NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.

ICD-10: J90.9

Definition

Vätska i pleurarummet, indelas klassiskt i transudat (låg proteinhalt <30 g/l) och exudat (hög proteinhalt >30 g/l) .

Orsaker

Transudat: hjärtsvikt, hypoalbuminemi (leversvikt, nefrotiskt syndrom), peritonealdialys, myxödem.

Exudat: inflammatoriska tillstånd (RA, vaskulit, SLE), infektioner (TBC, bakteriella infektioner, viroser), tumörer, lungemboli, uremi, trauma, Meigs’ syndrom (ovarial tumör, pleuravätska, ascites), pankreatit, ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

Empyem är ansamling av pus i pleurarummet i samband med bakteriell (oftast) infektion i lungorna efter operation eller trauma, hemothorax består av ansamling av blod i pleurarummet vanligast efter trauma mot bröstkorgen, chylothorax är läckage av lymfvätska in i pleurarummet från ductus thoracicus (trauma, tumör).

Symtom

Andfåddhet, lufthunger. I övrigt beroende på genes. Feber vid infektion, inflammatorisk genes. Smärta vid pleuralretning (lungemboli, pleurit) eller från revben (fraktur, metastaser, tumörinväxt).

Status

Dyspné, förhöjd andningsfrekvens och hypoxi vid signifikant mängd pleuravätska. Dämpad perkussionston, frånvaro av andningsljud vid auskultation.  I övrigt statusfynd förenliga med bakomliggande orsaker till pleuravätskan.

Utredning

Lungröntgen eller ultraljud i första hand. CT kan tillföra ytterligare information avseende bakomliggande orsaker i de fall då det inte framgår tydligt av anamnes och status. Provtagning vid pleuratappning hos patient med pleuravätska för första gången bör inkludera protein (albumin), LPK (mono/poly), LD, glukos, glukos, pH, odlingar samt cytologi. I sällsynta fall kan analys av amylas, hyaluronsyra, CEA, triglycerider och kolesterol göras.

Behandling

Pleuratappning (torakocentes) görs antingen terapeutiskt (för att underlätta symtom) alternativt diagnostiskt vid oklar genes. Vid empyem inläggning av större drän för möjlighet till spolning.

I vissa fall kan pleurodes göras för att undvika upprepade tappningar (ffa vid maligniteter). Instillering av ämne (oftast talk) som ger en inflammatorisk reaktion i pleurarummet med sammanväxningar mellan pleurabladen som följd.  Remittera till lungmedicinsk specialist.

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer