Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Ikterus. Gulsot. Hepatit.

ICD-10: R17

Se också avsnitten Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel. 

Definition

Överskott av bilirubin i vävnaderna. Kliniskt symtom.

Orsak

Generella orsaker till ikterus är: 1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera p.g.a. för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel).

De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker:

Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinemi (icke hemolytisk ikterus, övriga leverprover ua).

Mb Dubin-Johnson (godartad, defekt utsöndring av bilirubin och porfyriner). Mb Gilbert (hos 5 % av normalbefolkningen – stegring av okonjugerat bilirubin, kan stiga till >50 µmol/l; vid svält, motion eller feber. Vid samtidigt normalt Hb, retikulocyter, transaminaser och alkaliska fosfataser behöver ingen ytterligare utredning göras). Cirros cardiaque. Status post hepatit – långdraget förlopp. Graviditetsikterus. Toxisk påverkan (kloroform, halotan, koltetraklorid, androgener, komb. p-piller).

Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t.ex. tumör, malignt lymfom, infektioner, kollagenos, hos klaffprotespatient, toxiner eller läkemedel (kinidin, antibiotika).

Infektiös ikterus: Se kapitlet Hepatit ovan.

Parenkymatös ikterus: Alkohol (fettlever, alkoholhepatit med symtomen anorexi, febrilitet, ikterus, hepatomegali, ascites, spider naevi, GI-blödning samt cirros). Förhöjda levervärden. Metastaser, klorpromazin, graviditet, p-piller, autoimmun kronisk aktiv hepatit (oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi, kortisonbehandlas).

Stasikterus: Gallsten. Graviditetsikterus. Pankreascancer. Koledokuscancer. Primär levercancer. Primär biliär cirros (autoimmun sjukdom som ger destruktion av små intrahepatiska gångar och leder till gallstas, inflammation, fibros och till slut cirros). Primär skleroserande kolangit (inflammation, fibros i intra – samt extrahepatiska gallgångar) drabbar fr.a. yngre män i 25–35 års åldern som har ulcerös kolit). Leukemi. Parasiter.

Symtom

Gulfärgning av sclera, hud och slemhinnor, mörk urin, ev. avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev. trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.

Differentialdiagnos

Rikligt intag av morötter (karotin) ger gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte sclera.

Utredning

Bilirubin, Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, CDT, PEth), ev. prover för hepatit. Förhöjt bilirubin och ALP hos yngre/medelålders pekar på framför allt gallstenssjukdom. Höjda reticulocyter pekar på hemolys. Hos äldre utesluts först malignitet, frikostigt med ultraljud eller CT. Ikteruspatienten remitteras till kirurg-medicin- eller infektionsklinik för utredning. Se också avsnitten ”Hepatit” och ”Leverstatus, patologiskt”. Standardiserade vårdförlopp.
www.cancercentrum.se

Behandling

Mot grundorsaken. Vid ikterusklåda; antihistaminer (t.ex. klemastin som även har sederande effekt), kolestyramin eller kolestipol. Remiss enligt ovan.

Aktuella Mediciner

Klemastin: T Tavegyl.

Kolestipol: Pulver/T Lestid.

Kolestyramin: Dospulver Questran.

Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK