Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Foetor ex ore. Dålig andedräkt.

ICD-10: R19

Se även avsnittet Beläggning på tungan.

Orsak

Oftast från munhåla/tänder där kvarliggande matrester och bakterier producerar illaluktande svavelföreningar: Dålig tandhygien. Akut och kronisk tonsillit – det senare med detritusproppar och anaeoroba bakterier i tonsillkryptorna. Muntorrhet. Djupa veck/fickor på tungans baksida (växt av anaeroba bakterier). Luftvägarna: Atrofisk rinit, sinuit, bronkit eller främmande kropp. Pulmonell utvädring, vitlök, tobak, alkohol mm. Mage/matstrupe (divertiklar, esofagit och reflux, obstipation). Hiatusinsufficiens. Kan även vara symtom från någon systemsjukdom, så som diabetes mellitus (acetondoft), leverkoma, njurinsufficiens, malignitet.

Behandling

Kausal om möjligt. Munhålan skall alltid undersökas avseende infektionsfokus, sanering görs av t.ex. parodontit, faryngit, svampinfektion. För munhåla och tänder: Klorhexidinlösning. Normal tandborstning, tandtråd, mellanrumsborstar, tungskrapa. Tonsiller: PcV vid streptokocktonsillit, öronsug för avlägsnande av detritusproppar. Råd om hur patienten själv kan avlägsna detruituspropparna. Munsköljvätska SB 12. Vid envisa besvär (åratal) och då självbehandling inte hjälper kan tonsillektomi övervägas. Luftvägar: Pc/antibiotika vid infektion. Främmande kropp: Ev. remiss öron. Matstrupe/mage: Undvikande av mjölkprodukter och grönsaker. Fettreduktion.

Fördjupning

Läkemedelsboken. Halitosis. https://lakemedelsboken.se/kapitel/andningsvagar/munhalans_sjukdomar.html#n2_43

Patientinformation: www.doktorn.com

 

Aktuella Mediciner

Antiseptika 

Klorhexidin: Lösn. Corsodyl*.

Medel vid hiatusinsufficiens 

Alginsyra: Oral/susp./Tuggtabl. Gaviscon*.

Munsköljvätska 

SB 12*.

Penicillin 

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

* = Receptfri.

 

För dig som patient
Läs mer om Foetor ex ore. Dålig andedräkt. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK