Kapitelöversikt

Inget hittades

Exklusivt för dig som medlem

eller

 • check Skräddarsytt nyhetsbrev
 • check Lathundar och kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på PM boken
 • 1
  Starta BankID-appen i mobilen
 • 2
  Tryck på "Skanna QR-kod""
 • 3
  Rikta kameran mot QR-koden nedan

secure Säker och snabb ingång till medlemssidorna

Hem / Behandlingsöversikter / Hjärt- Kärlsjukdomar / Takotsubo. ”Brustet hjärta” Broken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. Apical ballooning syndrome. MINOCA Myocadial Infarction with Nonobstructive Cornonary Arteries.
Annons:

Takotsubo. ”Brustet hjärta” Broken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. Apical ballooning syndrome. MINOCA Myocadial Infarction with Nonobstructive Cornonary Arteries.


Orsak

Takotsubo kan orsakas av akut eller långvarig stress som uttalat påverkar patientens livssituation och man kommer in akut med hjärtinfarktsymtom. Företrädesvis kvinnor efter klimakteriet. Cirka 1-2 %, kanske fler, av alla med hjärtinfarkt beräknas ha Takotsubo. Beskrevs i Japan i början av 1990-talet och övervägande kvinnor kring och efter klimakteriet drabbas.

Orsaken inte klarlagd, men man tror att stressnerver och stresshormoner kan påverka receptorer i hjärtmuskelcellerna direkt och kännetecknas av att hjärtats vänstra kammare utvidgas och antar en ballongform, samt att pumpförmågan försämras. På en röntgenkontrastbild påminner den förstorade kammaren om ett japanskt fångredskap för bläckfisk varav namnet.

Begreppet MINOCA innebär att patienten uppfyller kriterierna för hjärtinfarkt dvs. patologiskt troponinstegring med signifikant dynamik och klinik och normala kranskärl (<50% stenoser) på kranskärlsröntgen. MINOCA är ett paraplybegrepp som omfattar t.ex. Takutsubo och myokardit.

Symtom

Symtomen är centrala bröstsmärtor med eventuell utstrålning mot hals, käke, arm, rygg som vid hjärtinfarkt. Akut dyspné. Går ej att skilja kliniskt från en hjärtinfarkt.

Utredning

EKG med ST-T förändringar talande för hjärtinfarkt. Relativt vanligt med ST-höjningar. Troponinstegring med dynamik. Kranskärlsröntgen med normala kransblodkärl. Vanligt med hypotoni. Troponin. BNP.

Diagnos

Uppfyller kriterier för MINOCA och hjärteko eller vänsterkammarangiogram med typiskt mönster med systolisk vänsterkammardysfunktion, vanligen områden som försörjs av mer än ett kranskärl, oftast apikal akinesi/hypokinesi. Dysfunktionen är övergående.

Man ska ha uteslutit andra orsaker så som myokardit, toxisk skada. MR hjärta görs för att utesluta myokardit som orsak.

Prognos

Hjärtat återhämtar sig snabbare än vid en hjärtinfarkt och hjärtat återtar normal storlek och form efter några dagar eller veckor liksom att patienterna återhämtar sig snabbare än de som drabbats av infarkt. Återhämtning inom 3–6 månader.

Senare årsuppföljningar visar dock att det kan vara allvarligare än man tidigare trott.

Ytterligare forskning och uppföljning behövs och pågår.

Behandling

Prognosen god och viktigt med rätt behandling. Om normala kranskärl behandlar man med betablockad för att minska stresspåverkan, dock inte i det akuta skedet, liksom ASA som förebyggande mot blodpropp. Diuretika vid behov. Antikoagulantia kan bli aktuellt om apikal akinesi/hypokinesi pga ökad risk för vänsterkammartrombos. Morfin vid smärtor. Vidare ges psykologiskt eller kognitivt stöd för att minska risken för återfall. Forskning pågår och vi kommer att få höra mera om detta i framtiden.

Fördjupning

Lyon AR, Bossone B, Sechtem U, et al. Current state of knowledge on the Takotsubo syndrome: a Position statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2016:18:8-27.

Medina de Chazal H, Del Buono MG, Keyser-Marcus L, Ma L, Moeller FG, Berrocal D, Abbate A. Stress Cardiomyopathy Diagnosis and Treatment: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 16;72(16):1955-1971.


Shabab Hasan
Specialist i internmedicin
Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester — direkt till din inkorg!

 • check Tillgång till kalkylatorer
 • check Skriv ut behandlingsöversikter
 • check Rabatt på vår bok
Annons: