Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Ikterus. Gulsot. Hepatit.

Ikterus. Gulsot. Hepatit.

ICD-10: R17

Se också avsnitten Hepatit och Leverstatus patologiskt detta kapitel. 

Definition

Överskott av bilirubin i vävnaderna. Kliniskt symtom.

Orsak

Generella orsaker till ikterus är: 1. Kraftigare hemoglobinnedbrytning än vad levern kan hantera pga för snabb hemolys (kontrollera retikulocyter) eller leverskada. 2. Gallobstruktion (se också kapitlen Hepatit och Leverstatus patologiskt i detta kapitel).

De olika typerna av ikterus har varierande specifika orsaker:

Bilirubinemi: Hereditär hyperbilirubinemi (icke hemolytisk ikterus, övriga leverprover ua).

Mb Dubin-Johnson (godartad, defekt utsöndring av bilirubin och porfyriner). Mb Gilbert (hos 5 % av normalbefolkningen – stegring av okonjugerat bilirubin, kan stiga till> 50µmol/l; ffa vid svält, motion eller feber). Vid samtidigt normalt Hb, retikulocyter, transaminaser och alkaliska fosfataser behöver ingen ytterligare utredning göras). Cirros cardiaque. Status post hepatit – långdraget förlopp. Graviditetsikterus. Toxisk påverkan (kloroform, halotan, koltetraklorid, androgener, komb p-piller).

Hemolytisk ikterus: Sekundär till annan sjukdom t ex tumör, malignt lymfom, infektioner, kollagenos, hos klaffprotespatient, toxiner eller läkemedel (kinidin, antibiotika).

Infektiös ikterus: Se kapitlet Hepatit ovan.

Parenkymatös ikterus: Alkohol (fettlever, alkoholhepatit med symtomen anorexi, febrilitet, ikterus, hepatomegali, ascites, spider naevi, GI-blödning samt cirros). Förhöjda levervärden. Metastaser, klorpromazin, graviditet, p-piller, autoimmun kronisk aktiv hepatit (oftast kvinnor, associerade autoimmuna sjukdomar, diagnos via leverbiopsi, kortisonbehandlas).

Stasikterus: Gallsten. Graviditetsikterus. Pankreascancer. Koledokuscancer. Primär levercancer. Primär biliär cirros (autoimmun sjukdom som ger destruktion av små intrahepatiska gångar och leder till gallstas, inflammation, fibros och till slut cirros). Primär skleroserande kolangit (inflammation, fibros i intra- samt extrahepatiska gallgångar) drabbar ffa yngre män i 25-35 års åldern som har ulcerös kolit). Leukemi. Parasiter.

Symtom

Gulfärgning av sclerae, hud och slemhinnor, mörk urin, ev avfärgad faeces, klåda. Uppmärksammas vid värden över cirka 50 mikromol/l. Ev trötthet, ledvärk, feber och smärtor från levertrakten beroende på genes.

Differentialdiagnos: Rikligt intag av morötter (karotin) ger gulfärgning av hud och slemhinnor, men inte sclerae.

Utredning

Bilirubin, Leverstatus (ASAT, ALAT, ALP, CDT, PEth), ev prover för hepatit. Förhöjt bilirubin och ALP hos yngre/medelålders pekar på framför allt gallstenssjukdom. Höjda reticulocyter pekar på hemolys. Hos äldre utesluts först malignitet, frikostigt med ultraljud eller DT! Ikteruspatienten remitteras till kirurg-medicin- eller infektionsklinik för utredning. Se också avsnitten ”Hepatit” och ”Leverstatus, patologiskt”. Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Behandling

Mot grundorsaken. Vid ikterusklåda; antihistaminer (t ex klemastin som även har sederande effekt), kolestyramin eller kolestipol. Remiss enligt ovan.

Aktuella mediciner

Klemastin: T Tavegyl.

Kolestipol: Pulver/T Lestid.

Kolestyramin: Dospulver Questran.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ