Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Bröstsmärta.

ICD-10: R07

Orsak

Kardiovaskulär sjukdom: Angina pectoris, hjärtinfarkt, myokardit, perikardit, dissekerande aortaaneurysm, kranskärlsdissektion (ffa hos yngre/medelålders kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom), aortastenos, hypertrof kardiomyopati. Ångesttillstånd (”Hjärtneuros”) inkl hyperventilations- och panik-ångesttillstånd.

Lungsjukdom: Pneumotorax, lungemboli, pleurit, pneumoni. Dysfunktionell (=”för hög”) andning. Se respektive avsnitt.

Sjukdom i nerver, muskler och skelett: Nervsmärta (t ex neurit vid herpes zoster, neuroborrelios), muskelsmärta (interkostalt resp Mm Pectoralis, Polymyalgia reumatica), Tietzes syndrom, ”slipping rib” – hypermobilt revbensbrosk i costochondrala och costosternala förbindelser, cervikalt diskbråck, ritzopatier från torakala eller cervikala låsningar, myosit efter virusinfektion, herpes zostervirus, skelettsmärta.

Sjukdom i bukorgan: Gallvägssjukdom, akut pankreatit, subfrenisk abscess.

Sjukdom i mag-tarmkanalen: spasm i esofagus, gastroesofagal reflux, ulcus, funktionell dyspepsi, gasbesvär (flexura lienalissyndromet), eosinofil esofagit (esofagusstriktur med ofta dysfagi, ibland återkommande stopp i matstrupen, ibland bröstsmärta och/eller kräkningar). Diagnos via skopi + biopsi).

Utredning

Optimal anamnes bör omfatta följande åtta frågor: 1. Var sitter smärtan? 2. Utstrålning? 3. Karaktär? 4. Tidigare besvär och aktuell duration samt ev förändringar sedan debut? 5. Vad utlöser smärtan? 6. Vad lindrar smärtan? 7. Ev associerade symtom? (t ex synkope, ångest, kräkning). 8. Debut av smärtan; akut eller sakta smygande! P-piller? ”Nitrattest” (dvs att patienten får prova nitroglycerinpreparat vid bröstsmärta) är mycket ospecifikt; flera glattmuskelorsakade åkommor reagerar positivt.

För dig som patient
Läs mer om Bröstsmärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!