NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Osteomalaci. Benuppmjukning. Rakit. Engelska sjukan.

ICD-10: Osteomalaci M 83 Rakit E 55

Se även rubrikerna Osteoporos och Vitamin-D brist.

Definition

Rakit – engelska sjukan som hos barn ger en försvagning i benvävnaden till följd av D vitaminbrist. Detta resulterar i bristande kalkinlagring i det växande skelettet som blir skört och missformat. Osteomalaci – benuppmjukning D vitaminbrist hos den vuxna individen. S-25-OH-vitamin D: 0–25 nmol/liter = brist, 25–50 = insufficiens, 50–75 = tillräcklig nivå. I många fall vid utvecklande av rakit/osteomalaci värden ner mot 10 nmol/L.

Orsak

Vitamin D brist p.g.a. njur-, lever-, tarm- metabola sjukdomar. Ensidig kost, brist på solljus. Ökad  katabolism vid vissa läkemedel som antiepileptika samt kortisonpreparat, se  D-vitaminbrist.

Symtom

Rakit: mjukt missformat skelett, kramper, försämrad tandutveckling, energilöshet.

Osteomalaci: symmetrisk muskeloskeletal värk/ muskelsvaghet, kramper, energilöshet, frakturrisk

Differentialdiagnos

Fibromyalgi, hypotyreos, osteoporos (osteoporos är när nedbrytningen av benvävnad går fortare än kroppen kan skapa nytt ben för att ersätta nedbrytningen – osteomalaci orsakas av bristen på kalcium och fosfat p.g.a. vit D brist).

Utredning

S-25-OH-vitamin D, S-Ca, joniserat S-Ca, fosfat, S-PTH, ALP. (Hypokalcemi, hypofosfatemi, förhöjt ALP, sekundär hyperparatyreoidism). Utredning av orsaken till vit D brist. Njur-, lever-, tarm-metabola sjukdomar. Röntgen, ev. biopsier (specialistfall).

Behandling

Mot grundorsak och Kalcium och D-vitaminbehandling. Kolekalciferol 2400–3200 IE (60–80 mikrogram) / dag i 3–4 månader sedan 800–1600 IE (20–40 mikrogram) / dag beroende på nivå av S-25-OH- vitamin D. Om behandling av hypoparatyreoidism ges vit D-analoger (alfakalcidol eller kalcitriol) koncentration.

Fördjupning

Behandling av osteoporos 2007 www.lakemedelsverket.se

Behandling med vit D och Kalcium 2006, www.sbu.se

Osteoporos-prevention, diagnostik och behandling, www.sbu.se

Tema osteoporos Läkartidningen 2016, sid, 1933–1961, www.lakartidningen.se

Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/narings
amne/vitaminer-och-antioxidanter/vitamin-d/

www.shef.ac.uk/FRAX (beräkningsmodell för 10-årsrisk att få osteoporosfraktur)

Aktuella Mediciner

Bisfosfonater

Alendronsyra: T/veckotabl Alendronat. Veckotabl. Fosamax.

Alendronsyra + vitamin D: Veckotabl Adrovance.Veckotabl. Fosavance. (veckotablett).

Alendronsyra + kalcium + vitamin D: T Tridepos Veckokarta (1 tabl. per dag, varav 1 är veckotabl. alendronat).

Risedronat: Veckotabl Optinate Septimum. Veckotabl. Risedronat.

Zoledronsyra: Inf. Aclasta. Inf. Zoledronsyra. (1 gång/år).

Denosumab

Denosumab: Inj. Prolia. (inj. s c var 6:e månad).

D-vitamin. Kolekalciferol (D3)

K. Benferol 400 IE/dag till barn och för vuxna 800 IE/1-2 per dag eller 5600 IE/1 per vecka eller 25 000 IE/1 per månad.

Drp Detremin 20.000 IE/ml.

Drp D-vitamin Vatten ACO, 80 IE/droppe. Drp D-vitamin Olja ACO,
80 IE/droppe (receptfritt).

T Divisun 800 IE alt 2000 IE.

T TillVal VitaminD 400 IE (receptfri).

Kalcium (500 mg)

T Kalcipos.

Kalcium + D-vitamin

T Bencium 500 mg/800 IE, 500 mg/2000 IE

T Kalcipos D mite 500 mg/200 IE, T Kalcipos D 500 mg/400 IE, Kalcipos D forte 500 mg/800 IE.

T Calcichew D3 mite Citron 500 mg/200 IE, T Calcichew D3 Citron 500 mg/400 IE,
T Calcichew D3 Citron 500 mg/800 IE. T Calcichew D3 Spearmint 500 mg/400 IE.

Parathormon

Teriparatid: Inj. Forsteo.

 

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer