Praktisk Medicin 2017

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.

Definition

Sällsynt typ av kroniskt sår med underminerad inflammatorisk kant.

Orsak

Okänd. Överrepresenterat hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, RA, akut leukemi. Debuterar ibland efter trauma, uppkommer ibland spontant.

Symtom

Relativt snabbt progredierande smetigt sår som delvis är epiteltäckt. ”Bikakeliknande”. Blåröd omgivning. Underminerad kant. Är vanligen lokaliserade på underbenen men kan förekomma på andra ställen, ibland i anslutning till operationsärr. Ofta smärtsamt.

Differentialdiagnos: Vaskulitsår, sår pga arteriell insufficiens, infektionssår.

Utredning

Klinik: Uteslut andra orsaker med biopsi och ankeltryck. Anamnes: RA? Inflammatorisk tarmsjukdom? Lab: Rutinprover inkl SR, CRP, diff, ANA, RF, anti-CCP, proteinelfores. Röntgen pulm. Via biopsi kan andra orsaker uteslutas. PAD är ospecifik. Eventuellt ankeltryck.

Behandling

Behandling av bakomliggande sjukdom. Remiss till hudklinik för steroid-, salazopyrin-/eller cyklosporinbehandling.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!