NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Missbruk/Beroende – Cannabis.

ICD-10: F12.1, F12.2 DSM IV: 305.20, 304.30

Definition

Marijuana, hasch, cannabisextrakt och syntetiska cannabinoider i Spice (se detta avsnitt). Halten av THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) avgör ruseffekten. Effekt från några minuter till några timmar. Då THC är lipofilt sker nedbrytning långsammare än många andra droger. THC kan spåras cirka 30 dagar efter ett enstaka rus.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora utvidgade pupiller, blodsprängda ögon, hängande ögonlock, hastig puls, höjt blodtryck, torrhet i munnen eller illamående med kräkningar.

Psykiska tecken: Omotiverade lyckokänslor med skrattanfall, pratsamhet och livlighet, förändrad uppfattning av tid, rymd och avstånd, förhöjd självkänsla, minskad självkritik och sviktande omdöme som kan resultera i ansvarslösa handlingar. Sämre inlärningsförmåga, koncentrationsproblem, försämrat när- och långtidsminne. Sömnrubbningar, långsamma reflexer och/eller koordinationsrubbningar. I svårare fall oro eller desorientering och aggressivitet. I stora doser kan man uppnå hallucinationer och psykoser. Känsligheten för detta är individuell och inte förutsägbar. Cannabisrökning i tonåren har visat ge 30 % ökad risk för schizofreni senare i livet, och kan medföra kvarstående sämre intelligens i vuxen ålder. Efter längre tids missbruk uppkommer bestående störningar som långdragen trötthet (”seghet”), bristande intresse för omvärlden, misskött hygien, förvrängd logik, genomgripande personlighetsförändringar.

Behandling:

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Bästa förebyggande behandling är att föräldrar avstyr tobaksrökning hos sina barn. Få eller inga icke-rökare missbrukar cannabis.

Fördjupning:

Giftinformationscentralen. https://giftinformation.se/lakare/substanser/cannabis

Läkemedelsboken. Narkotika. https://lakemedelsboken.se/kapitel/beroendetillstand/narkotika.html

SBU-rapport. Behandling av alkohol och narkotikaproblem.2001. https://www.sbu.se/contentassets/603faf76bd7347f2a68511d61250da1f/sammanf.pdf

Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2017, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20778/2017-12-23.pdf

Patientinformation: Anonyma narkomaner, www.nasverige.org tfn: 0771-138000.

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se: 08-642 06 50.

Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer