Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Beroendetillstånd > Missbruk/Beroende – Cannabis.

Missbruk/Beroende – Cannabis.

ICD-10: ICD-10: F12.1, F12.2 DSM IV: 305.20, 304.30

Definition

Marijuana, hasch, cannabisextrakt och syntetiska cannabinoider i Spice (se detta avsnitt). Halten av THC (delta-9-te-trahydrocannabinol) avgör ruseffekten. Effekt från några minuter till några timmar. Då THC är lipofilt sker nedbrytning långsammare än många andra droger. THC kan spåras cirka 30 dagar efter ett enstaka rus.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora utvidgade pupiller, blodsprängda ögon, hängande ögonlock, hastig puls, höjt blodtryck, torrhet i munnen eller illamående med kräkningar.

Psykiska tecken: Omotiverade lyckokänslor med skrattanfall, pratsamhet och livlighet, förändrad uppfattning av tid, rymd och avstånd, förhöjd självkänsla, minskad självkritik och sviktande omdöme som kan resultera i ansvarslösa handlingar. Sämre inlärningsförmåga, koncentrationsproblem, försämrat när- och långtidsminne. Sömnrubbningar, långsamma reflexer och/eller koordinationsrubbningar. I svårare fall oro eller desorientering och aggressivitet. I stora doser kan man uppnå hallucinationer och psykoser. Känsligheten för detta är individuell och inte förutsägbar- cannabisrökningen i tonåren har visat ge 30 % ökad risk för schizofreni senare i livet. Efter längre tids missbruk uppkommer bestående störningar som långdragen trötthet (”seghet”), bristande intresse för omvärlden, misskött hygien, förvrängd logik, genomgripande personlighetsförändringar. Rökning i tonåren är visat kunna medföra kvarstående sämre intelligens i vuxen ålder.

Behandling

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Bästa förebyggande behandling är att förälder avstyr tobaksrökning hos sina barn. Få, eller inga, icke-rökare missbrukar cannabis.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, www.nasverige.org tfn:0771-138000.

Föräldraföreningen mot narkotika, www.fmn.se: 08-642 06 50.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ