Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.

ICD-10: E27.1 (=Addisons sjukdom)

Definition

Bristande produktion av kortikosteroider i binjurebark.

Orsak

Vanligaste orsaken är autoimmun destruktion av binjurebarken. Andra orsaker är infektion (ex tuberkulos, HIV), cancer med metastasering till båda binjurarna, blödning eller infarkt i binjurarna, enzymdefekter och andra genetiska sjukdomar. Autoimmun Addisons sjukdom är ofta associerad med andra autoimmuna sjukdomar; exempelvis autoimmun tyreoideasjukdom, diabetes typ 1, vitiligo, alopeci.

Symtom

Tilltagande trötthet, viktnedgång, illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, muskel- och ledsmärtor. Yrsel, saltsug.
Akut Addison-kris: Allmänpåverkan med dehydrering, hypotension, chock (eventuellt utan proportion till bakomliggande orsak). Illamående, kräkningar, buksmärtor.

Status

Hyperpigmentering. Lågt blodtryck eller postural hypotension. Takykardi. Vitiligo förekommer hos 10–20% av personer med autoimmun binjurebarkssvikt. Lab: hyponatremi, hyperkalemi.

Differentialdiagnos

Sekundär binjurebarkssvikt (vanligen hypofysinsufficiens). Kortisolbrist sekundärt till tidigare farmakologisk behandling med kortison. Utmattningssyndrom. Malignitet. Gastroenterit.

Utredning

Opåverkad patient lämnar prov för S-kortisol en morgon kl 08 (inte senare). Vid S-kortisol> 350 nmol/L är kortisolbrist mycket osannolikt. Om lägre nivå kan Synacthen-test utföras (vanligen på medicinmottagning/endokrinmottagning) för att bekräfta eller utesluta diagnosen. S-kortisol >450 nmol/L vid Synachten-test utesluter kortisolbrist. Vid konstaterad hypokortisolism tas P-ACTH, vilket är högt vid primär binjurebarkssvikt och lågt/normalt vid hypofys/hypotalamussvikt. Om P-ACTH är högt kontrolleras 21-hydroxylas-antikroppar för att fastställa autoimmun genes. Om antikroppar saknas utförs CT-binjurar.

Observera: om patienten har pågående kortisonbehandling med Prednisolon 5 mg per dygn eller mer bör man i första hand misstänka andra orsaker till eventuella trötthetssymtom. Analyser av S-kortisol är i den situationen inte meningsfullt.

Behandling

Allmänpåverkad patient ska vid misstanke om binjurebarkssvikt omgående transporteras till sjukhus för behandling och utredning. NaCl-dropp om hypotension/takykardi. Vid lång transportväg kan inj Solu-Cortef 100 mg iv ges. I så fall viktigt att mottagande enhet informeras om vilken behandling som getts. På sjukhus ges NaCl-dropp och Solu-Cortef iv 100 mg x3. Prov för S-kortisol och P-ACTH bör tas innan Solu-Cortef ges (oavsett tid på dygnet), men diagnos kan ställas även senare om provet inte kan tas.

Underhållsbehandling: Hydrokortison 15–25 mg per dygn fördelat på tre doser (frukost, lunch, eftermiddag). Plenadren är ett alternativ. Florinef ca 0,05–0,1 mg per dag.

Vid feber eller annan akut sjukdom ökas dygnsdosen av hydrokortison 2–3 ggr.

Aktuella Mediciner

Hydrokortison: T Hydrokortison T Plenadren. Inj. Solu-cortef.

Mineralkortikoid: T Florinef.

Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis