Nyhetsbrev

Titel

Praktisk Medicin 2019

Köp böckerna PM Praktisk Medicin del 1 & 2 direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webbshop.

Klicka här för komma till shopen!

Mastit. Mjölkstockning.

ICD-10: N61

Definition

Mjölkstockning är en icke-infektiös inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå om avflödet av mjölk är försvårat. Följden blir en inflammatorisk reaktion. Mastit kan uppstå vid kvarstående mjölkstockning (cirka 3 dagar) och vid bakteriell infektion (ffa Staph aureus).

Orsak

Ofullständig tömning av brösten. Felaktig amningsteknik kan leda till såriga bröstvårtor, predisponerade för infektion. Vid bakteriell infektion oftast stafylokocker.

Symtom

Mjölkstockning kan ge hög feber utan att det föreligger någon infektion. Tecken på bakteriell infektion: Tillståndet viker inte på 3 dagars konservativ behandling. Avgränsad öm resistens, rodnad, feber, såriga bröstvårtor. Långdragen infektion kan leda till abscess.

Utredning

Abscesser diagnostiseras med ultraljud och skall incideras. Specialistfall.

Behandling

Korrigera felaktig amningsteknik. Intensifiera amningen. För att underlätta utdrivningsreflexen kan kvinnan stryka lätt med fingrarna över brösten i riktning mot bröstvårtan före amning/pumpning. I de fall när amningen inte fungerar rekommenderas pump för att tömma brösten. Syntocinon (oxytocin) i nässpray – 1 sprayning fem minuter före amning eller pumpning. Oxytocinet dra ihop körtelgångarna och underlättar att mjölken pressas ut. Vid utebliven förbättring efter 1–3 dygns konservativ behandling ökar risken för att det är en bakteriell mastit, vilket behandlas med flukloxacillin 1 g x3. Vid pc-allergi ges erytromycin 500 mg x2. Amningen bör fortsätta från det friska bröstet, viktigt för utläkningen. Om amningen ändå måste läggas ner pga att mamman önskar detta, kan det ofta ske via nedtrappning av amningen då produktionen minskar vid mastit. Om det inte fungerar ges prolaktinhämmare (bromokriptin). Svampinfektion kan ibland föreligga (pga torsk i barnets mun) och behandlas med salva Daktar 2 ggr/dag i 10 dagar, alt. K Diflucan 50–100 mg x 1 i 7 dagar. Behandla barnet med Mycostatinmixtur samtidigt.

Fördjupning

Läkemdelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/sjukdomar_i_brostkorteln.html#j3_12

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antimykotika: Kräm Daktar. K Diflucan. Oral susp Nystimex. Oral susp Mycostatin.

Bromokriptin: T Pravidel.

Erytromycin: K Ery-Max.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin.

Oxytocin: Spray Syntocinon.

För dig som patient
Läs mer om Mastit. Mjölkstockning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Uppdaterad: oktober 2018
Författare:
Se redaktion

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer

Vill du ha PMs nyhetsbrev?

En till två gånger i månaden får du information om nya och uppdaterade behandlingsöversikter samt kunskapstester.

E-postadress
Titel
NEJ TACK