Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ben- och fotsår – Pyoderma gangänosumsår.

Definition

Sällsynt typ av kroniskt sår med underminerad inflammatorisk kant.

Orsak

Okänd. Överrepresenterat hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, RA, akut leukemi. Debuterar ibland efter trauma, uppkommer ibland spontant.

Symtom

Relativt snabbt progredierande smetigt sår som delvis är epiteltäckt. ”Bikakeliknande”. Blåröd omgivning. Underminerad kant. Är vanligen lokaliserade på underbenen men kan förekomma på andra ställen, ibland i anslutning till operationsärr. Ofta smärtsamt.

Differentialdiagnos

Vaskulitsår, sår p.g.a. arteriell insufficiens, infektionssår.

Utredning

Klinik: Uteslut andra orsaker med biopsi och ankeltryck. Anamnes: RA? Inflammatorisk tarmsjukdom? Lab: Rutinprover inkl SR, CRP, diff, ANA, RF, anti-CCP, proteinelfores. Röntgen pulm. Via biopsi kan andra orsaker uteslutas. PAD är ospecifik. Eventuellt ankeltryck.

Behandling

Behandling av bakomliggande sjukdom. Remiss till hudklinik för steroid-, salazopyrin-/eller cyklosporinbehandling.

Uppdaterad: 7:e januari 2020
Författare:
Se redaktion

Enkät: Kronisk migrän

Svara på 4 snabba frågor. Se även hur dina kollegor svarar!

Till enkäten

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer