Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Bröstsmärta


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Orsak

Kardiovaskulär sjukdom: Angina pectoris, hjärtinfarkt, myokardit, perikardit, aortadissektion, hjärttamponad, kranskärlsdissektion (främst hos yngre/medelålders kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom), aortastenos, hypertrof kardiomyopati.

Ångesttillstånd inkl. hyperventilations-, panik- eller ångesttillstånd.

Takotsubo. ”Brustet hjärta”! Broken Heart Syndrom, Stressinducerad kardiomyopati. Se avsnitt Takotsubo. Klinisk bild som vid akut hjärtinfarkt.

Lungsjukdom: Pneumotorax, lungemboli, pleurit, pneumoni. Dysfunktionell
(= ”för hög”) andning. Se respektive avsnitt.

Sjukdom i nerver, muskler och skelett: Nervsmärta (t.ex. neurit vid herpes zoster, neuroborrelios), muskelsmärta (interkostalt resp. mm pectoralis, Polymyalgia reumatica), Tietzes syndrom, ”slipping rib” – hypermobilt revbensbrosk i costochondrala och costosternala förbindelser, cervikalt diskbråck, rizopatier från torakala eller cervikala låsningar, myosit efter virusinfektion, herpes zostervirus, skelettsmärta.

Sjukdom i bukorgan: Gallvägssjukdom, akut pankreatit, subfrenisk abscess

Sjukdom i magtarmkanalen: spasm i esofagus, esoagusruptur, gastroesofagal reflux, ulcus, funktionell dyspepsi, gasbesvär (flexura lienalissyndromet), eosinofil esofagit (esofagusstriktur med ofta dysfagi, ibland återkommande stopp i matstrupen, ibland bröstsmärta och/eller kräkningar). Diagnos via skopi + biopsi).

Utredning:

Optimal anamnes bör omfatta följande åtta frågor: 1. Var sitter smärtan? 2. Utstrålning? 3. Karaktär? 4. Tidigare besvär och aktuell duration samt ev. förändringar sedan debut? 5. Vad utlöser smärtan? 6. Vad lindrar smärtan? 7. Ev. associerade symtom? (t.ex. synkope, ångest, kräkning). 8. Debut av smärtan; akut eller sakta smygande! P-piller? ”Nitrattest” (dvs. att patienten får prova nitroglycerinpreparat vid bröstsmärta) är mycket ospecifikt; flera glattmuskelorsakade åkommor reagerar positivt.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: