Kapitelöversikt

Inget hittades

Annons:
Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. Patienter hänvisas till Doktorn.com →
Hem / Behandlingsöversikter / Infektion / Tick-borne encephalitis, TBE, fästingburen encefalit
Annons:

Tick-borne encephalitis, TBE, fästingburen encefalit


Se även avsnittet Fästingfeber i detta kapitel.

Definition

Tick Borne Encephalitis, fästingburen virusorsakad encefalit.

Orsak

Fästingburen smitta TBE-virus (Flavivirus). Utbredningen av virusbärande fästingar är i Sverige fr.a. i Stockholms skärgård längs Östersjökusten till Kalmar inkl. Öland, Gotland och Åland (+ finska skärgården) och runt Mälaren, Vänern och Vättern. Smittan finns också i Södra Dalarna, Västergötland, Bohuslän, Halland, Skåne, Kronoberg och Blekinge. I Europa Central- inkl. Baltstaterna.

Nya områden med TBE uppträder ständigt till följd av milda vintrar oftast i anslutning till vatten (hav/sjö/åmynning etc). Ca. 5 % av fästingarna i högendemiska områden bär på TBE-virus.

Symtom/status

Inkubationstid 1–2 veckor, (2–28 dagar finns beskrivet). 200–300 insjuknar/år i Sverige, uppträder fr.a. april–november. Flera går subkliniskt och diagnostiseras inte.

En del (ca. 25 %) tillfrisknar efter några veckor. 1/3 del får kognitiva funktionsbortfall under flera år, några får kvarstående symtom med spinalnervspareser. Infektionen kan ses i ett tvåfasigt förlopp hos ca. 2/3 av de insjuknade:

Fas 1: influensaliknande bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dygn. Inga luftvägsbesvär. Lindriga symtom hos barn. Symtomen blir i regel värre ju äldre man är.

Fas 2: efter 1–3 veckor där 25 % av de infekterade visar CNS-engagemang: Meningit/meningoencefalitbild oftast med milda symtom inkl. febrilitet. Cirka 10 % får allvarlig sjukdom med medvetandesänkning, ev andningsbesvär, pareser över skuldergördel och neurologiska bortfall (fr.a. ataxi, ptos, ögonmuskelpares, diplopi, talstörning, pares farynx). I efterförloppet ses ofta en bild bestående av trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, affektlabilitet, tremor, balansstörning. Bestående neurologiska skador hos barn ansågs förr ovanlig men studier har visat att ffa kognitiva svårigheter kan uppstå.

Utredning

Påvisande av IgG och IgM i serum (eller spinalvätska). Ses i regel 1–3 veckor efter sjukdomsdebut (i regel positiv IgM när CNS symtom uppträder). Om tveksamhet följ upp med nytt prov efter 2 veckor. OBS att höjda titrar kan kvarstå i upp till 8 månader efter vaccination. Leukocytos, höjd CRP och SR i fas 2 med uttalad symtomatologi. Kontroll av antikroppar mot TBE i likvor ingår i utredning av meningoencefalit. Anmälningspliktig sjukdom, sminet.se.

Differentialdiagnoser

Fas 1: Andra viroser. Ehrlichios. Borrelia. Fas 2: herpes simplex typ I, varicella zoster, borrelia.

Behandling

Specifik behandling finns inte. Remiss sjukhus vid uttalade fall. Följ förloppet. Lång konvalescens många får kvarvarande besvär enligt ovan.

Förebyggande använd täta kläder i högt gräs och slyig skogsmiljö. Receptfria ”Mygga” minskar risken att bli fästingbiten. Leta fästingar efter promenader i naturen. Duscha. Fästingen tas bort med pincett – drag rätt ut – vrid inte. Såret tvättas med desinfektionsmedel eller tvål och vatten.

Vaccination avdödat TBE-virus med 3 doser där grundimmunisering innebär att de första doserna ges med 1–3 månaders intervall (lämpligen i god tid före fästingsäsongen). Tredje dos Encepur ges efter 9–12 mån. Tredje dos FSME-immun ges efter 5–12 mån. Första booster (= dos 4) för båda vaccinerna efter 3 år. Därefter booster (Encepur) vart 5:e år om 12–49 år, äldre än 49 år ges booster vart 3:e år. Booster utöver dos 4 (FSME-immun) ges vart 3:e–5:e år om < 60 år, > 60 år vart 3:e år.

De olika vaccinerna är utbytbara mellan varandra efter dos två.

Vid snabb grundimmunisering ges Encepur dag 0, 7 och 21. Detta schema ger ett immunsvar från dag 21 upp till 12–18 månader varefter första boostern ges. Snabb grundvaccinering rekommenderas för ovaccinerad person som vistas i drabbade områden.

Barnvaccination följer samma schema som vuxen. Vaccination rekommenderas till barn från 1 års ålder i TBE områden. FSME Immun Junior ges till barn 1-15 år. Encepur Barn ges till barn 1-11 år. Genomgången TBE-infektion ger livslång immunitet.

Aktuella Mediciner

Vaccin: Encepur/Enepur Barn.

Vaccin: FSME-IMMUN Vuxen/Junior.

Fördjupning

folkhalsomyndigheten.se

ECDC.eu

Patientinformation: www.fasting.nu

Annons:
Annons:
Nyhetsbrev

PM-medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och du loggar in smidigt och tryggt med ditt BankID.

  • check Skräddarsytt nyhetsbrev
  • check Kalkylatorer och blanketter
  • check Skriv ut behandlingsöversikter
  • check Rabatt på PM-boken
Annons: