NyhetsbrevPraktisk Medicin 2021

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Klicka här för att beställa!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Klicka här för att beställa!

Mastit. Mjölkstockning.

ICD-10: N61

Definition

Mjölkstockning är en icke-infektiös inflammation i bröstvävnaden som kan uppstå om avflödet av mjölk är försvårat. Följden blir en inflammatorisk reaktion. Mastit kan uppstå vid kvarstående mjölkstockning (cirka 3 dagar) och vid bakteriell infektion (ffa Staph aureus).

Orsak

Ofullständig tömning av brösten. Såriga bröstvårtor predisponerar för infektion. Vid bakteriell infektion oftast stafylokocker.

Symtom

Mjölkstockning kan ge hög feber utan att det föreligger någon infektion. Tecken på bakteriell infektion: Tillståndet viker inte på 3 dagars konservativ behandling. Avgränsad öm resistens, rodnad, feber, såriga bröstvårtor. Långdragen infektion kan leda till abscess.

Utredning

Abscesser diagnostiseras med ultraljud och skall incideras. Specialistfall.

Behandling

Korrigera felaktig amningsteknik. Intensifiera amningen. För att underlätta utdrivningsreflexen kan kvinnan stryka lätt med fingrarna över brösten i riktning mot bröstvårtan före amning/pumpning. I de fall när amningen inte fungerar rekommenderas pump för att tömma brösten. Syntocinon (oxytocin) i nässpray – 1 sprayning fem minuter före amning eller pumpning. Oxytocinet dra ihop körtelgångarna och underlättar att mjölken pressas ut. Vid utebliven förbättring efter 1–3 dygns konservativ behandling ökar risken för att det är en bakteriell mastit, vilket behandlas med flukloxacillin 1 g x3. Vid pc-allergi ges klindamycin. Vid växt av streptokocker ges fenoximetylpenicillin. Amningen bör fortsätta från det friska bröstet, viktigt för utläkningen. Om amningen ändå måste läggas ner pga att mamman önskar detta, kan det ofta ske via nedtrappning av amningen då produktionen minskar vid mastit. Om det inte fungerar ges prolaktinhämmare (bromokriptin). Svampinfektion kan ibland föreligga (pga torsk i barnets mun) och behandlas med salva Daktar 2 ggr/dag i 10 dagar, alt. K Diflucan 50–100 mg x 1 i 7 dagar. Behandla barnet med Mycostatinmixtur samtidigt.

Fördjupning

Läkemdelsboken. https://lakemedelsboken.se/kapitel/onkologi/sjukdomar_i_brostkorteln.html#j3_12

Patientinformation: www.doktorn.com

Aktuella Mediciner

Antimykotika: Kräm Daktar. K Diflucan. Oral susp Nystimex. Oral susp Mycostatin.

Bromokriptin: T Pravidel.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. T Heracillin.

Klindamycin: Dalacin

Oxytocin: Spray Syntocinon.

Fenoximetylpenicillin: Kåvepenin, Tikacillin

För dig som patient
Läs mer om Mastit. Mjölkstockning. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion

Nyhetsbrev


Vad kan du om pulmonell arteriell hypertoni (pah)?

7 frågor som testar dina kunskaper om sjukdomen. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Läs mer om NET (Endokrina tumörer) på MedHub

Kronisk migrän är en diagnos som ofta missas!

Vill din mottagning kunna behandla / ta emot återbesök/påfyllnad för botulinumtoxin-injektioner?

Vi hjälper er att komma i gång. Gäller även primärvården.

Läs mer