Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Takotsubo. ”Brustet hjärta” Brooken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. MINCA Myocadial Infarction with Normal Cornonary Arteries.

ICD-10: I42.8 Andra ospecifierade Kardiomyopatier

Orsak

Takotsubo orsakas av akut eller långvarig stress som uttalat påverkar patientens livssituation och man kommer in akut med hjärtinfarktsymtom. Företrädesvis kvinnor efter klimakteriet. 1-2 % och kanske mer av alla med hjärtinfarkt beräknas ha Takotsubo. Beskrevs i Japan i början av 1990-talet och övervägande delen kvinnor kring och efter klimakteriet drabbas.

Orsaken inte klarlagd, men man tror att stressnerver och stresshormoner kan påverka receptorer i hjärtmuskelcellerna direkt och kännetecknas av att hjärtats vänstra kammare utvidgas och antar en ballongform, samt att pumpförmågan försämras. På en röntgenkontrastbild påminner den förstorade kammaren om ett japanskt fångredskap för bläckfisk varav namnet.

Symtom

Symtomen är centrala bröstsmärtor som vid hjärtinfarkt, onormalt EKG samt förhöjt troponin och normala kransblodkärl. Patienten har ofta lågt bt. För att ställa diagnosen kan man även använda man sig av MR.

Hjärtat återhämtar sig snabbare än vid en hjärtinfarkt och hjärtat återtar normal storlek och form efter några dagar eller veckor liksom att patienterna återhämtar sig snabbare än de som drabbats av infarkt.

Senare års uppföljningar visar dock att det kan vara allvarligare än man tidigare trott.

Ytterligare forskning och uppföljning behövs och pågår.

Behandling

Prognosen god och viktigt med rätt behandling. Om normala kranskärl behandlar man med Beta-blockad för att minska stresspåverkan liksom ASA som förebyggande mot blodpropp samt vattendrivande vid behov. Morfin vid smärtor. Vidare ges psykologiskt eller kognitivt stöd för att minska risken för återfall. Forskning pågår och vi kommer att få höra mera om detta i framtiden.

Fördjupning

Se vidare artiklar från Hjärt-Lungfonden.

www.hjart-lung.se

 

 

Uppdaterad: 7:e januari 2020

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer