Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester - direkt till din inkorg!

Praktisk Medicin 2022

Köp PM boken Praktisk Medicin på Bokus.

Beställ här

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt på Bokus.

Beställ här

TBE-infektion.

ICD-10: A84.1

Se även avsnittet Fästingfeber i detta kapitel.

Definition

Tick Borne Encephalitis”, fästingburen virusorsakad hjärninflammation.

Orsak

Fästingburen smitta TBE-virus (ett Flavivirus). Utbredningen av virusbärande fästingar är i Sverige fr.a. i Stockholms skärgård längs Östersjökusten till Kalmar inkl. Öland, Gotland och Åland (+ finska skärgården) och runt Mälaren, Vänern och Vättern. Smittan finns också i Södra Dalarna, Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge. I Europa Central- inkl. Baltstaterna.

Nya områden med TBE uppträder ständigt till följd av milda vintrar oftast i anslutning till vatten (hav/sjö/åmynning etc). Ca. 5 % av fästingarna i högendemiska områden bär på TBE-virus.

Symtom/status: Inkubationstid 1–2 veckor, (2–28 dagar finns beskrivet). 200–300 insjuknar/år i Sverige, uppträder fr.a. april–november. Flera går subkliniskt och diagnostiseras inte.

En del (ca. 25 %) tillfrisknar efter några veckor, andra får dras med kognitiva funktionsbortfall under flera år, några får kvarstående symtom med spinalnervspareser. Infektionen kan ses i ett tvåfasigt förlopp hos ca. 2/3 av de insjuknade:

Fas 1: influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel värre ju äldre man är.

Fas 2: efter 1–3 veckor där 25 % av de infekterade visar CNS-engagemang: Meningit/meningoencefalitbild oftast med milda symtom inkl. febrilitet. Cirka 10 % får allvarlig sjukdom med medvetandesänkning, ev andningsbesvär, pareser över skuldergördel och neurologiska bortfall (fr.a. ataxi, ptos, ögonmuskelpares, diplopi, talstörning, pares farynx). I efterförloppet ses ofta en bild bestående av trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning. Långvariga (flera år)/bestående neuropsykiatriska symtom (minnes- koncentrationsstörning och personlighetsförändring) förekommer i cirka hälften av fallen. Kvarstående pareser vid myelit hos ca. 5 %. Bestående neurologiska skador hos barn (< 7 år) är mycket sällsynt.

Utredning

Påvisande av Ig-G och Ig-M i serum (eller spinalvätska om pat vaccinerad eller akut) mot TBE, finns i regel 1–3 veckor efter sjukdomsdebut (i regel positiv Ig-M när CNS symtom uppträder). Om tveksamhet följ upp med nytt prov efter 2 veckor. OBS att höjda titrar kan kvarstå i upp till 8 månader efter vaccination. Leukocytos, höjd CRP och SR i fas 2 med uttalad symtomatologi. Kontroll av antikroppar mot TBE i likvor ingår i utredning av meningoencefalit. Anmälningspliktig sjukdom, www.sminet.se

Differentialdiagnoser

Fas 1: Andra viroser. Ehrlichios. Borrelia. Fas 2: herpes simplex typ I resp varicellae, borrelia.

Behandling

Specifik behandling finns inte. Remiss sjukhus vid uttalade fall. Följ förloppet. Lång konvalescens många får kvarvarande besvär enligt ovan.

Förebyggande använd täta kläder i högt gräs och slyig skogsmiljö. Receptfria ”Mygga” minskar risken att bli fästingbiten. Leta fästingar efter promenader i naturen. Duscha. Fästingen tas bort med pincett – drag rätt ut – vrid inte. Såret tvättas med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.

Vaccination avdödat TBE-virus med 3 doser där grundimmunisering innebär att de första doserna ges med 1–3 månaders intervall (lämpligen i god tid före fästingsäsongen). Tredje dos Encepur ges efter 9–12 mån. Tredje dos FSME-immun ges efter 5–12 mån. Första booster (= dos 4) för båda vaccinerna efter 3 år. Därefter booster (Encepur) vart 5:e år om 12–49 år, äldre än 49 år ges booster vart 3:e år. Booster utover dos 4 (FSME-immun) ges vart 3:e–5:e år om < 60 år, > 60 år vart 3:e år.

De olika vaccinerna är utbytbara mellan varandra efter dos två.

Vid snabb grundimmunisering ges Encepur dag 0, 7 och 21. Detta schema ger ett immunsvar från dag 21 upp till 12–18 månader varefter första boostern ges. Snabb grundvaccinering rekommenderas för ovaccinerad person som vistas i drabbade områden.

Barnvaccination följer samma schema som vuxen. Vaccination rekommenderas till barn från 1 års ålder i TBE områden. FSME Immun Junior ges till barn 1-15 år. Encepur Barn ges till barn 1-11 år. Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet.

Fördjupning

Folkhälsomyndigheten. www.folkhalsomyndigheten.se

Patientinformation: www.fasting.nu; www.1177.se

Aktuella Mediciner

Vaccin: Encepur/Enepur Barn.

Vaccin: FSME-IMMUN Vuxen/Junior.

För dig som patient
Läs mer om TBE-infektion. på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)
Författare:  
Se redaktion
Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Medicinska nyheter, uppdaterade behandlingsöversikter och kunskapstester
- direkt till din inkorg!

Cystic fibrosis

Hur fastställer du diagnosen cystisk fibros?

6 frågor som testar dina kunskaper om cystisk fibros.

Till utbildningen

Cystic fibrosis

Diabeteskirurgi

Hur bra koll har du
på diabeteskirurgi?

5 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi.

Till utbildningen

Diabeteskirurgi

Axial Spondylartrit

Testa dina
kunskaper kring
axial spondylartrit

4 frågor som testar dina kunskaper om axial spondylartrit. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Axial Spondylartrit

Eosinofil astma

Hur bra koll har du
på eosinofil astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om eosinofil astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Eosinofil astma

Antibiotika

Lär dig mer om infektioner & antibiotika?

6 frågor som testar dina kunskaper kring infektioner och antibiotikaval. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Antibiotika

PAH

Koll på pulmonell arteriell hypertension (PAH)?

7 frågor som testar dina kunskaper om Pulmonell arteriell hypertension (PAH). Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

PAH

vuxna

Vad kan du om okontrollerad astma hos vuxna?

7 frågor som testar dina kunskaper om okontrollerad astma hos vuxna. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

vuxna

Tillämpas

När kan diabeteskirurgi tillämpas?

9 frågor som testar dina kunskaper om diabeteskirurgi. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Tillämpas

allergi

Vad kan du om
allergi och astma?

7 frågor som testar dina kunskaper om allergi och astma. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

allergi

Celiaki

Vad kan du om celiaki?

7 frågor som testar dina kunskaper om celiaki. Se även hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Celiaki

Psoriasis

Vad kan du om psoriasis?

7 frågor som testar dina kunskaper om mild till måttlig psoriasis. Se hur dina kollegor svarar!

Till utbildningen

Psoriasis