Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Takotsubo. ”Brustet hjärta” Broken Heart syndrom. Stressinducerad Kardiomyopati. Apical ballooning syndrome. MINOCA Myocadial Infarction with Nonobstructive Cornonary Arteries.

ICD-10: I42.8 Andra ospecifierade Kardiomyopatier

Orsak

Takotsubo kan orsakas av akut eller långvarig stress som uttalat påverkar patientens livssituation och man kommer in akut med hjärtinfarktsymtom. Företrädesvis kvinnor efter klimakteriet. Cirka 1-2 %, kanske fler, av alla med hjärtinfarkt beräknas ha Takotsubo. Beskrevs i Japan i början av 1990-talet och övervägande kvinnor kring och efter klimakteriet drabbas.

Orsaken inte klarlagd, men man tror att stressnerver och stresshormoner kan påverka receptorer i hjärtmuskelcellerna direkt och kännetecknas av att hjärtats vänstra kammare utvidgas och antar en ballongform, samt att pumpförmågan försämras. På en röntgenkontrastbild påminner den förstorade kammaren om ett japanskt fångredskap för bläckfisk varav namnet.

Begreppet MINOCA innebär att patienten uppfyller kriterierna för hjärtinfarkt dvs. patologiskt troponinstegring med signifikant dynamik och klinik och normala kranskärl (<50% stenoser) på kranskärlsröntgen. MINOCA är ett paraplybegrepp som omfattar t.ex. Takutsubo och myokardit.

Symtom

Symtomen är centrala bröstsmärtor med eventuell utstrålning mot hals, käke, arm, rygg som vid hjärtinfarkt. Akut dyspné. Går ej att skilja kliniskt från en hjärtinfarkt.

Utredning

EKG med ST-T förändringar talande för hjärtinfarkt. Relativt vanligt med ST-höjningar. Troponinstegring med dynamik. Kranskärlsröntgen med normala kransblodkärl. Vanligt med hypotoni. Troponin. BNP.

Diagnos

Uppfyller kriterier för MINOCA och hjärteko eller vänsterkammarangiogram med typiskt mönster med systolisk vänsterkammardysfunktion, vanligen områden som försörjs av mer ett kranskärl, oftast apikal akinesi/hypokinesi. Dysfunktionen är övergående.

Man ska ha uteslutit andra orsaker så som myokardit, toxisk skada. MR hjärta görs för att utesluta myokardit som orsak.

Prognos

Hjärtat återhämtar sig snabbare än vid en hjärtinfarkt och hjärtat återtar normal storlek och form efter några dagar eller veckor liksom att patienterna återhämtar sig snabbare än de som drabbats av infarkt. Återhämtning inom 3–6 månader.

Senare årsuppföljningar visar dock att det kan vara allvarligare än man tidigare trott.

Ytterligare forskning och uppföljning behövs och pågår.

Behandling

Prognosen god och viktigt med rätt behandling. Om normala kranskärl behandlar man med betablockad för att minska stresspåverkan, dock inte i det akuta skedet, liksom ASA som förebyggande mot blodpropp. Diuretika vid behov. Antikoagulantia kan bli aktuellt om apikal akinesi/hypokinesi pga ökad risk för vänsterkammartrombos. Morfin vid smärtor. Vidare ges psykologiskt eller kognitivt stöd för att minska risken för återfall. Forskning pågår och vi kommer att få höra mera om detta i framtiden.

Fördjupning

Lyon AR, Bossone B, Sechtem U, et al. Current state of knowledge on the Takotsubo syndrome: a Position statement from the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2016:18:8-27.

Medina de Chazal H, Del Buono MG, Keyser-Marcus L, Ma L, Moeller FG, Berrocal D, Abbate A. Stress Cardiomyopathy Diagnosis and Treatment: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018 Oct 16;72(16):1955-1971.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis