Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Pleuravätska. Hydrothorax. Pleurautgjutning.

ICD-10: J90.9

Definition

Vätska i pleurarummet, indelas klassiskt i transudat (låg proteinhalt <30 g/l) och exudat (hög proteinhalt >30 g/l) .

Orsaker

Transudat: hjärtsvikt, hypoalbuminemi (leversvikt, nefrotiskt syndrom), peritonealdialys, myxödem.

Exudat: inflammatoriska tillstånd (RA, vaskulit, SLE), infektioner (TBC, bakteriella infektioner, viroser), tumörer, lungemboli, uremi, trauma, Meigs’ syndrom (ovarial tumör, pleuravätska, ascites), pankreatit, ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

Empyem är ansamling av pus i pleurarummet i samband med bakteriell (oftast) infektion i lungorna efter operation eller trauma, hemothorax består av ansamling av blod i pleurarummet vanligast efter trauma mot bröstkorgen, chylothorax är läckage av lymfvätska in i pleurarummet från ductus thoracicus (trauma, tumör).

Symtom

Andfåddhet, lufthunger. I övrigt beroende på genes. Feber vid infektion, inflammatorisk genes. Smärta vid pleuralretning (lungemboli, pleurit) eller från revben (fraktur, metastaser, tumörinväxt).

Status

Dyspné, förhöjd andningsfrekvens och hypoxi vid signifikant mängd pleuravätska. Dämpad perkussionston, frånvaro av andningsljud vid auskultation.  I övrigt statusfynd förenliga med bakomliggande orsaker till pleuravätskan.

Utredning

Lungröntgen eller ultraljud i första hand. CT kan tillföra ytterligare information avseende bakomliggande orsaker i de fall då det inte framgår tydligt av anamnes och status. Provtagning vid pleuratappning hos patient med pleuravätska för första gången bör inkludera protein (albumin), LPK (mono/poly), LD, glukos, glukos, pH, odlingar samt cytologi. I sällsynta fall kan analys av amylas, hyaluronsyra, CEA, triglycerider och kolesterol göras.

Behandling

Pleuratappning (torakocentes) görs antingen terapeutiskt (för att underlätta symtom) alternativt diagnostiskt vid oklar genes. Vid empyem inläggning av större drän för möjlighet till spolning.

I vissa fall kan pleurodes göras för att undvika upprepade tappningar (ffa vid maligniteter). Instillering av ämne (oftast talk) som ger en inflammatorisk reaktion i pleurarummet med sammanväxningar mellan pleurabladen som följd.  Remittera till lungmedicinsk specialist.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis