Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Endokrina sjukdomar > Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.

Binjurebarksinsufficiens. Addisons sjukdom. Morbus Addison.

ICD-10: E27.1 (=Addisons sjukdom)

Definition

Bristande produktion av kortikosteroider i binjurebark.

Orsak

Oftast autoimmun sjukdom med fokus på binjurebarken (= primär binjuresvikt, Addisons sjukdom). Sekundär svikt kan ses vid avbrott av långvarig kortisonbehandling i höga doser, metastaser, TBC, hypofystumörer liksom efter operation, infektion, blödningar och trauma. Addisons sjukdom har relation med andra autoimmuna sjukdomar; ex v autoimmun tyreoidit, diabetes typ 1, vitiligo, alopeci.

Per oral steroidbehandling kan redan efter 3 veckor framkalla binjurebarksvikt – finns även beskrivet vid höga doser inhalationssteroid (inte bara på barn). Extra observans vid trötthet, illamående, ökad infektionsbenägenhet och/eller svårreglerad astma. KOL patienter i stadium 3 och 4 mer utsatta, pga höga doser inhalationssteroid och ofta per orala kurer.

Symtom

Trötthet, lågt blodtryck med ortostatism, svaghet, hyperpigmentering, saltbegär, avmagring, illamående, kräkningar, bukkolik/smärtor, muskelvärk, yrsel, diarré, minnesstörningar, apati, bild av missnöje, menstruationsrubbning. Akut skov med svår och livshotande allmänpåverkan kan hos pat med Mb Addison inträffa vid infektion eller trauma (Addisonkris).

Associerat till andra autoimmuna sjukdomar (celiaki, autoimmun tyreoidit, RA, atrofisk gastrit med vitamin B12- brist m fl).

Status

Avmagring, takykardi, ökad pigmentering i handflator, fotsulor, knä- och armveck och på solbrända hudytor. Högt S-K, lågt S-Na. Lätt förhöjda S- Kreatinin, S-Ca och TSH. ASAT ofta högre än ALAT. Lågt blodtryck, ffa i stående.

Differentialdiagnos: Gastroenterit, diabetes, akut buk, malignitet, såväl hyper-som hypotyreos, hypofysinsuff.

Utredning

S- kortisol (morgonvärde -typiskt är låga värden), S-Na (typisk är nivå i nedre delen av normalintervallet), S-K (typiskt är nivå i övre delen av normalintervallet), LPK (lymfocytos). Hb, P-Glu, CRP, SR, S-Krea, TSH, S-Ca, TPK, Diff, leverstatus, urinsticka. EKG. Lungröntgen kan övervägas.

Behandling

Vid Addisonkris akutremiss sjukhus – livshotande tillstånd. Vid lång transportväg aldrig fel att ge hydrokortison i form av Solu-Cortef 100 mg iv samt 100 mg im. Vätska iv (isoton NaCl). Svagare misstanke elektiv remiss till endokrinolog eller internmedicin. Underhållsbehandling med hydrokortison , Plenadren med modifierad  frisättning och i de flesat fall mineralkortikoid (Florinef). Vid infektioner och operation krävs extra kortison.

Aktuella mediciner

Hydrokortison: T Hydrokortison T Plenadren. Inj Solu-cortef.

Mineralkortikoid: T Florinef.

Uppdaterad: 2017

Nyhetsbrev

Tack för din anmälan!

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ