Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / ÖNH / Foetor ex ore, dålig andedräkt
Annons:

Foetor ex ore, dålig andedräkt


Se även avsnittet Beläggning på tungan.

Orsak

Oftast från munhåla/tänder där kvarliggande matrester och bakterier producerar illaluktande svavelföreningar. Dålig tandhygien. Akut och kronisk tonsillit – det senare med detritusproppar (”mandelstenar”) och anaeoroba bakterier i tonsillkryptorna. Muntorrhet. Djupa veck/fickor på tungans baksida (växt av anaeroba bakterier). Luftvägarna: Atrofisk rinit, sinuit, bronkit eller främmande kropp. Pulmonell utvädring, aromatisk mat med vitlök eller lök, tobak, alkohol, skatol-, indolämnen mm. Mage/matstrupe (divertiklar, esofagit och reflux, Helicobacter pyloriinfektion, obstipation). Hiatusinsufficiens. Kan även vara symtom från någon systemsjukdom, så som diabetes mellitus (acetondoft), leverkoma, njurinsufficiens, malignitet, psykologisk orsak som monosymtomatiska hypokondriska psykoser och lukt/olfactory referens syndrom.

Behandling

Kausal om möjligt. Munhålan skall alltid undersökas avseende infektionsfokus, sanering görs av t.ex. parodontit, faryngit, svampinfektion. För munhåla och tänder: Klorhexidinlösning. Normal tandborstning, tandtråd, mellanrumsborstar, tungskrapa, behandling mot muntorrhet. Tonsiller: PcV vid streptokocktonsillit, öronsug för avlägsnande av detritusproppar. Råd om hur patienten själv kan avlägsna detrituspropparna. Munsköljvätska SB 12. Vid envisa besvär (åratal) och då självbehandling inte hjälper kan tonsillektomi övervägas.

Luftvägar: Pc/antibiotika vid infektion. Främmande kropp: Ev. remiss ÖNH. Matstrupe/mage: Undvikande av mjölkprodukter och grönsaker. Fettreduktion.

Läkemedelsboken. Munhålans sjukdomar -> Halitosis.

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antiseptika 

Klorhexidin: Lösn. Corsodyl*.

Medel vid hiatusinsufficiens 

Alginsyra: Oral/susp./Tuggtabl. Gaviscon*.

Munsköljvätska 

SB 12*.

Penicillin 

PcV: Oral susp./T Kåvepenin.

* = Receptfri.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: