Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas

ICD-10: N61

Definition

Mjölkstockning eller mjölkstas är en icke-infektiös inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå när mjölken etableras eller om avflödet av mjölk är försvårat. Följden blir en inflammatorisk reaktion med spända, ömma bröst och lätt förhöjd kroppstemperatur, vanligen 3–4 dagar efter förlossningen. Kan också uppstå vid ändrat amningsmönster eller vid nedläggning av amning.

Mastit kan uppstå vid kvarstående mjölkstockning (cirka 3 dagar) och vid bakteriell infektion (ffa Staph aureus). Vanligast första 2 månaderna efter förlossningen

Orsak

Mjölkstockning/mjölkstas: Ofullständig tömning av brösten, ökad vävnadsvätska, ökad blodvolym i brösten.

Mastit: Amningsproblem (för litet tag om bröstet, reglerad amning, smärta mm). Såriga bröstvårtor predisponerar för infektion. Vid bakteriell infektion oftast stafylokocker och/eller streptokocker. Finns även icke-infektiös mastit, där immunologiska faktorer ligger bakom.

Symtom

Mjölkstockning kan ge hög feber utan att det föreligger någon infektion. Tecken på bakteriell infektion: Tillståndet viker inte på 3 dagars konservativ behandling. Avgränsad öm resistens, rodnad, feber, såriga bröstvårtor. Långdragen infektion kan leda till abscess.

Utredning

Abscesser diagnostiseras med ultraljud och skall punkteras eller incideras. Ev inläggning av pigtail-kateter. Specialistfall.

Behandling

Korrigera felaktig amningsteknik. Intensifiera amningen. För att underlätta utdrivningsreflexen kan kvinnan stryka lätt med fingrarna över brösten i riktning mot bröstvårtan före amning/pumpning. Uppmuntra till hud-hud-kontakt mellan mor och barn för att stimulera utdrivningseffekten.I de fall när amningen inte fungerar rekommenderas handurmjölkning eller pump för att tömma brösten. Smärtlindring med paracetamol och ibuprofen. Odla från sårig bröstvårta, inkl MRSA. Vid utebliven förbättring efter 2–3 dygns konservativ behandling, eller vid hög feber och myalgi, ökar risken för att det är en bakteriell mastit. S.Aureus  behandlas med flukloxacillin 1 g x3 i 10 dagar upp till 8 v postpartum, därefter dosen 750 mg 1×2 i 10 dagar. Streptockocker grp A och B: Fenoxymetylpenicillin 1000 mg 1×3 i 10 dagar. Vid blandinfektion: Flukloxacillin enl ovan. Vid pc-allergi ges klindamycin 150 mg 1×3 i 10 dagar.  OBS: Alla doser gäller friskt, fullgånget barn – i övr fall konsultera barnläkare!

Amning/handmjölkning/pumpning bör fortsätta, viktigt för utläkningen. Om amningen ändå måste läggas ner pga att mamman önskar detta: Om det inte fungerar ges prolaktinhämmare (bromokriptin 2,5 mg 1×2 i 14 dagar).

Svampinfektion kan ibland föreligga och behandlas efter säkrad svampodling från vårtgård och bröstmjölk med kräm Mikonazol 1×2-3 i minst 10 dagar. OM ej effekt ges kräm Mikonazol 20 mg/g med Hydrokortison 1 mg/g 1×2 i 7 dagar. OM lokal beh ej hjälper: K Flukonazol 150 mg som engångsdos. Upprepas vb efter 1 vecka. Vid uttalad torsk i barnets mun:Behandla barnet med mixtur Nystatin samtidigt, 100 000 iu/ml 1mlx4 i 2–6 v.

 

Fördjupning

Läkemedelsboken. 

Bröstkomplikationer i samband med amning | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antimykotika: Mikonazol: Kräm Daktar. Mikonazol + Hydrokortison: Daktacort.K Flukonazol . Oral susp Nystatin

Bromokriptin: T Pravidel.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin.

Klindamycin: Dalacin

Fenoximetylpenicillin: Kåvepenin, Tikacillin

För dig som patient
Läs mer om Mastit. Mjölkstockning. Mjölkstas på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis