Nyhetsbrev
Praktisk Medicin 2020

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.

ICD-10: Osteomalaci M 83 Rakit E 55

Se även rubrikerna Osteoporos och Vitamin-D brist.

Definition

Rakit – engelska sjukan som hos barn ger en försvagning i benvävnaden till följd av D vitaminbrist. Detta resulterar i bristande kalkinlagring i det växande skelettet som blir skört och missformat. Osteomalaci – benuppmjukning D vitaminbrist hos den vuxna individen. S-25-OH-vitamin D: 0–25 nmol/liter = brist, 25–50 = insufficiens, 50–75 = tillräcklig nivå. I många fall vid utvecklande av rakit/osteomalaci värden ner mot 10 nmol/L.

Orsak

Vitamin D brist p.g.a. njur-, lever-, tarm- metabola sjukdomar. Ensidig kost, brist på solljus. Ökad  katabolism vid vissa läkemedel som antiepileptika samt kortisonpreparat, se  D-vitaminbrist.

Symtom

Rakit: mjukt missformat skelett, kramper, försämrad tandutveckling, energilöshet.

Osteomalaci: symmetrisk muskeloskeletal värk/ muskelsvaghet, kramper, energilöshet, frakturrisk

Differentialdiagnos

Fibromyalgi, hypotyreos, osteoporos (osteoporos är när nedbrytningen av benvävnad går fortare än kroppen kan skapa nytt ben för att ersätta nedbrytningen – osteomalaci orsakas av bristen på kalcium och fosfat p.g.a. vit D brist).

Utredning

S-25-OH-vitamin D, S-Ca, joniserat S-Ca, fosfat, S-PTH, ALP. (Hypokalcemi, hypofosfatemi, förhöjt ALP, sekundär hyperparatyreoidism). Utredning av orsaken till vit D brist. Njur-, lever-, tarm-metabola sjukdomar. Röntgen, ev. biopsier (specialistfall).

Behandling

Mot grundorsak och Kalcium och D-vitaminbehandling. Kolekalciferol 2400–3200 IE (60–80 mikrogram) / dag i 3–4 månader sedan 800–1600 IE (20–40 mikrogram) / dag beroende på nivå av S-25-OH- vitamin D. Om behandling av hypoparatyreoidism ges vit D-analoger (alfakalcidol eller kalcitriol) koncentration.

Fördjupning

Behandling av osteoporos 2007 www.lakemedelsverket.se

Behandling med vit D och Kalcium 2006, www.sbu.se

Osteoporos-prevention, diagnostik och behandling, www.sbu.se

Tema osteoporos Läkartidningen 2016, sid, 1933–1961, www.lakartidningen.se

Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/narings
amne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-d/

www.shef.ac.uk/FRAX (beräkningsmodell för 10-årsrisk att få osteoporosfraktur)

Aktuella Mediciner

Bisfosfonater

Alendronsyra: T/veckotabl Alendronat. Veckotabl. Fosamax.

Alendronsyra + vitamin D: Veckotabl Adrovance.Veckotabl. Fosavance. (veckotablett).

Alendronsyra + kalcium + vitamin D: T Tridepos Veckokarta (1 tabl. per dag, varav 1 är veckotabl. alendronat).

Risedronat: Veckotabl Optinate Septimum. Veckotabl. Risedronat.

Zoledronsyra: Inf. Aclasta. Inf. Zoledronsyra. (1 gång/år).

Denosumab

Denosumab: Inj. Prolia. (inj. s c var 6:e månad).

D-vitamin. Kolekalciferol (D3)

K. Benferol 400 IE/dag till barn och för vuxna 800 IE/1-2 per dag eller 5600 IE/1 per vecka eller 25 000 IE/1 per månad.

Drp Detremin 20.000 IE/ml.

Drp D-vitamin Vatten ACO, 80 IE/droppe. Drp D-vitamin Olja ACO,
80 IE/droppe (receptfritt).

T Divisun 800 IE alt 2000 IE.

T TillVal VitaminD 400 IE (receptfri).

Kalcium (500 mg)

T Kalcipos.

Kalcium + D-vitamin

T Bencium 500 mg/800 IE, 500 mg/2000 IE

T Kalcipos D mite 500 mg/200 IE, T Kalcipos D 500 mg/400 IE, Kalcipos D forte 500 mg/800 IE.

T Calcichew D3 mite Citron 500 mg/200 IE, T Calcichew D3 Citron 500 mg/400 IE,
T Calcichew D3 Citron 500 mg/800 IE. T Calcichew D3 Spearmint 500 mg/400 IE.

Parathormon

Teriparatid: Inj. Forsteo.

 

Uppdaterad: 1:a december 2020
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.


NEJ TACK