Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Endokrinologi / Sekundär hyperparathyroidism
Annons:

Sekundär hyperparathyroidism


Definition

Fysiologiskt förhöjd PTH-nivå pga sänkt kalciumnivå. Biokemiskt ses låg eller låg-normal kalciumnivå och samtidigt förhöjd PTH-nivå.

Orsak

Njursvikt, D-vitaminbrist, malabsorption är de vanligaste orsakerna.

Symtom

Frågeställningen kan uppkomma vid utredning av benskörhet, utredning av avvikande kalciumnivå eller vid uppföljning av njursvikt.

Eventuella symtom är beroende på bakomliggande orsak. Svår D-vitaminbrist med åtföljande sekundär hyperparathyroidism kan leda till osteomalaci.

Differentialdiagnos

  • Primär hyperparathyroidism – högt Ca och högt PTH
  • ”Normokalcemisk primär hyperparathyroidism” – normal kalciumnivå med högt PTH, där möjliga orsaker till sekundär hyperparathyroidism uteslutits.

Utredning

S-kreatinin, S-25-OH-vitamin-D. Anamnes och status avseende malabsorption. Ev. kompletterande prover B-status, kobalamin, folat, järnstatus.

Behandling

Bakomliggande orsak behandlas. Vid njursvikt bör handläggning skötas av eller i samråd med njurmedicinsk specialist. Påvisas ingen bakomliggande orsak kan man överväga uppföljning med ny kontroll efter 6–12 månader.

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: