Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Bröstsmärta.

ICD-10: R07

Orsak

Kardiovaskulär sjukdom: Angina pectoris, hjärtinfarkt, myokardit, perikardit, aortadissektion, hjärttamponad, kranskärlsdissektion (främst hos yngre/medelålders kvinnor med låg risk för kranskärlssjukdom), aortastenos, hypertrof kardiomyopati.

Ångesttillstånd inkl. hyperventilations-, panik- eller ångesttillstånd.

Takotsubo. ”Brustet hjärta”! Broken Heart Syndrom, Stressinducerad kardiomyopati. Se avsnitt Takotsubo. Klinisk bild som vid akut hjärtinfarkt.

Lungsjukdom: Pneumotorax, lungemboli, pleurit, pneumoni. Dysfunktionell
(= ”för hög”) andning. Se respektive avsnitt.

Sjukdom i nerver, muskler och skelett: Nervsmärta (t.ex. neurit vid herpes zoster, neuroborrelios), muskelsmärta (interkostalt resp. mm pectoralis, Polymyalgia reumatica), Tietzes syndrom, ”slipping rib” – hypermobilt revbensbrosk i costochondrala och costosternala förbindelser, cervikalt diskbråck, rizopatier från torakala eller cervikala låsningar, myosit efter virusinfektion, herpes zostervirus, skelettsmärta.

Sjukdom i bukorgan: Gallvägssjukdom, akut pankreatit, subfrenisk abscess

Sjukdom i magtarmkanalen: spasm i esofagus, esoagusruptur, gastroesofagal reflux, ulcus, funktionell dyspepsi, gasbesvär (flexura lienalissyndromet), eosinofil esofagit (esofagusstriktur med ofta dysfagi, ibland återkommande stopp i matstrupen, ibland bröstsmärta och/eller kräkningar). Diagnos via skopi + biopsi).

Utredning:

Optimal anamnes bör omfatta följande åtta frågor: 1. Var sitter smärtan? 2. Utstrålning? 3. Karaktär? 4. Tidigare besvär och aktuell duration samt ev. förändringar sedan debut? 5. Vad utlöser smärtan? 6. Vad lindrar smärtan? 7. Ev. associerade symtom? (t.ex. synkope, ångest, kräkning). 8. Debut av smärtan; akut eller sakta smygande! P-piller? ”Nitrattest” (dvs. att patienten får prova nitroglycerinpreparat vid bröstsmärta) är mycket ospecifikt; flera glattmuskelorsakade åkommor reagerar positivt.

 

För dig som patient
Läs mer om Bröstsmärta. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Enkät: Hosta

Enkät: Hosta

Svara på 6 korta frågor om hur du behandlar detta tillstånd – tar bara 1 min!

Till enkäten

Enkät: Hosta