Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Lungmedicin och allergologi / Pleuravätska, hydrothorax, pleurautgjutning
Annons:

Pleuravätska, hydrothorax, pleurautgjutning


Definition

Vätska i pleurarummet, indelas klassiskt i transudat (låg proteinhalt <30 g/l) och exudat (hög proteinhalt >30 g/l) .

Orsaker

Transudat: hjärtsvikt, hypoalbuminemi (leversvikt, nefrotiskt syndrom), peritonealdialys, myxödem.

Exudat: inflammatoriska tillstånd (RA, vaskulit, SLE), infektioner (TBC, bakteriella infektioner, viroser), tumörer, lungemboli, uremi, trauma, Meigs’ syndrom (ovarial tumör, pleuravätska, ascites), pankreatit, ovariellt hyperstimuleringssyndrom.

Empyem är ansamling av pus i pleurarummet i samband med bakteriell (oftast) infektion i lungorna efter operation eller trauma, hemothorax består av ansamling av blod i pleurarummet vanligast efter trauma mot bröstkorgen, chylothorax är läckage av lymfvätska in i pleurarummet från ductus thoracicus (trauma, tumör).

Symtom

Andfåddhet, lufthunger och hosta. I övrigt beroende på genes. Feber vid infektion, inflammatorisk genes. Smärta vid pleuralretning (lungemboli, pleurit) eller från revben (fraktur, metastaser, tumörinväxt).

Status

Dyspné, förhöjd andningsfrekvens och hypoxi vid signifikant mängd pleuravätska. Dämpad perkussionston, frånvaro av andningsljud vid auskultation. I övrigt statusfynd förenliga med bakomliggande orsaker till pleuravätskan.

Utredning

Lungröntgen eller ultraljud i första hand. CT kan tillföra ytterligare information avseende bakomliggande orsaker i de fall då det inte framgår tydligt av anamnes och status.

Vid pleuratappning noteras färg, konsistens och lukt på vätskan. Blod i vätskan kan tala för trauma eller malignitet. Grumlig vätska förekommer vid empyem. Anaerober kan misstänkas om vätskan är illaluktande. Kylotorax ger en mjölkaktig vätska.

Provtagning vid pleuratappning hos patient med pleuravätska för första gången bör inkludera protein (albumin), LPK (mono/poly). LPK-poly > 1,0×109/L i pleuravätska talar för bakteriell infektion. Övervägande granulocyter tyder på en akut process, medan övervägande monocyter och lymfocyter tyder på en kronisk process. Eosinofiler förekommer vid asbest- och läkemedelsutlöst pleurit. LD, glukos, pH (pH < 7,2 i pleuravätska talar starkt för infektiös genes). Finns misstanke om infektion skickas pleuravätskan för odling avseende aeroba och anaeroba bakterier, tbc (hög proteinhalt, lymfocytos, lågt pH, lågt glukos) och svamp.Vid misstanke om tbc-pleurit (stor PPD-reaktion förstärker misstanken om tbc) kan odling på pleurabiopsier göras för att öka den diagnostiska säkerheten. Cytologi görs med avseende på malignitet (spridd cancer). I sällsynta fall kan analys av amylas, hyaluronsyra, CEA, triglycerider och kolesterol göras.

Behandling

Pleuratappning (torakocentes) görs antingen terapeutiskt (för att underlätta symtom) alternativt diagnostiskt vid oklar genes. Vid empyem görs inläggning av större drän för möjlighet till spolning.

I vissa fall kan pleurodes göras för att undvika upprepade tappningar (ffa vid maligniteter). Instillering av ämne (oftast talk) som ger en inflammatorisk reaktion i pleurarummet med sammanväxningar mellan pleurabladen som följd. Remittera till lungmedicinsk specialist.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: