelastning.

Status

Auskultatoriskt noteras bradykardi och ofta ett fysiologiskt blåsljud. EKG visar tecken på hjärtförstoring (vänsterkammarhypertrofi) som stor R- eller S-våg, men också bradykardi. Olika grader av AV-block I (möjligen också II), diffusa ST-förändringar med bl.a. tidig repolarisation. Ibland inkomplett höger grenblock. Röntgen cor-pulm kan visa ospecifik hjärtförstoring. Ekokardiografi kan visa dilatation av vänsterkammare (sällan > 60 mm) och/eller hypertrofi av vänsterkammarväggen (sällan > 12 mm). Under arbetsprov normaliseras ofta EKG-förändringarna.

Differentialdiagnoser

Viktigast är att skilja det friska idrottshjärtat från patologisk hjärtförstoring som vid hypertrof kardiomyopati. Ofta relativt enkelt, men ibland stor svårighet. Kan krävas en kombination av anamnes (elitträning?), ekokardiografiska tecken (ovan), kön (ovanligare med idrottshjärta hos kvinnor), hereditet (kardiomyopati ärftligt). I vissa fall får tillgripas träningsuppehåll som medför en regress av idrottshjärtat (men ej kardiomyopatin) inom 3–4 månader.

Behandling

Behövs ej då tillståndet är en fysiologiskt normal reaktion på intensiv träning.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer