NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas

ICD-10: N61

Definition

Mjölkstockning eller mjölkstas är en icke-infektiös inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå när mjölken etableras eller om avflödet av mjölk är försvårat. Följden blir en inflammatorisk reaktion med spända, ömma bröst och lätt förhöjd kroppstemperatur, vanligen 3–4 dagar efter förlossningen. Kan också uppstå vid ändrat amningsmönster eller vid nedläggning av amning.

Mastit kan uppstå vid kvarstående mjölkstockning (cirka 3 dagar) och vid bakteriell infektion (ffa Staph aureus). Vanligast första 2 månaderna efter förlossningen

Orsak

Mjölkstockning/mjölkstas: Ofullständig tömning av brösten, ökad vävnadsvätska, ökad blodvolym i brösten.

Mastit: Amningsproblem (för litet tag om bröstet, reglerad amning, smärta mm). Såriga bröstvårtor predisponerar för infektion. Vid bakteriell infektion oftast stafylokocker och/eller streptokocker. Finns även icke-infektiös mastit, där immunologiska faktorer ligger bakom.

Symtom

Mjölkstockning kan ge hög feber utan att det föreligger någon infektion. Tecken på bakteriell infektion: Tillståndet viker inte på 3 dagars konservativ behandling. Avgränsad öm resistens, rodnad, feber, såriga bröstvårtor. Långdragen infektion kan leda till abscess.

Utredning

Abscesser diagnostiseras med ultraljud och skall punkteras eller incideras. Ev inläggning av pigtail-kateter. Specialistfall.

Behandling

Korrigera felaktig amningsteknik. Intensifiera amningen. För att underlätta utdrivningsreflexen kan kvinnan stryka lätt med fingrarna över brösten i riktning mot bröstvårtan före amning/pumpning. Uppmuntra till hud-hud-kontakt mellan mor och barn för att stimulera utdrivningseffekten.I de fall när amningen inte fungerar rekommenderas handurmjölkning eller pump för att tömma brösten. Smärtlindring med paracetamol och ibuprofen. Odla från sårig bröstvårta, inkl MRSA. Vid utebliven förbättring efter 2–3 dygns konservativ behandling, eller vid hög feber och myalgi, ökar risken för att det är en bakteriell mastit. S.Aureus  behandlas med flukloxacillin 1 g x3 i 10 dagar upp till 8 v postpartum, därefter dosen 750 mg 1×2 i 10 dagar. Streptockocker grp A och B: Fenoxymetylpenicillin 1000 mg 1×3 i 10 dagar. Vid blandinfektion: Flukloxacillin enl ovan. Vid pc-allergi ges klindamycin 150 mg 1×3 i 10 dagar.  OBS: Alla doser gäller friskt, fullgånget barn – i övr fall konsultera barnläkare!

Amning/handmjölkning/pumpning bör fortsätta, viktigt för utläkningen. Om amningen ändå måste läggas ner pga att mamman önskar detta: Om det inte fungerar ges prolaktinhämmare (bromokriptin 2,5 mg 1×2 i 14 dagar).

Svampinfektion kan ibland föreligga och behandlas efter säkrad svampodling från vårtgård och bröstmjölk med kräm Mikonazol 1×2-3 i minst 10 dagar. OM ej effekt ges kräm Mikonazol 20 mg/g med Hydrokortison 1 mg/g 1×2 i 7 dagar. OM lokal beh ej hjälper: K Flukonazol 150 mg som engångsdos. Upprepas vb efter 1 vecka. Vid uttalad torsk i barnets mun:Behandla barnet med mixtur Nystatin samtidigt, 100 000 iu/ml 1mlx4 i 2–6 v.

 

Fördjupning

Läkemedelsboken. 

Bröstkomplikationer i samband med amning | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antimykotika: Mikonazol: Kräm Daktar. Mikonazol + Hydrokortison: Daktacort.K Flukonazol . Oral susp Nystatin

Bromokriptin: T Pravidel.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin.

Klindamycin: Dalacin

Fenoximetylpenicillin: Kåvepenin, Tikacillin

För dig som patient
Läs mer om Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om insulinbehandlad typ 2-diabetes?

8 frågor som testar dina kunskaper om insulinbehandlad typ 2-diabetes. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer