Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Annons:

Ikterus, gulsot


Författare
Shabab Hasan
Shabab Hasan
Specialist i internmedicin

Se också avsnitten Hepatit och Leverstatus patologiskt.

Definition

Överskott av bilirubin i vävnaderna. Kliniskt symtom (gul missfärgning av hud, sclera, munslemhinna, ses oftast först vid hyperbilirubinemi 40-50µmol/L)

Orsak

Generella orsaker till ikterus:
1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada.
2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel).

De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker:

Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinemi (icke hemolytisk ikterus, övriga leverprover ua).

Mb Dubin-Johnson (godartad, defekt utsöndring av bilirubin och porfyriner). Mb Gilbert (hos 5 % av normalbefolkningen – stegring av okonjugerat bilirubin, kan stiga till >50 µmol/l; vid svält, motion eller feber. Vid samtidigt normalt Hb, retikulocyter, transaminaser och alkaliska fosfataser behöver ingen ytterligare utredning göras). Cirros cardiaque. Status post hepatit – långdraget förlopp. Graviditetsikterus. Toxisk påverkan (kloroform, halotan, koltetraklorid, androgener, kombinerade p-piller).

Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t.ex. tumör, malignt lymfom, infektioner, kollagenos, hos klaffprotespatient, toxiner eller läkemedel (kinidin, antibiotika).

Infektiös ikterus: Se kapitlet Hepatit ovan.

Parenkymatös ikterus: Alkohol (fettlever, alkoholhepatit med symtomen anorexi, febrilitet, ikterus, hepatomegali, ascites, spider naevi, GI-blödning samt cirros, esofagusvaricer). Förhöjda levervärden. Metastaser, klorpromazin, graviditet, p-piller, autoimmun kronisk aktiv hepatit (oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi, kortisonbehandlas).

Stasikterus: Gallsten. Graviditetsikterus. Pankreascancer. Koledokuscancer. Primär levercancer. Primär biliär cirros (autoimmun sjukdom som ger destruktion av små intrahepatiska gångar och leder till gallstas, inflammation, fibros och till slut cirros). Primär skleroserande kolangit (inflammation, fibros i intra – samt extrahepatiska gallgångar) drabbar fr.a. yngre män i 25–35 års åldern som har ulcerös kolit). Leukemi. Parasiter.

Symtom

Gulfärgning av sclera, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 40-50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.

Differentialdiagnoser

Rikligt intag av morötter (karotin) ger gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte sclera. Antibiotika rifampicin ger röd missfärgning av kroppsvätskor.

Utredning

Bilirubin, Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, CDT, PEth), ev. prover för hepatit. Förhöjt bilirubin och ALP hos yngre/medelålders pekar på framför allt gallstenssjukdom. Höjda reticulocyter, stegrat LD och lågt haptoglobin pekar på hemolys. Hos äldre utesluts först malignitet, frikostigt med ultraljud eller CT. Ikteruspatienten remitteras till kirurg-medicin- eller infektionsklinik för utredning. Se också avsnitten ”Hepatit” och ”Leverstatus, patologiskt”. Standardiserade vårdförlopp.
www.cancercentrum.se

Behandling

Mot grundorsaken. Vid ikterusklåda; antihistaminer (t.ex. klemastin som även har sederande effekt), kolestyramin eller kolestipol. Remiss enligt ovan.

Aktuella Mediciner

Klemastin: T Tavegyl.

Kolestipol: Pulver/T Lestid.

Kolestyramin: Dospulver Questran.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: