Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Sekundär hyperparathyroidism

ICD-10: E21.1

Definition

Fysiologiskt förhöjd PTH-nivå pga sänkt kalciumnivå. Biokemiskt ses låg eller låg-normal kalciumnivå och samtidigt förhöjd PTH-nivå.

 

Orsak

Njursvikt, D-vitaminbrist, malabsorption är de vanligaste orsakerna.

 

Symtom: Symtom är beroende på bakomliggande orsak. Svår D-vitaminbrist med åtföljande sekundär hyperparathyroidism kan leda till osteomalaci.

 

Symtom

Frågeställningen kan uppkomma vid utredning av benskörhet, utredning av avvikande kalciumnivå eller vid uppföljning av njursvikt.

 

Differentialdiagnos

  • Primär hyperparathyroidism – högt Ca och högt PTH
  • ”Normokalcemisk primär hyperparathyroidism” – normal kalciumnivå med högt PTH, där möjliga orsaker till sekundär hyperparathyroidism uteslutits.

 

Utredning

S-kreatinin, S-25-OH-vitamin-D. Anamnes och status avseende malabsorption. Ev. kompletterande prover B-status, kobalamin, folat, järnstatus.

 

Behandling

Bakomliggande orsak behandlas. Vid njursvikt bör handläggning skötas av eller i samråd med njurmedicinsk specialist. Påvisas ingen bakomliggande orsak kan man överväga uppföljning med ny kontroll efter 6–12 månader.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis